Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

ZASTAVME TRANSPORTY!

Každý deň križuje Európu milión živých zvierat. Natlačené v kamiónoch, bez vody, jedla, odpočinku... aby po niekoľkých dňoch úmornej cesty skončili v na bitúnkoch za hranicami EÚ. Ušetrené nie sú mláďatá ani staré a choré zvieratá. Mnohé docestujú zranené alebo cestu neprežijú. Zastavme dlhé transporty zvierat!


Petícia bola ukončená. Ďakujeme za vaše hlasy pre zvieratá!

O výsledkoch vás budeme informovať prostredníctvom nášho facebooku.

Vážený komisár,

vývozy živých zvierat v rámci EÚ spôsobujú zbytočné utrpenie. Prosím, zakážte tieto kruté praktiky.

Európska únia vyvezie ročne viac ako dva milióny kráv a oviec na Stredný Východ, do Južnej Afriky a do Turecka. Dlhé cesty znamenajú pravidelné porušovanie niekoľkých európskych regulácií na ochranu zvierat pri preprave.

Kamióny prevážajúce zvieratá do Turecka alebo do prístavov v Južnej Európe sú preplnené, zle odvetrané a špinavé. Zvieratá sú počas celej cesty stále viac vyčerpané, hladné a smädné. Niektoré skolabujú, iné sa zrania. V najhorších prípadoch mnohé uhynú. Uprostred tohto utrpenia sa Komisia, ani exportujúce krajiny nepokúšajú dodržiavať existujúce zákony na ochranu zvierat.

V apríli 2015 Európsky súdny dvor rozhodol, že pri transportoch živých zvierat sa európska legislatíva na ochranu zvierat počas prepravy má uplatňovať aj po tom, ako prevážané zvieratá opustia EÚ, až do cieľovej destinácie. Komisia, exportujúce krajiny aj väčšina prepravcov toto rozhodnutie ignorujú.

Podmienky porážky v cieľových krajinách sú často extrémne kruté a v rozpore s medzinárodnými štandardmi pre welfare zvierat počas usmrcovania (podľa OIE - World Organisation for Animal Health). Mnohokrát ste boli informovaný, ako hrubo sú zvieratá pochádzajúce z EÚ v krajinách Stredného Východu usmrcované - priamo na chodníkoch pred mäsiarstvami. Bol Vám zaslaný aj film dokumentujúci bitúnky, kde bol dobytok usmrcovaný opakovaným bodaním do krku a ponechaný na smrť vykrvácaním v bolestiach a agónii. Napriek tomu Komisia ani exportujúce krajiny nepodnikli efektívne kroky, ktoré by zabezpečili, aby boli zvieratá pochádzajúce z EÚ usmrcované podľa predpisov platných na našom území.

Tieto brutálne metódy sú nekompatibilné s EÚ dohovormi, podľa ktorých je zviera chápané ako cítiaca bytosť a vyžaduje sa, aby bol pri formovaní a implementácií poľnohospodárskej politiky na toto kladený dostatočný dôraz.

Obchod so živými zvieratami pravidelne porušuje zákony EÚ na ochranu zvierat pri preprave aj OIE welfare štandardy počas usmrcovania, ignoruje rozhodnutie Európskeho súdneho dvora a bagatelizuje EÚ dohovory. Napriek tomu Komisia neurobila nič, čo by v tejto veci prinieslo zmenu.

Prosím, zakážte tieto nehumánne praktiky. Kým sa tak stane, je nevyhnutné, aby ste zaručili, že zákony EÚ na ochranu zvierat počas prepravy a OIE welfare štandardy na usmrcovanie zvierat, budú svedomito dodržiavané.