Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Vyzývame poslancov NR SR a vládu SR:


  • Prijať samostatný zákon na ochranu zvierat, ktorý definuje zviera ako „cítiacu bytosť“ v súlade s platnými Európskymi dokumentmi. Okrem spoločenských zvierat definuje (jednoznačne a podrobne) ochranu hospodárskych, divo žijúcich, exotických, kožušinových a pokusných zvierat v rukách fyzických aj právnických osôb a jasne stanoví prísne postihy za nedodržiavanie. Ďalej jasne špecifikuje týranie a tresty zaň, pričom táto časť nebude súčasťou len trestného zákona, ale priamo zákona na ochranu zvierat.


Ďalej žiadame:


  • úplný zákaz: transportov živých jatočných mláďat, celoročného držania psov na reťaziach, cirkusov so živými zvieratami, kožušinových fariem na území SRklonovania zvierat na potraviny.
  • prijatie prísnej legislatívy v oblasti: prevádzkovania chovných staníc, držania a chovu spoločenských zvierat, podmienok poskytovania odchytových služieb zabehnutých zvierat a ich ustajnenia, povinnosti miest a obcí zriaďovať a podporovať útulky, dovozu, registrácie a chovu exotických zvierat.
  • schválenie modernej legislatívy pre chov hospodárskych zvierat, zvláštna pozornosť nech je venovaná zabezpečeniu vysokého štandardu životnej pohody (welfare) zvierat, transportom živých zvierat, humánnej porážke, ako aj sprísneniu kontrol zo strany poverených štátnych orgánov a ich lepšej súčinnosti s orgánmi samospráv, polície a ochranárskych organizácií, a zavedeniu záchranných staníc pre hospodárske zvieratá odobraté z dôvodov zlej starostlivosti či týrania.