Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Holé klietky a vajcia z nich ZAKÁZANÉ od 1. 1. 2012

Čo sa zmenilo v roku 2012?

Od 1. januára zakázala Európska únia chov nosníc v holých klietkach. Zákaz platí pre všetkých jej členov. Zároveň sa zakázal predaj vajec z holých klietok.

Dosiahnutie zákazu je veľkým úspechom ochranárov. Na jeho počiatku totiž stála v 90-tych rokoch európska aliancia na ochranu hospodárskych zvierat ENFAP (European Network for Farm Animal Protection). Lobingom a veľkými verejnými kampaňami dosiahol ENFAP, že sa v roku 1999 ministri členských krajín EÚ dohodli na zákaze holých klietok a predaja vajec z nich.

Čo sú holé klietky a prečo bolo nutné ich zakázať?

Možnosť voľného pohybu je základnou a prirodzenou podmienkou všetkých živých tvorov a teda aj hospodárskych zvierat. V holej batériovej klietke túto základnú potrebu vtáky realizovať nemôžu. Na jedného vtáka v nej pripadá v klietke celoživotný priestor 600 cm² , čo je asi ako hárok papiera A4. Holá klietka neumožňuje sliepkam vystierať krídla, otáčať sa, sedieť na bidle, znášať vajcia do hniezda, hrabať a zobať potravu zo zeme, váľať sa v prachu a tak sa zbavovať parazitov, vytvárať prirodzené vzťahy s inými vtákmi a skúmať prostredie. Sliepky zažívajú veľké fyzické a psychické utrpenie, z nedostatku pohybu trpia zlomeninami, zo stresu sa navzájom sa napádajú. Vo veľkochovných halách žijú takto na veľmi malom priestore tisíce sliepok. Tento systém poskytuje veľký komfort a najmä zisk pre chovateľov – za málo peňazí veľa muziky, avšak veľké utrpenie pre zvieratá. V EÚ takto ešte pred 10 rokmi žila drvivá väčšina nosníc. Bolo ich viac ako 500 miliónov...

Obohatené klietky ostali povolené

Od roku 2012 je chov nosníc v holých klietkach zakázaný. Ostávajú však povolené tzv. obohatené klietky. Pribudli v nich hniezdny box, bidlo a niekoľko cm priestoru navyše.

Čo to znamená v skutočnosti? Bidlo v obohatených klietkach je krátke a neumožňuje vtákom, aby na ňom sedeli v kŕdli - čo je pre sliepky veľmi dôležité. Hrabanie a zobanie zo zeme je takmer nemožné, keďže základom klietky stále ostáva mrežované dno (niektorí chovatelia časť klietky doplnili o umelý trávnik). 750 cm² životného priestoru pre nosnicu je len o niekoľko cm² viac ako mala pôvodná holá klietka obohatená ponúka oproti holej asi toľko priestoru navyše ako jedna zápalková škatuľka. Aj napriek určitým zlepšeniam, ktoré obohatené klietky prinášajú, je úroveň welfare zvierat veľmi nedostatočná. Najvážnejším nedostatkom je práve klietka, ktorá tak veľmi limituje prirodzený pohyb vtákov.

Vajce „3“ je z obohatenej klietky

Vajcia z holých klietok sa predávať už nesmú. Vajcia z obohatených klietok je legálne predávať a dostali pečiatku „3“. Znamená to, že vajíčka s „3“ na pultoch predajní sú z legálnych obohatených chovov.

Vajcia 0, 1 a 2 sú staré dobré NEKLIETKOVÉ

Ostatné vajíčka sú značené rovnako ako predtým: podstielkové 2, z voľného chovu 1 a z biochovu 0.

 

Skutočnou alternatívou pre sliepky sú len neklietkové chovy a preto si stojíme za svojím a spotrebiteľom opakujeme, že vajce s číslom 3 do košíka nepatrí!

Ako je na tom Európa po zákaze?

 • Priemysel odhaduje, že okolo 50 miliónov nosníc v EÚ je stále v holých klietkach. Oficiálny údaj Európskej komisie udával v januári 2012 okolo 46,7 milióna nosníc. To je 14 % z celkového počtu európskych sliepok. Niektoré správy však uvádzajú, že skutočné číslo je oveľa vyššie.
 • 14 krajín v súčasnosti zákaz riadne nedodržiava. Podľa celkového počtu nosníc v holých klietkach sú na tom najhoršie Španielsko, Taliansko a Poľsko. Ďalšie krajiny sú Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Maďarsko, Lotyšsko, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko a Veľká Británia.

 

Taliansko, Španielsko, Poľsko – najväčší hriešnici

 • Taliansko – najmenej 40 % sliepok je stále v holých klietkach, v reálnych číslach je to 18,5 milióna nosníc. Ilegálne vajcia sú stále na pultoch supermarketov a talianska vláda len teraz začína plánovať “stratégiu sťahovania”.
 • Španielsko – zákaz nedodržiava najmenej 43 % chovateľov, 20 miliónov sliepok je v holých klietkach
 • Francúzsko hlási 90 – 100 % pripravenosť.
 • Niektoré krajiny zo zoznamu plniacich zákaz v skutočnosti nie sú. Napríklad Holandsko má 55 chovov s nelegálnymi holými klietkami, stav na Slovensku preverujeme.

Čo robí Európa a čo robíme my?

 • Potravinový a veterinárny úrad (FVO) kontroluje dodržiavanie zákazu členskými štátmi EÚ.
 • Európska komisia zaslala nepripraveným krajinám listy, v ktorých ich vlády informuje o súdnych krokoch, ktoré budú nasledovať pri nedodržaní zákazu.
 • Kontrola dodržiavania zákazu je však povinná aj na národnej úrovni. Jednotlivé vlády mali počas prípravného obdobia vypracovať akčné plány sťahovania a teraz dbať na dodržiavanie zákona. Za kontroly domácich chovov i dovážaných vajec je zodpovedné Ministerstvo pôdohospodárstva (MP) a Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS). MP, ktoré disponuje zoznamom všetkých registrovaných chovov na území SR začiatkom roka 2012 vyhlásilo, že na Slovensku sú všetky chovy legálne – teda že chovatelia prešli z holých na minimálne obohatené systémy. Oslovili sme listom ŠVPS s otázkami, ako sú prevádzky kontrolované a ako sú postihovaní chovatelia, ktorí zákon nedodržujú. Tu je odpoveď.
 • Sloboda zvierat spolu s ostatnými členmi siete ENFAP robila počas celého roka 2011 intenzívnu kampaň Big Move – Veľké sťahovanie sliepok, aby bol zákaz prijatý všetkými členmi EÚ a včas. Ministri, veľvyslanci, premiéri jednotlivých krajín ale i John Dalli (EÚ komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku) dostávali tisíce mailov a pohľadníc od vás a obyvateľov EÚ s jedinou výzvou: schváliť zákaz holých klietok načas a pre všetkých.
 • Len počas európskej demonštrácie, ktorá sa konala v apríli v jeden deň súčasne v 14 hlavných mestách dostali európski politici viac ako 30 tisíc výziev. Hriešnikom sme ich záväzky pripomínali počas celého roka. A tak sme nenechali na pokoji Poľsko, Španielsko, Grécko a najnovšie Taliansko

Aj keď sme pokročili len o slepačí krok, je to krok správnym smerom. A náš cieľ? Neklietková Európa.

Vďaka kupovaniu neklietkových vajec s kódmi 0, 1 a 2 sa ročne dostane z klietok 20 miliónov nosníc v EÚ a začnú žiť v prirodzenejších podmienkach.