Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

John Dalli, eurokomisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku poprel vlastné slová. Stojí za jeho rozhodnutiami lobing prepravcov živých zvierat?

15. marca 2012 Európsky parlament prijal písomné vyhlásenie  49/2011 o stanovení maximálneho 8 hodinového limitu pre zvieratá prepravované v Európskej únii za účelom ich porážky. Oficiálny postoj parlamentu  voči diaľkovým transportom zaujalo spoločne 390 europoslancov, čo je viac ako polovica ich celkového počtu.

„Aktuálna legislatíva ktorá má chrániť zdravie a pohodu hospodárskych zvierat počas prepravy je nedostatočná a neustále hrubo porušovaná. Ľudia manipulujúci so zvieratami, ktoré sú určené na diaľkový transport profesionálne zlyhávajú už pri ich nákladke. Prepravcovia nezastavujú na povinných odpočívadlách, na hraniciach čakajú aj niekoľko dní. Zvieratá v kamiónoch zomierajú v dôsledku vyčerpania a bolestivých zranení ešte pred tým, ako dorazia na bitúnok, kde majú byť usmrtené. „Ovplyvňovanie a nátlak prepravcov však stále víťazí, žiaľ aj nad morálkou štátnych úradníkov“, hovorí Pavla Dugovičová, predsedníčka Slobody zvierat.

Začiatkom júna sa odohralo prvé oficiálne stretnutie poslancov a predstaviteľov mimovládnych organizácií s komisárom pre zdravie a spotrebiteľskú politiku Johnom Dallim, taktiež zodpovednému za dobré životné podmienky zvierat. Ten prijal výzvu občanov EÚ a rovnako aj on uznal fakt, že spoločné Nariadenie 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy nie je dostatočnou zárukou pre ich ochranu. Komisia by mala navrhnúť revíziu právnych predpisov EÚ, ktorá okrem iného bude zahrňovať aj obmedzenie prepravy hospodárskych zvierat. Posolstvo občanov EÚ je jasné, komisia musí neodvratne reagovať. To čo sa v skutočnosti dnes deje na európskych cestách je týranie zvierat. Jeden zo stoviek záznamov z diaľkových transportov.

Podľa oficiálnych zdrojov však pred niekoľkými dňami nastala zmena a Dalli poprel akékoľvek sľuby ohľadom zlepšovania pohody a zdravia hospodárskych zvierat počas ich transportu. Cítime sa byť preto oklamaní a takéto konanie považujeme za nekorektné okrem iného aj voči všetkým európskym občanom. Usvedčujúci kamerový záznam zo stretnutia zástupcov ochranárskych organizácií s Dallim si môžete pozrieť tu. V týchto dňoch sa môžete zapojiť odosielaním krátkej správy so žiadosťou o prehodnotenie Dalliho nekorektného postoja. Pýtame sa: „Kto vlastne ovplyvňuje rozhodnutia štátnych úradníkov? Ide o nátlak prepravcov živých zvierat?“

Viac o iniciatíve „8 hours“- 8 hodín a dosť!

Dodávame že:  V roku 2011 sa Sloboda zvierat zapojila do jednej z najmasívnejších kampaní  zameraných na obmedzenie diaľkových transportov jatočných hospodárskych zvierat v Európe, ktorú iniciovala medzinárodná organizácia Animal Angels spolu s dánskym europoslancom Danom Jørgensenom. Prvým významným míľnikom kampane bolo zozbieranie viac ako jedného milióna podpisov od občanov na petícii. Dnes po ukončení diaľkových transportov volá 1 103 248 ľudí.

Hlavná časť európskych právnych predpisov upravujúcich v súčasnej dobe prepravy živých zvierat sa týka Nariadenia ES 1/2005. To umožňuje kone, koňovité a ošípané prepravovať  po dobu 24 hodín s následným 24-hodinovým odpočinkom, po ktorom môžu byť opätovne vypravené na cestu. Hovädzí dobytok, ovce a kozy môžu byť prepravované po dobu 28 hodín s nárokom na 1 hodinu odpočinku po 14 hodinách. Nasleduje 24 hodín odpočinku a opäť začína celý prepravný cyklus. Mliečne ošípané, teľatá, jahňatá a žriebätá môžu byť prepravované až 18 hodín  s nárokom na 1 hodinu odpočinku po 9 hodinách. Nasleduje 24 hodín odpočinku a opäť začína celý prepravný cyklus. Tieto cykly sa môžu prakticky opakovať donekonečna. Európsky parlament požadoval obmedzenie doby prepravy už v roku 2001: „Doba prepravy by mala byť obmedzená na maximálne 8 hodín alebo na vzdialenosť  500 km v prípade hovädzieho dobytka, koní, oviec a ošípaných, ktoré nie sú určené pre špeciálny chov a športové účely. "(Uznesenie Európskeho parlamentu z 13. januára 2001 v Štrasburgu).