Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Náš príbeh

 

Prečítajte si, čo všetko sa nám s vami podarilo...

...a oslavujte spolu s nami.

Ich život je v našich rukách

Nadšenie a láska v srdciach skupiny ľudí stáli na začiatku rozhodnutia založiť v roku 1992 organizáciu Sloboda zvierat. Po 12 rokoch práce pre zvieratá sa počet takýchto ľudí rozrástol na niekoľko tisíc. Dnes má Sloboda zvierat centrum v Bratislave, 17 regionálnych centier po celom Slovensku a vyvíja množstvo aktivít. Našim cieľom je zastaviť krutosti na zvieratách a presadzovať zdravé spolunažívanie ľudí a zvierat. SLOBODA ZVIERAT je organizácia na ochranu zvierat a ich pohody (welfare), ktorá pracuje formou kampaní, zmeny legislatívy, výchovy a osvety a priamou záchranou zvierat v útulkoch pre zvieratá. Je neziskovou organizáciou a svoju činnosť realizuje výhradne z darov verejnosti.

 

1993

Kampaň proti býčim zápasom

Kampaň bola úspešná, český podnikateľ v roku 1993 od svojho zámeru odstúpil a býčie zápasy sa na Slovensku nikdy neuskutočnili.

Založenie časopisu PreCit

informujúcom o právach zvierat, činnosti organizácie a konkrétnych možnostiach pomoci zvieratám.

Výstavy Dni otvorených očí

Umelecko – dokumentačné svedectvá o zaobchádzaní človeka so zvieratami. Tieto šokujúce putovné výstavy navštívilo viac ako 50 000 ľudí.

1994

Učiť k súcitu

Kampaň za zastavenie pokusov na zvieratách na stredných a základných školách. Výsledkom bolo 75.000 podpisov na petícii a úspešné zastavenie pokusov na zvieratách na ZŠ a SŠ v roku 1994.

1995

Kampaň za zastavenie testovania kozmetiky na zvieratách

Jedna z najintenzívnejších kampaní: stovky listov, desiatky akcií, nespočetné množstvo rokovaní, petícia s podpismi 97.000 občanov SR. V roku 1999 ministerstvo zdravotníctva požiadavke verejnosti vyhovelo a zakázalo akékoľvek použitie zvierat pri registrovaní domácich a zahraničných výrobkov na Slovensku. Súčasťou kampane bolo pripojenie sa k celosvetovej kampani Bojkot Gillette.

Liberty

Súčasť celosvetovej kampane za záchranu medveďov v Číne. Pod petíciu, ktorá bola odovzdaná čínskemu veľvyslanectvu, sa podpísalo vyše 41 000 ľudí z celého Slovenska.

Zákon na ochranu zvierat

Kampaň za zákon, ktorý bol po trojročnej kampani a lobovaní u politikov v roku 1995 prijatý. V roku 1998 boli prijaté ďalšie vykonávacie vyhlášky k zákonu. Neskôr bol zákon nahradený novým, bohužiaľ nevyhovujúcim.

Otvorenie útulku v Bratislave

Víťazstvo v konkurze na vykonávanie asanačnej činnosti v Bratislave v roku 1995 bolo skutočným úspechom pre zvieratá. Dovtedy túto prácu vykonávala šarhovská služba.

1996

Zriadenie prvej pohotovostnej telefónnej linky 187 na pomoc zvieratám

Linka bola zriadená v roku 1996 a pri príležitosti jej zavedenia sa uskutočnila veľká kampaň „Potrebuješ priateľa? Volaj 187“. Aj vďaka tejto linke boli zachránené tisícky zvierat. Linka proti krutosti dodnes funguje na bratislavskom čísle 02-16 187 a vďaka nej zachraňujeme spolu s vami každoročne tisíce stratených, zranených a týraných zvierat.

Deti opusteným zvieratkám

Rozsiahla akcia s výchovným charakterom pre deti ZŠ. Jej súčasťou bola zbierka na pomoc opusteným a týraným zvieratám a maľovanie autobusu. Vyvrcholením bola veľká výstava s tisíckami detských kresieb zachytávajúcich vzťah detí k zvieratám.

Šarhov preč

Kampaň začala v roku 1996 prieskumom šarhovní na Slovensku, kde boli zistené mimoriadne kruté praktiky v nakladaní s túlavými zvieratami. Cieľom kampane bolo poukázať na nehumánnosť takéhoto riešenia problému túlavých zvierat.

Kontrola populácie túlavých zvierat

Infoturné o kontrole populácie túlavých zvierat po Slovensku sa uskutočnilo v rámci programu Kontrola populácie túlavých zvierat presadzujúceho účinné a humánne riešenie problematiky premnoženia zvierat v mestách. Naše aktivity v tejto oblasti stále intenzívne pokračujú aj v súčasnosti v podobe kastračných programov.

1997

Zákaz biopsie

Kampaň za zákaz biopsie hospodárskych zvierat a jej nahradenie alternatívami. Biopsia prasiat bola v roku 1997 zastavená.

Inšpekcia ZOO záhrad na Slovensku

v spolupráci so špičkovými odborníkmi zo Svetovej spoločnosti na ochranu zvierat WSPA.

Čas pre zmenu, čas pre súcit

Kampaň za novelizáciu zákona na ochranu zvierat a skončenie zabíjania zvierat na uliciach. Pod petíciu sa v roku 1998 podpísalo viac ako 196.000 občanov. Kampaň bola v roku 2001 obnovená.

Nenechajte sa chytiť v kožuchu

Infokampaň o krutých praktikách v kožušinovom priemysle, vyzývajúca k nenoseniu kožušín. Prieskumy na kožušinových farmách, zverejňovanie reality cez médiá, letáky, pochody a pravidelné protestné akcie pred kožušníctvami v rokoch 1997-2001 .

1998

Kampaň Cirkus áno, ale bez zvierat

predstavovala v rokoch 1998 - 99 množstvo informačných a protestných akcií za zlepšenie životných podmienok pre divožijúce zvieratá v cirkusoch s výzvou nepodporovať svojou návštevou utrpenie zvierat v cirkusoch.

1999

Staviame nový útulok

Na jar 1999 sme položili symbolický základný kameň nového útulku. Fyzicky sa začalo stavať v roku 2001. Vďaka pomoci zahraničných partnerov – organizácií na ochranu zvierat a niekoľkým verejným zbierkam sa útulok podarilo postaviť. Nové priestory útulku v Bratislave na Poliankach umožňujú poskytnúť prístrešie a výbehy 250 zvieratám. Súčasťou sú murované priestory karantény, veterinárna ambulancia, operačná sála, izolačky a špeciálne miestnosti zvieracie mamičky, šteniatka a mačiatka.

2000

Putovná výstava o hospodárskych zvieratách

v 18-metrovom kamióne putovala v roku 2000 po celom Slovensku a informovala o zdrvujúcej realite života hospodárskych zvierat.

Kúp si srdce

Prvá celoslovenská zbierka pri príležitosti Svetového dňa zvierat

2001

Zapojenie sa do kampane za novelizáciu Zákona o CITES o ochrane voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov, ktorá bola koncom roku 2001 schválená.

2002

Svet je pre všetkých

Založenie výchovného centra Slobody zvierat a vypracovanie enviromentálneho výchovno-vzdelávacieho projektu pre deti Svet je pre všetkých. Vypracovanie odbornej príručky pre učiteľov a vyškolenie lektorov. Výučba programu stále úspešne pokračuje a dodnes ho v rámci Slovenska absolvovali tisíce detí základných a materských škôl.

2005

Sieť inšpektorov ochrany zvierat – Linka proti krutosti

Zriaďujeme sieť inšpektorov proti týraniu v rámci Slovenska, ktorých úlohou je prijímanie hlásení prípadov týrania, ich prešetrovanie a zjednávanie nápravy v spolupráci so štátnymi inšpektormi (RVPS) a ostatnými orgánmi štátnej správy. Linka proti krutosti prijíma od vás hlásenia o týraných, stratených či zranených zvieratách po celý rok na tel. 02 – 16 187.

2007

Pozor na vajcia

Kampaň za zlepšenie životných podmienok nosníc má za úlohu učiť verejnosť rozoznávať na pultoch obchodov vajcia z etických chovov. Súčasťou kampane je aj aktívna spolupráca s médiami, nakrútenie a vysielanie TV spotu a spolupráca s obchodnými reťazcami na rozšírení ponuky alternatívnych vajec.

Projekt kastrácie a sterilizácie zvierat

Pilotná spolupráca so zahraničným partnerom Vier Pfoten. V osadách s kritickým stavom voľne sa pohybujúcich zvierat realizujeme v podmienkach modernej mobilnej veterinárnej kliniky kastráciu psov a sterilizáciu sučiek. Počas okružnej jazdy po južnom a východnom Slovensku sterilizujú okolo 300 psov a mačiek. Vier Pfoten priniesli na Slovensko celkom novú, u nás dovtedy nepoužívanú sterilizačnú metódu tzv. krátkeho rezu. Túto šetrnú metódu používame úspešne dodnes a ovládajú ju všetci naši veterinári. Spolupráca s Vier Pfoten pokračuje v roku 2011 kastračným projektom v Plaveckom Štvrtku.

Projekt humánnou a vo svete najpreferovanejšou formou zabraňuje nekontrolovanému rozmnožovaniu a predchádza tak preplňovaniu útulkov a najmä nehumánnemu zabíjaniu tisícov nechcených zvierat ročne.

2008

Každý kožuch má dve časti

Kampaň upozorňujúca verejnosť na kruté podmienky kožušinových fariem. Prieskum na farmách, petícia, billboardová kampaň, rozhlasový spot, rozhovory v médiách, lobbying za zmeny v legislatíve, oslovenie módnych tvorcov... Požiadavka na úplný zákaz kožušinových fariem ostáva aktuálnou aj pri príprave nového zákona na ochranu zvierat.

Európska demonštrácia za zákaz obchodu s tuleními výrobkami

Celoeurópska demonštrácia v Bruseli, kde sme spolu s ďalšími 1500 ľuďmi žiadali Európsku komisiu o prijatie zákazu dovozu výrobkov z tuleňov do všetkých štátov EÚ. Na podporu požiadaviek vystúpili očití svedkovia lovu v Kanade, poslanci Európskeho parlamentu, belgickí a holandskí herci a bývalý člen Beatles Paul McCartney.   

2009

Zákaz obchodu s výrobkami z tuleňov v EÚ

5. mája schválil Európsky parlament (550 hlasov k 49) zákaz predaja všetkých výrobkov z tuleňov v EÚ. Ide o významné víťazstvo v kampani za ukončenie komerčného lovu tuleňov v Kanade. Zakázaný je predaj výrobkov z tuleňov za účelom zisku na celom území EÚ, s výnimkou pre pôvodné inuitské obyvateľstvo Kanady. Kanada tak stráca významný trh. Európsky zákaz prichádza iba niekoľko týždňov po ďalšom víťazstve IFAW a Slobody zvierat na zastavenie komerčného lovu tuleňov.

Liberty for Dogs

Projekt záchrany zvierat vyradených z chovných staníc realizujeme v spolupráci s nemeckou organizáciou Retriever in Not. Zvieratá bez šancí na umiestnenie u nás, transportujeme a umiestňujeme v zahraničných rodinách. Transport je realizovaný v súlade s pravidlami medzinárodného systému TRACES a Sloboda zvierat sa týmto stala prvou a zatiaľ jedinou organizáciou na Slovensku transportujúcou zvieratá bezodplatne výhradne z dôvodu záchrany ich života, podľa platnej legislatívy EU. Dodnes bolo takto zachránených okolo 1000 zvierat.

2010

Stop reťaziam

Kampaň za zákaz celoročného držania psov na reťazi. Zákaz je jednou z požiadaviek do aktuálne pripravovaného zákona o ochrane zvierat.

Našli sa

Bigboardová kampaň v uliciach hlavného mesta na podporu adopcií zvierat z útulkov.

2010/2011

Big Move alebo Veľké sťahovanie sliepok

Medzinárodná kampaň na podporu prijatia celoeurópskeho zákazu chovu nosníc v holých batériových klietkach. Desiatky tisíce mailov a pohľadníc zaslaných európskym politikom obyvateľmi EÚ mali dosiahnuť prijatie zákazu načas. Len počas najväčšej demonštrácie v apríli 2011 poslalo v 14 európskych hlavných mestách politikom pohľadnicu/mail s výzvou 30 000 euroobčanov. Zákaz holých klietok a predaj vajec z nich začal platiť pre všetkých členov EÚ 1.1.2012.

2011

Stop diaľkovým transportov zvierat: 8 hodín a dosť!

Medzinárodná kampaň desiatok európskych mimovládnych organizácií v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Animal Angels. Cieľom kampane je časovo obmedziť diaľkové transporty hospodárskych jatočných zvierat. Po roku zožala kampaň úspech, petíciu podpísalo 1 098 468 signátorov. Písomné vyhlásenie proti diaľkovému transportu zvierat podpísala aj nadpolovičná väčšina europoslancov (spolu 395, 11/13 slovenských euro poslancov). Momentálne sa uskutočňujú rokovania na úrovni európskej komisie.

Súťaž Agent 012

Kreatívna príprava a realizácia outdoorovej kampane a spotrebiteľskej súťaže na podporu predaja neklietkových vajec.

Spolupráca s obchodnými reťazcami - podpora predaja alternatívnych vajec

Individuálna forma podpory jednotlivých reťazcov Jednota, Hypernova, Kaufland, Tesco – rozdávanie infoletákov, umiestnenie zákazníckych materiálov (letáky, plagáty) priamo v predajniach pri pultoch s vajcami, propagácia vybraných tém SZ prostredníctvom zákazníckych letákov a web stránok reťazcov, tlačová konferencia - priebežné vyhodnotenie spolupráce SZ s reťazcami (jún 2011).

Kastračný projekt (STRAY DOGS)

V spolupráci s medzinárodnou organizáciou Vier Pfoten bolo v  rámci lokality Plavecký Štvrtok vykastrovaných, vakcínovaných a označených viac ako 200 psíkov.

2011

Som za zákon na ochranu zvierat

Kampaň za prijatie zákona na ochranu zvierat na Slovensku. Prostredníctvom verejnej online petície na podporu zákona dostali politici a poslanci od ľudí viac ako 100 tisíc mailov. Kampaň bude pokračovať, pretože zákon na ochranu zvierat stále nebol prijatý...

Stop diaľkovým transportom jahniat

Lokálna kampaň zameraná na zastavanie diaľkových transportov mláďat vyvážaných za účelom porážky. Petíciu za zastavenie rtransportov jahniatok podporilo viac ako 4000 občanov.

Adopčné víkendy „ Našli sa“

Ponuka psíkov na adopciu v bratislavskej Horárni v Horskom parku, spolupráca so Starým mestom Bratislavy

 

Svetový deň zvierat

Usporiadanie detského náučného maratónu, grantová podpora zo strany Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, mediálna spolupráca s rádiom FM a tlačovou agentúrou SR, celoslovenská finančná zbierka za účasti dobrovoľníkov.

Charitatívny kalendár na rok 2012 a jeho krst

za účasti osobností verejného života a médií.

Dobrovoľnícke aktivity v útulku

Spolupráca s nadáciou PONTIS - projekt „Naše mesto“, Európsky deň dobrovoľníctva, spolupráca s dobrovoľníkmi z Ernst und Young, čistenie areálu, kotercov, výbehov, venčenie psíkov

Z výročnej správy 2011

Činnosť útulku

 • 3340 hlásení o výskyte zabehnutého, opusteného a zrazeného zvieraťa
 • 2 823 zachránených zvierat umiestnených v útulku
 • 1 927 zvierat, ktorým sme našli nový domov
 • 487 zvierat, ktoré sme vrátili pôvodným majiteľom
 • 135 prípadov úhynov v dôsledku poranenia, infekčného ochorenia
 • 24 prípadov eutanázie z dôvodu vážnych poranení pre ktoré by bol ďalší život zvieraťa utrpením
 • 3 prípady eutanázie z dôvodu agresivity zvieraťa

Ochrana zvierat pred týraním

 • 858 nahlásených prípadov týrania zvierat
 • 352 odobratých týraných zvierat
 • 100 podnetov na RVPS
 • 14 podaných trestných oznámení
 • 1 podnet na GP v prípade šarhov z Košíc
 • Ukončenie prípadu z roku 2009 – chovateľka z Čuňova 211 zhabaných psov - darované Obvodným úradom Bratislava do majetku Slobody zvierat
  • Činnosť inšpektorov SZ

   rok 2011

   počet nahlásených prípadov:

   Krajčírová

   Kovtunová

   Sliacka

   Březinová

   Kačmár

    

   91

   74

   390

   273

   25

   z toho opodstatnených:

   75

   63

   292

   187

   21

   počet podnetov na RVPS:

   0

   1

   73

   24

   2

    

    

    

    

    

    

   počet osobných dohovorov s majitelom, starostom:

   32

   19

   189

   86

   13

   počet trestných oznámení:

   1

   1

   9

   3

   0

    

    

    

    

    

    

   počet odobratých zvierat:

   62

   65

   189

   31

   5

    

    

    

    

    

    

   majiteľ sa dobrovoľne vzdal:

   62

   62

   177

   0

   5

   cez RVSP:

   0

   3

   12

   31

   0

   2012…

   Cirkus bez zvierat

   Kampaň za zastavenie cirkusov so zvieratami. Informuje verejnosť o nevhodných životných podmienkach cirkusových zvierat, dlhých transportoch a krutých praktikách drezúry a vyzýva ľudí, aby cirkusy so zvieratami nenavštevovali. Na komunikáciu boli použité billboardy a tlačené infomateriály, sociálne siete, upomienkové predmety. Informovali o nej STV, Slovenský rozhlas a lokálne televízie. Počas jari rozdalo v uliciach slovenských miest 150 dobrovoľníkov takmer 12 000 letákov. Súčasťou je petícia za zákaz cirkusov so zvieratami v SR.

   Kravy patria na lúku

   Európska občianska iniciatíva (ECI), medzinárodná petícia za zmenu európskej legislatívy v oblasti welfare hospodárskych zvierat. Cieľom je zabezpečenie lepších životných podmienok mliečnych kráv v krajinách EÚ. Petícia bude realizovaná najmenej v 7 členských štátoch EÚ, od občanov SR je potrebné získať 9750 platných podpisov.

   Kastračný projekt

   Pokračovanie úspešného projektu kastrácií psov a mačiek v obciach s kritickým stavom zvierat, tento rok na východnom Slovensku.

   Projekt Agility

   Vybudovanie agility parku v priestoroch útulku, ponuka výcviku psíka z útulku, aktivity pre rodičov s deťmi na overenie spôsobilosti venčenia.

   Pokračovanie projektu Liberty for dogs in Slovakia

   Spolupráca s najväčšou nemeckou organizáciou Retriever in Not pri transportoch a umiestňovaní zvierat do zahraničia. Medzinárodné adopcie sa realizujú výlučne systémom Traces, s pasom spoločenského zvieraťa po jeho zaočkovaní a začípovaní. Zvieratá s malou šancou na umiestnenie u nás (staré, hendikepované, z množiteľských chovných staníc) tak dostávajú novú šancu na dôstojný život v rodninách v zahraničí.

   Pokračovanie dostavby bratislavského útulku

   Zatepľovanie útulku a výstavba izolačných a individuálnych kotercov.

   Pomáhajte nám pomáhať zvieratám aj ďalších 20 rokov... Ďakujeme vám!