Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Návrh Smernice (EÚ) o welfare dojníc

Čo presne žiadame do zákona:

Nové pravidlá pre welfare dojníc by mali vychádzať zo 4 základných princípov welfare: dobrá strava, dobré ustajnenie, dobré zdravie, adekvátne správanie.

 

Zákon má predstaviť spoločné, konkrétne a vykonateľné EÚ štandardy pre nosnice, teliatka, prasiatka a kurčatá chované na mäso. Tieto štandardy by mali byť založené na etických hodnotách a spoľahlivých vedeckých dôkazoch v súlade s vedeckými názormi a správami Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a  primerané pre mliečne systémy v EÚ.

 

V súlade so 4 princípmi EÚ Welfare Quality®, budeme žiadať o stanovenie pravidiel záväzných pre všetky členské krajiny EÚ.

Návrh Smernice (EÚ) o welfare dojníc (úplné znenie):

Dobré ustajnenie: prístup k paši a jasné štandardy pre vnútorné ustajnenie

 • Kravy, jalovice a i. majú mať každodenný prístup k paši počas celého obdobia rastu trávy (marec-október) a prístrešok proti extrémnemu počasiu. Kde nie je možný prístup k pastve, musí byť vo všetkých chovných zariadeniach zabezpečený vonkajší výbeh. V prípade celoročného chovu v exteriéroch (vonkajšieho ustajnenia) musí mať pasienok prístrešok s adekvátnou drenážou (odvodnenie, kanalizácia) a vhodnú podstielku. Priestory na odpočívanie majú byť čisté, pohodlné, adekvátne suché, s mäkkou podstielkou ako je slama, piliny, piesok, alebo iný deformovateľný materiál.
 • Konkrétne definované minimálne požiadavky na vnútorný životný priestor (prirodzený pohyb, odpočinok, kŕmenie a napájanie). Individuálna izolácia nie je dovolená. Ustajňovacie priestory musia poskytovať o 5-10% odpočinkových boxov viac, ako je počet zvierat v skupine a priestory musia umožniť všetkým zvieratám ľahnúť si naraz.
 • Podlaha má byť z nešmykľavého materiálu. Hladké betónové podlahy musia byť opatrené drážkami alebo pokrýté nešmykľavou pokrývkou, drsné podlahy nesmú spôsobovať poškodenie nôh.
 • Zákaz priväzovania, s výnimkou špeciálnych prípadov a na obmedzený čas (napr. počas veterinárnych úkonov)
 • Podmienky vnútornej klímy musia byť jasne špecifikované (osvetlenie, teplota, ventilácia, vlhkosť, koncentrácia plynov a hladina hlučnosti).

Dobrá strava zodpovedajúca potrebám zvierat

 • Denná kŕmna dávka má poskytovať dostatok energie, živín a vlákniny pre splnenie metabolických požiadaviek a podporu dobrého trávenia, potrebné je dostatočné množstvo objemového krmiva správnu funkciu bachora. Zelené krmivo má tvoriť významnú časť dennej dávky.
 • Kŕmne systémy majú umožniť každej krave, aby svoje potreby naplnila po kvantitatívnej aj kvalitatívnej stránke.
 • Prístup k čerstvej a čistej pitnej vode musí byť zabezpečný počas celého dňa vonku i vo vnútri.

Dobré zdravie: zdravé kravy, ktoré netrpia bolesťou a chorobami

 • Zaviesť programy na zníženie krívania, mastitídy a neplodnosti a na zlepšenie celkovej kondície a zdravia zvieraťa
 • Špecifikovať povolené neterapeutické chirurgické zákroky. Kastrácia, odrohovanie a iné bolestivé zákroky musia byť vykonávané v predĺženej analgézii alebo anestézii. Označovanie vypaľovaním a používanie liečiv za iným účelom ako liečenia ochorenia, nie je dovolené.
 • Povinné sú pravidelné kontroly zvierat s adekvátnou veterinárnou starotlivosťou pre choré a zranené zvieratá, klietky na izoláciu chorých zvierat majú zavedené štandardy. Požadujeme vysokú úroveň veterinárnej starostlivosti a zodpovedajúce vzdelávacie programy pre personál. Povinné záznamy o pravidelnom čistení a dezinfekcii.
 • Chov by mal podporovať robustnosť, dobré zdravie a dlhovekosť a mal by garantovať, že teľatá samčieho pohlavia bude možné využiť pre teľacie alebo hovädzie mäso. Požaduje sa, aby teľa malo zabezpečené kvalitné kolostrum počas prvých 6 hodín života.

Adekvátne správanie: kravy majú možnosť realizovať svoje prirodzené správanie

 • Produkcia mlieka by nemala obmedzovať širokú škálu prirodzeného správania dojníc (mali by mať dostatok času na pohyb, pastvu a socializáciu) ani ich schopnosť udržať vyváženú produkciu mlieka z potravy zloženej zo zelenej trávy, bez tráviacich problémov a straty dobrej telesnej kondície kvôli vysokým mliečnym výnosom.
 • Nadmernej agresivite by sa malo predchádzať utváraním vhodných sociálnych skupín so správnym ohradením
 • Manipulačné pomôcky musia byť špecifikované (elektrické bodce, manipulačné pomôcky využívajúce hlasné zvuky a fyzická sila musia byť zakázané).