Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Podporte zvieratká

Darujte 2% z dane:

Názov organizácie: Sloboda zvierat, o.z.
Sídlo organizácie: Bratislava, 82109, Mlynské Nivy 37
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie: 319 482 01

Tlačivá

Vytlačiť si formuláre:

Ako poukázať 2% svojej dane Slobode zvierat, o.z.

Ak ste zamestanec:

- najneskôr do 15.2. 2017 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (potvrdí výšku zaplatenej dane a že nemáte nedoplatok na dani za r. 2016),

 

- vypočítajte si 2% (3%) zo zaplatenej dane, suma nesmie byť nižšia ako 3 €,

 

- vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy: 2% dane, alebo 3% z dane, ak ste v roku 2015 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu,

 

- pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie a Potvrdenie daňovému úradu v mieste trvalého bydliska najneskôr do 2.5. 2017.

Ak podávate daňové priznanie sami, ako fyzická osoba:

- skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (3%) z Vašej dane za rok 2016 nie je nižšia ako 3 €,

 

- vyplňte údaje v daňovom priznaní, vyrátajte a vpíšte sumu zodpovedajúcu: o 2% z vami odvedenej dane, alebo 3% z dane, v prípade, že ste v r. 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k daňovému priznaniu,

 

- do 31.3. 2017 zaplaťte daň za rok 2016 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba:

- skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (1%) z Vašej dane za rok 2016 nie je nižšia ako 8 €,

 

- do príslušných oddielov v daňovom priznaní vyplňte údaje a sumu zodpovedajúcu 2% z dane, ak ste POSKYTLI finančný dar na verejnoprospešný účel (môže byť aj inému o.z. či organizácii) v minimálnej výške 0,5% zaplatenej dane do lehoty na podanie daňového priznania, alebo 1% z dane, ak ste ho NEPOSKYTLI,

 

- do 31.3. 2017 zaplaťte daň za rok 2016 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

 

Viac informácií nájdete tu.

Ako sme použili poskytnuté prostriedky

Minulý rok sme vaše 2 % použili na:

- prevádzku veterinárnej ambulancie (operácie, nákup vakcín, liekov a dezinfekčných prostriedkov, energie, odvoz odpadu) a veterinárnu starostlivosť (v r. 2016 prijal útulok Bratislava 2175 zvierat v núdzi (z toho 394 mačiek), celkové veterinárne náklady dosiahli 108 tisíc Eur);

 

- čipovanie a kastrácie zvierat (1283 zvierat označených mikročipom, 2112 očkovaní, 800 kastrácií psov a mačiek);

 

- kastrácie pouličných mačiek (v rámci Bratislavy sme odchytili a vykastrovali 166 pouličných mačiek);

 

- vybudovanie nových výbehov a kotercov pre psy, rozšírenie a dobudovanie mačacieho pavilónu;

 

- nákup vzduchotechniky;

 

- finančnú pomoc na veterinárne výdaje regionálnym útulkom vo výške 50 tisíc Eur.

Tento rok plánujeme podporiť:

- naše regionálne útulky, aby bola kvalitná pomoc dostupná zvieratám v núdzi vo všetkých kútoch Slovenska,

 

- projekt kastrácií a čipovania zvierat (dlhodobé aktivity na zastavenie premnožovania zvierat bez domova a zlepšenie identifikácie stratených zvierat),

 

- posilnenie siete inšpektorov proti týraniu (Linka proti krutosti zasahuje v teréne a preveruje a rieši verejnosťou hlásené prípady zlého zaobchádzania so zvieratami a týrania).

 

ĎAKUJEME VÁM.