Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme
Názov organizácie: Sloboda zvierat, o.z.
Sídlo organizácie: Bratislava, 82109, Mlynské Nivy 37
Právna forma: občianske združenie
Identifikačné číslo organizácie: 319 482 01

CHCETE DAROVAŤ 2% Z DANE SLOBODE ZVIERAT?

NECH SA PÁČI, VYTLAČTE SI POTREBNÉ FORMULÁRE:


Chcem prispieť inak

AKO POSTUPOVAŤ?

Ak ste ZAMESTNANEC:

- najneskôr 15.2. 2018 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (potvrdí výšku zaplatenej dane a že nemáte nedoplatok na dani za r. 2017),

 

- vypočítajte si 2% (3%) zo zaplatenej dane, suma min. 3€,

 

- vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy: 2% dane, alebo 3% z dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu,

 

- najneskôr 1.5. 2018 doručte vyplnené Vyhlásenie a Potvrdenie daňovému úradu v mieste trvalého bydliska.


Ak ste FYZICKÁ OSOBA a podávate daňové priznanie sami:

- skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (3%) z Vašej dane za rok 2017 nie je nižšia ako 3 €,

 

- vyplňte údaje v daňovom priznaní, vyrátajte a vpíšte sumu zodpovedajúcu 2% z vami odvedenej dane, alebo 3% z dane, v prípade, že ste v r. 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k daňovému priznaniu,

 

- najneskôr 31.3. 2018 zaplaťte daň za r. 2017 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.


Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA:

- skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (1%) z Vašej dane za rok 2017 nie je nižšia ako 8 €,

 

- vyplňte v daňovom priznaní údaje a sumu zodpovedajúcu 2% z dane POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, môže v roku 2018 poukázať iba 1,0% z dane.

 

- najneskôr 31.3. 2018 zaplaťte daň za r. 2017 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.Viac informácií nájdete tu.AKO POMOHLI VAŠE 2% MINULÝ ROK?

V r. 2017 prijal útulok Bratislava 2108 psíkov a mačiek v núdzi.

- Dokončili sme novú operačnú miestnosť a mohli prevádzkovať vlastnú veterinárnu ambulanciu (operácie, nákup vakcín, liekov a dezinfekčných prostriedkov, energie, odvoz odpadu). Celkové veterinárne náklady za r. 2017 dosiahli 109 tisíc Eur;

 

- Pokračovali sme v čipovaní a kastráciách zvierat (1100 zvierat označených mikročipom, 900 kastrácií psov a mačiek);

 

- Manažovali sme stavy pouličných mačiek v hlavnom meste, v rámci Bratislavy sme odchytili a vykastrovali 196 pouličných mačiek);

 

- Vybudovali sme murované domčeky v areáli útulku, v ktorých majú psíci pohodlie a teplo aj počas zimy;

 

- Kúpili sme vykurovacie panely do vnútorných priestorov útulku;

 

- Prevádzkovali sme Linku proti krutosti a riešili 940 prípadov zlých podmienok a týrania zvierat nahlásených verejnosťou z celého Slovenska, vážne choré a zranené zvieratá dostali potrebnú liečbu a operácie na záchranu života.

 

- Finančne sme podporili regionálne útulky sumou vo výške 30 tisíc Eur.