Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Skutočná vojna?

V týždenníku Plus sedem dní bol na podnet Janky Hospodárovej uverejnený článok, týkajúci sa našej organizácie Sloboda zvierat pod názvom "Skutočná vojna". Vzhľadom na drvivú väčšinu údajných a zavádzajúcich faktov, ktoré sa v článku nachádzajú, zvažujeme podanie trestného oznámenia za ohováranie a poškodzovanie dobrého mena, na ktoré v konečnom dôsledku doplácajú nevinné zvieratá.

Myslím si, že názory je potrebné si vysvetľovať osobným stretnutím, kedy obidvaja diskutujúci majú tvár a argumenty, neskrývajú sa za prezývky a pri vyslovení obvinení sa musia tomu, koho sa týkajú, pozerať do očí. Na vojnu treba dvoch a našou každodennou úlohou je predovšetkým zachraňovať zvieratá.

Viem, že v záujme o zviditeľňovanie sa Janky Hospodárovej je potrebná propagácia akéhokoľvek druhu. Nerozumiem, prečo je potrebné zneužívať organizáciu, ktorá ročne zachráni 3000 zvierat? Nebudem spytovať nikoho svedomie. Som pragmatik a preto sa budem držať faktov.

Vstup do útulku nikto Janke Hospodárovej nezakázal, skôr sa pýtam, prečo sa za posledných 5 rokov v útulku neukázala. Tých pár návštev využila pre svoj psychický relax. Problém vznikol pri komentovaní nového zamestnanca. Komentár bol natoľko drsný, že rozplakal jeho manželku, ktorá je tiež našou zamestnankyňou a pohoršil celý kolektív. Toto je dôvod, prečo nie je u nás naďalej Janka Hospodárova vítaná. Vždy sa dá ospravedlniť, vziať nevhodnú poznámku späť a dať človeku druhú šancu.

Tvrdenia bývalých zamestnancov nemôžu byť „objektívne“, vzhľadom k tomu, že boli prepustení pre hrubé porušenie pracovnej disciplíny - o ich objektivite vážne pochybuje každý zdravo a reálne zmýšľajúci človek.

„Zmiznutí psíkovia“ ktorých k nám priviezla údajná známa J.H. odišli presne tam, odkiaľ ich pani zobrala. Do útulku, kde na nich už čakali ich nové rodiny. Do útulku, v ktorom si „známa“ Janky Hospodárovej riešila taktiež problémy s tamojším vedením. Bez vedomia vedúcej ich priviezla k nám. Šteniatka boli vrátené späť, pretože sme sa nemienili miešať do osobných sporov a najmä preto, že na psíkov už čakali nové rodiny!!!

Každý skutočný ochranár vie, že najlepšie pre zvieratá je okamžitá domáca opatera. To či by ochoreli aj po karanténe, dnes nevie nikto. Ešte dnes fungujú tranzitné rodiny tak, že nájdené zvieratko zostáva doma v opatere a so snahou pomôcť mu. Čo je na tom nehumánne a poburujúce?

K životu patrí aj smrť. V útulku bolo doposiaľ eutanázovaných 20 zvierat, pre ktoré by bol ďalší život pre ich zdravotný stav utrpením. Medzi týmito zvieratkami bolo 5 takých, ktoré ohrozovali zdravie a bezpečnosť ľudí. Boli to zvieratá, ktoré zničil svojím správaním človek tak, že sa stali zbraňou. V troch prípadoch priamo napadli ošetrovateľov a v dvoch svoje adopčné rodiny. Tieto zvieratá by čakal život v koterci, bez pohladenia a venčenia.

Sloboda zvierat spolupracuje s nemeckou organizáciou Retrevier in not e.V na projekte záchrany psov z chovných staníc. Jeho cieľom je mapovanie chovov čistokrvných zvierat s dôrazom na kontrolu ich zdravia a pohodlia v spolupráci s príslušnými RVPS – snaha o zjednanie nápravy pri chove, resp. vykonanie krokov potrebných na jeho zrušenie v prípade zistenia závažných porušení. Prvýkrát bola naša spolupráca odskúšaná v roku 2009, kedy bolo týmto spôsobom zachránených a umiestnených v Nemecku okolo 90 zvierat. Doposiaľ sme takto zachránili život vyše 400 zvieratám. "Retriever in Not, e.V." nemá vlastné útulky, pracuje na báze dočasnej opatery v rodinách, kam je zviera okamžite po príchode umiestnené a má zabezpečenú veterinárnu starostlivosť. O jeho pobyte sa vedie denník, ktorý je na internete na stránke združenia s detailným popisom povahy psa, jeho správania a iných potrebných informácií pre jeho budúceho majiteľa. Združenie kontroluje adoptívnych majiteľov a má aj právo adopciu psa odmietnuť. V organizácii pracuje bez nároku na mzdu okolo 60 ľudí, ktorí sú vo všetkých regiónoch Nemecka. „Záhadné transporty“ sú cesty množstva zvierat za novým domovom. Prestárlych, handicapovaných a nechcených. V spomínanom článku sú vytrhnuté informácie z kontextu ostatných šťastných koncov osudov opustených zvierat.

Útulok SZ sa podrobuje kontrolám a musí spĺňať prísne kritéria. Spomínaná kontrola nebola pre nás ničím odstrašujúcim, ba práve naopak. Správne konanie spomínané v článku je vytrhnuté z jeho vlastného kontextu. Zarážajúce na celej veci je jedine to, že kontrola útulku Slobody zvierat bola vykonaná na podnet konkrétneho zamestnanca Magistrátu hl. mesta. Ako je teda možné, že sa celá situácia rieši v spomínanom týždenníku v súvislosti so zákazom vstupu Janky Hospodárovej do útulku Slobody zvierat?

Útulok Slobody zvierat na Poliankach je na Slovensku a v okolitých krajinách jedinečný svojho druhu. Ide o veľké koterce, kde sa zmestí okolo dvesto psíkov vo veľmi pohodlných a komfortných podmienkach. Nejde o štátnu karanténu. My musíme v prvom rade dbať na to, aby mali naši zverenci zabezpečené základné potreby, teda ošetrenie, aby boli v čistote a v teple a najedení. V našej organizácií má okrem náročného prevádzkovania útulku pre opustené a týrané zvieratá svoje významné miesto aj výchovné cetrum. Sme súčasťou medzinárodných ochranárskych združení. Prostredníctvom aktuálnych kampaní sa snažíme utrpeniu zvierat predchádzať. Hovoríme teda aj o zvieratách hospodárskych, či divožijúcich.

V útulku je dnes cez 250 zvierat. Sú denne ošetrené, nakŕmené. Čakajú na nových majiteľov a nový začiatok. Nešťastné a opustené zvieratá sa menia na veľkých členov rodiny a naša úloha, dávať druhú šancu je splnená. Vízia organizácie Sloboda zvierat je úplne jasná – pomáhať a dávať druhú šancu zvieratám!

Pavla Dugovičová

Predsedníčka SZ