Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Utrácanie z neznámych dôvodov!

FAKTY o kauze „Psov utrácali z neznámych dôvodov!“

 

Článok z 3. 08. 2011 v Novom Čase.


http://www.cas.sk/clanok/203634/verdikt-sloboda-zvierat-psov-usmrcovala-z-neznamych-pricin.html

 

Výsledky kontroly Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorá nezistila:


  • žiadne prípady nehumánneho zaobchádzania so zvieratami
  • žiadne nedostatky vo výživovom stave zvierat
  • žiadne nedostatky v evidencii počtu prijatých zvierat a adoptovaných zvierat
  • žiadne rozdiely medzi fyzickým počtom zvierat v útulku a evidenčným počtom v databáze.

 

Kontrola zistila:


  • nezabezpečenie dennej služby veterinárneho lekára
  • že z dôvodu čerpania dovolenky zmluvného veterinárneho lekára v tomto období - bola   zabezpečená náhradná veterinárna starostlivosť cez zmluvnú  kliniku (pre zvieratá v bezprostrednom ohrození života) a služba náhradného veterinára v dvojdennom intervale
  • miešanie zvierat v karanténe a útulku a konštatovala, že organizácia musí mať dostatok kapacity na izoláciu všetkých prijatých zvierat a všetkých zvierat držaných v náhradnej starostlivosti -útulku“
  • že v útulku boli umiestnené 2 zvieratá  (avšak od pôvodného majiteľa zaočkované), ktoré neprešli karanténou – kapacitné možnosti útulku sú v maximálne možnej miere naplnené s počtom 250 zvierat
  • pri kontrole evidencie zvierat v niektorých prípadoch chýbajúce údaje, ako je číslo čipu, miesto odchytu zvieraťa, dátum eutanázie/úhynu, dôvod eutanázie/úhynu a v niektorých prípadoch neboli doplnené informácie na zdravotných kartách
  • pri kontrole evidencie zvierat v karanténe a útulku z počtu záznamov 3846 – 6 prípadov chýbajúceho čipu (zvieratá v príjímači, ktoré neprešli kontrolou veterinárneho lekára a neboli ani zaradené do karantény), 2 prípady neuvedeného dôvodu eutanázie/úhynu, 4 prípady chýbajúcich informácií na zdravotných kartách.

 

Všetky hore uvedené nedostatky vyplývajú z povinností zmluvného veterinárneho lekára, ktorý ich okamžite po príchode odstránil.


Pri osobnom stretnutí predsedníčky  Slobody zvierat a riaditeľa RVPS  MVDr. Mašle ja dňa 3.8.2011 bola opäť potvrdená trvale dobrá spolupráca medzi  Regionálnou veterinárnou správou a Slobodou zvierat.
Pôsobenie našej organizácie v treťom sektore v oblasti záchrany týraných a opustených zvierat, ako aj služby asanácie pre hlavné mesto Bratislava zvierat je považované za dôležité a nenahraditeľné.