Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme
Relácia TV Markíza FARMA, má za sebou prvé týždne vysielania a stovky komentárov na našej web stránke.

Počas týchto týždňov sme mohli sledovať na FARME porušovanie Zákona 139/2002 o rybárstve či Zákon 39/2007 o veterinárnej starostlivosti a to § 22 v bode 1, pism. b) ,f) a pism.h), ako aj v bode 2, pism.d), či splašené správanie sa hospodárskych zvierat, ktorého prejavom boli snahy o útek.
Podľa nás je to dôsledok neprimeraného zaobchádzania a zbytočného vystavenia zvierat stresu, úzkosti a strachu.

  • Na pohodu zvierat vplýva aj dostatočná kvalita podstielky. Zvieratám na FARME, žiaľ, odpočinok na hlbokej podstielke nie je poskytnutý.
  • Spôsob fixácie kráv reťazou upevnenou priamo na krku môže spôsobiť nepohodlie až poranenie.
  • Transport zvierat, najmä králikov na FARMU bol v rozpore nielen s právnymi predpismi, ale aj so zdravým rozumom. Prepravovať králiky v jutovom vreci na korbe vlečky traktora je neprípustné. Drevená debnička, ktorá sa používala aj v minulosti, by bola omnoho humánnejšia.
  • Zarazili nás aj rasistické a vulgárne vyjadrovanie sa účastníkov „zábavnej“ relácie (najmä čo sa týka rasy a sexuálnej orientácie). Ich oprávnenosť je pravdepodobne na zhodnotenie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Sloboda zvierat nehodnotí a ani nebude hodnotiť umeleckú hodnotu tohto produktu komerčnej zábavy.

Zameriavame sa len na dodržiavanie zákonov a vyhlášok platných v oblasti ochrany, chovu a dobrých podmienok (welfare) zvierat.
Takisto sledujeme manipuláciu a usmrcovanie zvierat pre vlastnú spotrebu v spomínanej relácii.
Keďže však máme v  preambule stanov, že sme organizácia nerasistická, evidujeme výroky, ktoré boli v rozpore nielen s etikou, ale aj právom.

Prosíme Vás, vyjadrujte aj naďalej svoje názory a podpisujte petíciu.

ĎAKUJEME


Toto bude VÁŠ HLAS NA OCHRANU ZVIERAT:


----------------


Vážená pani Ťapáková,
Vážený pán prof. PhDr. Mistrík, DrSc.,
Vážený pán Prof. MVDr. Bíreš, DrSc.,


v nedeľu 24.7. začala TV Markíza vysielať novú „zábavnú?“ reality show Farma. Už upútavky pred spustením relácie boli šokujúce a kontroverzné. Zvieratá boli vystavené extrémnym podmienkam, strachu a neprofesionálnej manipulácii.


V programe sa zaobchádzalo s rybami v rozpore so zákonom (§ 13, bod 1, pism. a), Zákona 139/2002 Z.z. ako aj § 76, bod 3, pism. a) Vyhlášky 230/1998 Z.z.). Zákon jednoznačne zakazuje chytať živé ryby rukami, chytať ich za oči, žiabre a strhávať im šupiny!


Ďalej bol porušený zákon §22, bod 2, pism. d), Zákona 39/2007 Z.z., kedy televízia propagovala dojenie vystresovanej kravy v nákupnom centre, v rukách amatéra.


§ 22, bod 3, pism. f) Zákona 39/2007 zakazuje použiť zviera v umeleckej produkcii bez oznámenia príslušnému orgánu veterinárnej správy.

 

Týmto Vás žiadam o preverenie celej situácie a zastavenie týrania a zabíjania zvierat.

V mene slobody a zvierat,

 

Váš podpis (meno z formulára)

----------------

  •      
  •  

Vami vyplnený formulár bude preposlaný zodpovedným inštitúciám

 

TV MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.

Zuzana Ťapáková, generálna riaditeľka TV Markíza

Bratislavská 1/a

843 56 Bratislava 48 - Záhorská Bystrica

 

Rada pre vysielanie a retransmisiu

prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc., predseda rady

Dobrovičova 8

811 09 Bratislava

 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. ústredný riaditeľ

Botanická 17

842 13 Bratislava

 

Zozbieraných podpisov: 896

Firma Meno a priezvisko Zamestnanie Mesto Komentár
Strana 1 z 180 >|
Jan sustek SK ano je to zle tam
Andrea Tóthová Sládkovičovo, SK
Kolarova Bratislava, SK
Michal Petransky Nezamestnany Senica, SK chcel by som tam it ake to je zo zvieratama vymi vychadzat chcem spoznat novych ludi.
Súrja Knap