Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Vyhlásenie organizácie Sloboda zvierat k relácii Reflex z 13. 7. 2011

Čo možno o nás neviete?

 • Sloboda zvierat je samostatná, nezisková, nerasová, nepolitická a nenáboženská ekologická organizácia na ochranu práv všetkých zvierat.
 • Sme členmi medzinárodných ochranárskych združení
  • RSPCA - Kraľovskej spoločnosti pre prevenciu krutosti na zvieratách
  • WSPA - Svetovej organizácie na ochranu zvierat
  • Eurogroup for animals, aliancie združujúcej ochranárske organizácie členských štátov EU
  • ENFAP, Európskej siete ochrancov hospodárskych zvierat
  • CIWF, medzinárodnej organizácie na ochranu hospodárskych zvierat
 • Okrem množstva projektov ako napr. „Zastavenie vývozu živých jahniat“, „Sliepky volajú SOS“ - na podporu predaja neklietkových vajec, „Liberty for Dogs in Slovakia“ – na záchranu psov z chovných staníc, „Stop reťaziam“ - zákaz držania psov na reťazi, „Kampaň na podporu zákazu batériových klietok v EÚ“... pripravujeme návrhy na nutné legislatívne zmeny v oblasti ochrany zvierat – podpora zmien v trestnom zákone na zvýšenie trestných sadzieb za týranie zvierat, Zákon o poľovníctve, Veterinárny zákon a Zákon na ochranu zvierat. Návrh novelizácie Zákona 39/2007 o veterinárnej starostlivosti bol už v NR a prešiel prvým čítaním. Do novelizácii boli zahrnuté práve naše pripomienky, návrhy a podnety. Zároveň s pani poslankyňou a starostkou MČ Staré mesto Tatianou Rossovou spolupracujeme na príprave úplne nového a hlavne samostatného zákona na ochranu zvierat. Podporujeme a pridali sme sa k aktivite OZ „Štyri labky“ na zmenu poľovného zákona v časti zákazu strieľania spoločenských zvierat poľovníkmi. V prípade účinnosti zatiaľ len Zákona 39/2007 budeme presadzovať zmenu Vyhlášky 123/2008 ohľadom vytvorenia vykonávacích vyhlášok k chovu exotických zvierat, hospodárskych zvierat a podobne. Ak chceme aby sa v oblasti ochrany zvierat dalo účinnejšie pomáhať, je potrebná zmena zákonov o policajnom zbore, živnostenského zákona, zákona 282/2002, ktorými sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Až čas a prax ukážu, ktoré zmeny bude ešte potrebné presadiť.
 • V oblasti výchovy mládeže realizujeme projekt enviromentálnej výchovy „Svet je pre všetkých“ . Organizujeme prednášky a besedy s témou ochrany zvierat a prírody.
 • Prevádzkujeme útulok, ktorý je jedinečný svojho druhu na Slovensku. Jeho prostredníctvom zachránime ročne cca 3000 zvierat, pričom sa v priemere denne v útulku nachádza 250 až 300 zvierat.
 • Máme 11 regionálnych centier
 • Ako jediná organizácia na Slovensku máme vytvorenú sieť inšpektorov ochrany zvierat, ktorí v rámci Projektu „Linka proti krutosti“ denne po celom Slovensku riešia prípady podozrenia z týrania zvierat, spolupracujú s veterinárnych správami a políciou. V minulom roku bolo nahlásených 772 prípadov týrania zvierat, 359 zvierat bolo odobratých a umiestnených v našom útulku, kde im bola zabezpečená okamžitá veterinárna starostlivosť a opatera.
 • Vykonávame „Kastračné projekty“ ako jediný reálny spôsob na zníženie počtu nechcených a opustených zvierat. V minulom roku bolo v rámci projektu vykastrovaných 2000 zvierat.
 • Okrem uvedených činností vykonávame pre Magistrát hl. mesta SR Bratislavu zmluvnú asanačnú činnosť na základe Zmluvy o asanácii, ktorej predmetom je odchyt túlavých a opustených zvierat z verejných priestranstiev mesta Bratislavy, ako aj zber tiel uhynutých zvierat. Zmluva bola uzavretá na základe výhry vo Verejnej súťaži v auguste 2010 na dvojročné obdobie. Jedná sa o dodávanie služby, nie o podporu našej činnosti alebo prevádzky útulku. Naše výkony v mesačných etapách fakturujeme magistrátu, ktorý ich prepláca. Našu spoluprácu hodnotíme ako štandardnú.
 • Úzko spolupracujeme s Regionálnou veterinárnou správou, ako kontrolným orgánom, ktorý pozná náš útulok a prácu a vykonáva u nás pravidelné kontroly. Kontrola zo dňa 5.5.2011 nekonštatovala žiadne pochybenia v súvislosti so starostlivosťou o zvieratá. Posledná kontrola zo dňa 9.6.2011 aj za účasti Štátnej veterinárnej správy a zástupcu magistrátu taktiež nekonštatovala žiadne nedostatky v starostlivosti o zvieratá, evidencii zvierat a prevádzke útulku. (k uvedeným kontrolám existujú písomné protokoly)
 • V rozsahu spektra našich činností, projektov a počtu zachránených zvierat nemáme konkurenciu v rámci Slovenska ani v rámci poznaného stredoeurópskeho regiónu.
 • Túto činnosť vykonávame bez akýchkoľvek dotácii, príspevkov od štátu, magistrátu alebo inej samosprávy. Financovanie týchto všetkých činností môžeme vykonávať len na základe darov a príspevkov od občanov, alebo získaním 2 percent z daní. Za čo úprimne všetkým ďakujeme.


V súvislosti s cielenou mediálnou diskreditáciou našej organizácie zo strany moderátorky JH v Relácii REFLEX uvádzame nasledovné:

Zásadne odmietame takúto bulvárnu formu prezentovaných klamstiev a lží vyprodukovaných s jediným cieľom – poškodiť dobré meno charitatívnej organizácie, ktorá denne zachraňuje zvieratá pred utrpením a smrťou.

Súčasne týmto vyzývame autora relácie, aby sa spolu s kameramanom kedykoľvek zastavili v našom útulku a presvedčili sa o objektívnej pravde a podmienkach života zvierat v našom útulku, ako aj o dennodennej náročnej a obetavej práci pre zvieratá.

Dvere sú u nás otvorené verejnosti denne. Denne k nám chodia ľudia, ktorí našu prácu vidia, poznajú ju a môžu sa tak na základe osobných skúseností o nej presvedčiť.

Ešte poznámka k tvrdeniam bývalých zamestnancov uvedeným v predmetnej relácii.

Platí u nich jedna spoločná zásada a tou je ich dobrovoľný odchod z organizácie a nezáujem ďalej pracovať a pomáhať zvieratám.

Prečo sa nechali takýmto spôsobom cielene zneužiť v tejto relácii, necháme na ich svedomí...

Výbor Slobody zvierat v zastúpení

Ing.Pavla Dugovičová
predsedníčka