Útulok Bratislava Výchovné centrum Linka proti krutosti Prispejte
Aktuálna jazyková verzia: Slovensky

ÚTULOK

02/16 187

 

utulok@slobodazvierat.sk

ČÍSLO ÚČTU

Predčíslie: 19

Č. účtu: 2023636/6500

IBAN: SK26 6500 0000 1900 0202 3636

Novinky

E-SHOP

Potešte darčekom od nás svojich najbližších!

Choď do E-SHOPU

 

DARUJTE 2% Z DANE, POTREBUJEME VAŠU POMOC.

Vyplnte formulár na tejto stránke a zašleme Vám "Vyhlásenie o darovaní 2% z dane" na email.
Ďakujeme

Výzva ministrom poľnohospodárstva/pôdohospodárstva členských štátov EÚ:

 

Ministrom poľnohospodárstva a členom Rady pre poľnohospodárstvo a rybolov

Na veľkej väčšine európskych fariem sú prasatá chované v podmienkach holých klietok, na roštových podlahách bez slamy alebo inej vhodnej podstielky, podstupujúce rutinné zmrzačovanie, čo je v rozpore s európskou legislatívou na ochranu prasiat.

 

Napriek tomu, že EÚ mala na implementáciu právnych predpisov takmer 11 rokov, nie sú zákony riadne presadzované, ale naopak pravidelne prehliadané v celej EÚ: výsledkom je každoročné utrpenie miliónov prasiat v celej Európskej Únii!

 

My, dolu podpísaní občania, sme obzvlášť znepokojení, že v mnohých krajinách EÚ:

  • často ignorujú legislatívu EÚ zakazujúcu rutinné kupírovanie chvostíkov a skracovanie a obrusovanie zubov
  • často ignorujú požiadavku obohatiť ustajnenie o slamu alebo iný vhodný material, ktorý prasatám umožní prirodzené rýpanie, hrabania a hľadanie si potravy a skúmanie prostredia,
  • veľa prasníc je naďalej držaných v tesných klietkach počas dlhých mesiacov gravidity napriek obmedzeniam, ktoré legislatíva ukladá všetkým členom EÚ

 

Naozaj chceme, aby sa tieto praktiky skončili a aby farmári dodržiavali platné zákony.

 

Preto vás naliehavo žiadame o prijatie okamžitých opatrení, ktoré zaistia, že vaša krajina bude postupovať plne v súlade so Smernicou o ochrane prasiat (2008/120/ES), a že budete podporovať svojich kolegov z iných členských štátov EÚ, aby urobili to isté.

 

Chcem podporiť výzvu