O nás

Tlačové správy

  1996

  Zriadenie prvej pohotovostnej telefónnej linky 187 na pomoc zvieratám

  Linka bola zriadená v roku 1996 a pri príležitosti jej zavedenia sa uskutočnila veľká kampaň „Potrebuješ priateľa? Volaj 187“. Aj vďaka tejto linke boli zachránené tisícky zvierat. Linka proti krutosti dodnes funguje na bratislavskom čísle 02-16 187 a vďaka nej zachraňujeme spolu s vami každoročne tisíce stratených, zranených a týraných zvierat.

   

  Deti opusteným zvieratkám

  Rozsiahla akcia s výchovným charakterom pre deti ZŠ. Jej súčasťou bola zbierka na pomoc opusteným a týraným zvieratám a maľovanie autobusu. Vyvrcholením bola veľká výstava s tisíckami detských kresieb zachytávajúcich vzťah detí k zvieratám.

   

  Šarhov preč

  Kampaň začala v roku 1996 prieskumom šarhovní na Slovensku, kde boli zistené mimoriadne kruté praktiky v nakladaní s túlavými zvieratami. Cieľom kampane bolo poukázať na nehumánnosť takéhoto riešenia problému túlavých zvierat.

   

  Kontrola populácie túlavých zvierat

  Infoturné o kontrole populácie túlavých zvierat po Slovensku sa uskutočnilo v rámci programu Kontrola populácie túlavých zvierat presadzujúceho účinné a humánne riešenie problematiky premnoženia zvierat v mestách. Naše aktivity v tejto oblasti stále intenzívne pokračujú aj v súčasnosti v podobe kastračných programu.