O nás

Tlačové správy

  2009

  Zákaz obchodu s výrobkami z tuleňov v EÚ

  5. mája schválil Európsky parlament (550 hlasov k 49) zákaz predaja všetkých výrobkov z tuleňov v EÚ. Ide o významné víťazstvo v kampani za ukončenie komerčného lovu tuleňov v Kanade. Zakázaný je predaj výrobkov z tuleňov za účelom zisku na celom území EÚ, s výnimkou pre pôvodné inuitské obyvateľstvo Kanady. Kanada tak stráca významný trh. Európsky zákaz prichádza iba niekoľko týždňov po ďalšom víťazstve IFAW a Slobody zvierat na zastavenie komerčného lovu tuleňov.

   

  Liberty for Dogs

  Projekt záchrany zvierat vyradených z chovných staníc realizujeme v spolupráci s nemeckou organizáciou Retriever in Not. Zvieratá bez šancí na umiestnenie u nás, transportujeme a umiestňujeme v zahraničných rodinách. Transport je realizovaný v súlade s pravidlami medzinárodného systému TRACES a Sloboda zvierat sa týmto stala prvou a zatiaľ jedinou organizáciou na Slovensku transportujúcou zvieratá bezodplatne výhradne z dôvodu záchrany ich života, podľa platnej legislatívy EU. Dodnes bolo takto zachránených okolo 1000 zvierat.