O nás

Tlačové správy

  2011

  Kastračný projekt (STRAY DOGS)

  V spolupráci s medzinárodnou organizáciou Vier Pfoten bolo v  rámci lokality Plavecký Štvrtok vykastrovaných, vakcínovaných a označených viac ako 200 psíkov.

   

  Stop diaľkovým transportov zvierat: 8 hodín a dosť!

  Medzinárodná kampaň desiatok európskych mimovládnych organizácií v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Animal Angels. Cieľom kampane je časovo obmedziť diaľkové transporty hospodárskych, jatočných zvierat. Po roku zožala kampaň úspech, petíciu podpísalo 1 098 468 signátorov. Písomné vyhlásenie proti diaľkovému transportu zvierat podpísala aj nadpolovičná väčšina europoslancov (spolu 395, 11/13 slovenských euro poslancov). Momentálne sa uskutočňujú rokovania na úrovni európskej komisie.

  Súčasťou bola lokálna kampaň zameraná na zastavanie diaľkových transportov mláďat vyvážaných za účelom porážky. Petíciu za zastavenie transportov jahniatok podporilo viac ako 4000 občanov.

   

  Súťaž Agent 012

  Kreatívna príprava a realizácia outdoorovej kampane a spotrebiteľskej súťaže na podporu predaja neklietkových vajec.

   

  Spolupráca s obchodnými reťazcami – podpora predaja alternatívnych vajec

  Individuálna forma podpory jednotlivých reťazcov Jednota, Hypernova, Kaufland, Tesco – rozdávanie infoletákov, umiestnenie zákazníckych materiálov (letáky, plagáty) priamo v predajniach pri pultoch s vajcami, propagácia vybraných tém SZ prostredníctvom zákazníckych letákov a web stránok reťazcov, tlačová konferencia – priebežné vyhodnotenie spolupráce SZ s reťazcami (jún 2011).

   

  Som za zákon na ochranu zvierat

  Kampaň za prijatie zákona na ochranu zvierat na Slovensku. Prostredníctvom verejnej online petície na podporu zákona dostali politici a poslanci od ľudí viac ako 100 tisíc mailov. Kampaň bude pokračovať, pretože zákon na ochranu zvierat stále nebol prijatý…