O nás

Tlačové správy

  2014

   

  Ako spolunažívať s pouličnými mačkami

  Nová osvetová kampaň pre verejnosť o problematike voľne žijúcich mačiek. Sloboda zvierat pokračuje v dlhodobom projekte ich kastrácie na území hlavného mesta v spolupráci s magistrátom hlavného mesta Bratislava. 

   

  Foie Gras – luxusná pochúťka plná utrpenia

  Informačná online kampaň Slobody zvierat, spojená s celoeurópskou petíciou žiadajúcu zákaz násilného výkrmu hydiny na foie gras (tzv. tučnej pečene). Petíciu podpísalo 320,275 euroobčanov a zástupcovia partnerských ochranárskych organizácií ju v marci 2015 odovzdali predstaviteľom Európskeho komisie.

   

  Labelling Matters/Na etikete záleží!

  Žiadame Európsku komisiu povinne označovať všetky živočíšne produkty podľa spôsob chovu tak, ako je tomu u vajec.

   

  2 786 zachránených zvierat bolo umiestnených do bezpečia útulku, 2 050 zvieratám sme našli nový domov a 648 zvierat sme vrátili pôvodným majiteľom….