O nás

Tlačové správy

  2015

  SLOBODKA BODKA

  Sloboda zvierat založila netradičný, záujmový krúžok zameraný na pestovanie vzťahu detí k zvieratám, prebiehajúci priamo v útulku Slobody zvierat.

   

  ONY BEZ KOŽUCHA NEPREŽIJÚ

  Kampaň venujúca sa problematike kožušinových fariem, ktorá prebieha do dnešného dňa. Cieľom je dosiahnuť úplný zákaz chovu tzv. kožušinových zvierat, ktoré živoria v zlých podmienkach a zomierajú extrémne krutou smrťou. 

   

  KONIEC DOBY KLIETKOVEJ

  Celoeurópska kampaň na zavedenie spoločnej legislatívy, ktorá by zakázala chov hospodárskych zvierat v klietkach. Je načase rozhodnúť sa.

   

  PROTECT OUR PETS/ CHRÁŇME NAŠE ZVIERATÁ 

  Celoeurópska online kampaň iniciovaná Eurogroup for Animals, ktorej cieľom bolo zosúladenie národných systémov zaoberajúcimi sa identifikáciou a registráciou spoločenských zvierat v každom členskom štáte. Euroobčania zaslali europoslancom celkovo 506 816 mailov (občania SR odoslali 9802 mailov) a iniciatíva (skončila až v marci 2016) pomohla prijať legislatívu, ktorá obmedzí množiarov a predajcov zvierat v EÚ.

   

   2 461 zachránených zvierat umiestnených do útulku