Reťaz je väzenie

Psy sú od prírody sociálne tvory, pre ktoré je prirodzený život v svorke. Ak nie sú v kruhu svojich psích priateľov, hlavné miesto v ich živote zaujme človek.

Reťaz pre psy znamená väzenie – celý ich život sa odohráva na mieste o rozlohe niekoľkých metrov, z ktorého nemajú úniku. Mesiace, často celé roky trpia akútnym nedostatkom psychických a fyzických podnetov, cítia sa odmietnuto, trpia strachom, nudou, osamelosťou, a frustráciou. Okrem psychickej pohody strácajú aj fyzickú kondíciu.

Reťaz mení aj psov s pokojnou a mierumilovnou povahou na neurotické, často krát agresívne zvieratá, ktoré sa správajú útočne k okoliu alebo trpia sebadeštrukčnými sklonmi (napríklad si ohrýzajú chvost, či labky).

Každý pes potrebuje neustály prístup k čerstvej vode a dostatok vhodnej potravy, miesto na odpočinok, kde je chránený pred nepriaznivým počasím ako mráz, dážď či priame slnečné žiarenie (to znamená – v zime zateplenú búdu s podlahou, v lete možnosť kvalitného tieňa), pravidelný a aktívny pohyb, dostatok psychických a fyzických podnetov a pevnú, ale láskavú ruku svojho majiteľa.

Prečo hovoríme NIE držaniu psov na reťaziach?

  • držanie psa na reťazi spôsobuje zvieraťu utrpenie, môže mať negatívny vplyv na jeho zdravie a môže spôsobiť trvalú poruchu jeho správania,
  • držanie na reťazi potláča prirodzené potreby spoločenského a svorkovitého zvieraťa, akým pes je, a vedie k frustrácií zvieraťa; dôsledkom je agresívne správanie a sebapoškodzovanie (napr. hryzenie si vlastných častí tela),
  • držanie psa na reťazi potláča etologické potreby zvieraťa.

Všetko toto je v rozpore s §22, odst. (1), zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, a v rozpore s dohovormi EÚ, ktoré definujú zviera ako cítiacu bytosť.

Držanie psa na reťazi je negatívnym prežitým zvykom, ktorý nepatrí do vyspelej krajiny, a v mnohých krajinách EÚ je zákonom zakázané.

Požadujeme zrušenie bodu 3 v § 4. Vyhlášky 123/2008 Z.z. MP SR o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkach na karanténne stanice a útulky pre zvieratá a o jeho nahradenie následovným znením:

Držanie psa na reťazi je zakázané.

Čo hovorí legislatíva

Držanie psa na reťazi NIE JE na Slovensku zakázané. Platia však isté obmedzenia, ktoré určuje zákon 39/2007 o veterinárnej starostlivosti, ďalej upravuje vyhláška 123/ 2008.

§22 o chrane zvierat hovorí:

Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove zvierat alebo držaní zvierat zabezpečiť ich ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým individuálnym zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručí jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické a etologické potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania.

Vyhláška v skratke hovorí, že vlastník zvieraťa musí “umožniť zvieraťu prejavovať prirodzené správanie a vytvoriť možnosti na uspokojenie jeho požiadaviek na pohyb, pričom je potrebné vziať do úvahy jeho veľkosť a temperament.“ a ďalej, že reťaz nesmie byť kratšia ako 2,5 m, musí mať otočnú karabinku, aby sa nezamotávala a neskracovala. Pes musí mať riadny a akurát upevnený obojok (nesmie škrtiť, nesmie mať reťaz upevnenú priamo na krku), a každé zviera držané na reťazi alebo v uzatvorenom koterci, musí mať zabezpečený denný voľný pohyb bez uviazania!

Znamená to, že mnohí majitelia porušujú zákony a je potrebné upozorniť na to ich a zodpovedné orgány (RVPS alebo inšpektorov SZ).

Sloboda zvierat je presvedčená, že pes na reťazi nemá možnosť napĺňať svoje prirodzené potreby – pohybu, zamestnania, sociálnej interakcie s okolím, a že držanie na reťazi spôsobuje psovi utrpenie.

Preto presadzujeme prijatie ZÁKAZU DRŽANIA PSOV NA REŤAZI.

Ročne zachránia inšpektori Slobody zvierat takmer 500 zvierat z priameho ohrozenia života. Väčšina týchto zvierat strávila svoj život na reťazi.

Alternatívy?

Pes na reťazi stráži. To je veľký omyl. V ťažkej psychickej deprivácii sa ochranca môže stať dokonca nebezpečným aj pre okoloidúce dieťa, či poštára. Pes brechajúci na reťazi nemá možnosť strážiť.

Odviažte svojho psa z reťaze! Bude spokojnejší a bude lepšie strážiť. Pes pustený z reťaze má oveľa väčšie šance ustrážiť dom, záhradu a majetok. Voľný pohyb mu umožní byť všade včas, mať váš dvor pod kontrolou a zároveň ho udržuje v dobrej kondícii a nálade.

Základný výcvik a pravidelné venčenie

To je základ starostlivosti o každého psa. Dobre vycvičený pes s dostatkom aktivity nepotrebuje reťaz, nemá potrebu utekať. Prechádzky sú pre psa najkrajšie a najzaujímavejšie chvíle dňa a prospejú jeho fyzickému aj psychickému zdraviu.

Dobrý plot

Oplotenie pozemku má viacero výhod. Jasne vymedzenie hranice pomôže okoliu aj psovi. Reťaz nebude potrebná – pes bude lepšie strážiť, bude spokojnejší a bude mať lepší vzťah k majiteľovi.

Ako hovoriť s majiteľmi psov na reťazi?

Hovorte s ľuďmi, ktorí držia svojich psov na reťazi o tom, ako sa dajú zlepšiť ich podmienky.

  1. Zoznámenie sa s majiteľom je veľmi dôležité. Najlepšie je ísť vo dvoch a udržať dialóg v priateľskej atmosfére. Ponúknutie dobrôtky pre psa,  vrecko granúl môže pomôcť prelomiť ľady.
  2. Spýtajte sa majiteľa, či nemá záujem o výpomoc so psíkom venčenie ai.
  3. Zistite čo najviac o povahe psa. Ak je majiteľ prístupný, spýtajte sa na možnosť ísť sa na psíka pozrieť zblízka. Spýtajte sa na meno psíka a snažte sa vyzistiť dôvod, prečo ho drží na reťazi. Dôvodom bude pravdepodobne nedostatočné oplotenie areálu. Ako riešenie navrhnite lepšie oplotenie
  4. Ak majiteľ tvrdí, že jeho pes na reťazi stráži jeho majetok, vysvetlite mu, že pes na reťazi sa stáva neprimerane agresívnym a v ťažkej psychickej deprivácii sa stáva nebezpečným aj pre svoje okolie. Navyše, v prípade preniknutia zlodeja na pozemok, ho pes nemá možnosť odohnať.
  5. Pri rozhovore majte vždy na mysli, že učíte majiteľa vidieť svojho psa v novom svetle. Ide o živú bytosť, ktorá túži po láske a pozornosti. Pomôcť ako sa dá, je vždy lepšie ako neurobiť vôbec nič. Nemusí sa vám podariť presvedčiť majiteľa postaviť nový plot hneď pri prvom rozhovore. Aj nová hračka pre psíka je malým vyslobodením a vašim dobrým skutkom.
  6. Pri podozrení, že sa pes nachádza v zlom zdravotnom stave, bez váhania kontaktujte našich inšpektorov z Linky proti krutosti, alebo príslušnú regionálnu veterinárnu správu. Ide o zviera podvyživené bez dostatočného kŕmenia a prístupu k vode, primeraného pohybu (denné púšťanie prikazuje vyhláška), s neliečenými zdravotnými problémami, a nevhodným/žiadnym úkrytom – v zime je potrebná riadna, zateplená búda. V neposlednom rade treba sledovať utiahnutie obojku a dĺžku reťaze (min. 2,5 m), reťaz nesmie byť založená priamo na krku!

 

Podpíš petíciu za zákaz reťazí

Zbierajte podpisy za zákaz držania psov na reťazi!

Tlačivo si stiahnite tu a vyplnené pošlite na našu adresu – Sloboda zvierat, Pod Brehmi 1/A, 841 01 Bratislava.

Zbierať podpisy pod petíciu môžu na verejných priestranstvách osoby staršie ako 16 rokov. Podpisovať petíciu môžu aj ľudia mladší ako 18 rokov. Podmienkou je, aby rozumeli textu petície.

Ďakujeme!

Rozdávaj letáky a nálepky

Rozprávajte sa s majiteľmi psíkov na reťazi, ponúknite im informácie, alternatívy a našu nálepku. Nálepky a infoletáky vám radi zašleme. Napíšte nám, prosím, mail na kampane.sz@gmail.com, nezabudnite uviesť celé meno a poštovú adresu.

 

 

 

Podporte celoeurópsku kampaň Protect Our Pets!

Protect Our Pets je celoeurópska iniciatíva vytvorená organizáciou Eurogroup 4 Animalsna zastavenie čierneho obchodu so spoločenskými a exotickými zvieratami.

Pridajte sa! Vyplňťe svoje údaje a pošlite aj Vy list členom Európskeho parlamentu. Ukážte, že osud zvierat Vám nie je ľahostajný a problém je treba riešiť hneď!

Ku kampani je pripravené aj pilotné video a pozrieť si môžte aj zábery, na ktorých uvidíte ako žijú zvieratá u množiteľov.

Ako môžete pomôcť?

Stiahnute si naše materiály, dajte Vášmu okoliu podpísať petície, zaveste si do školy plagát ku kampani - a pošlite nám fotku! :)