Reťaz je väzenie

Reťaz je symbolom väzenia. A oprávnene – nemožno z nej uniknúť pred hladom, smädom, páľavou či mrazom, ohrozením, bolesťou a osamelosťou.

Tisíce psov na Slovensku strávia celý svoj život na reťazi. Aby sme im dokázali pomôcť, je potrebná zmena myslenia aj zákona.

Psy sú od prírody sociálne tvory, pre ktoré je prirodzený život v svorke. Ak nie sú v kruhu svojich psích priateľov, hlavné miesto v ich živote zaujme človek.

Celý život psa na reťazi predstavuje niekoľko metrov. Často nemá ani len búdu, žiadne mentálne a fyzické podnety ani sociálny kontakt. Trpí nudou, strachom, osamelosťou… Reťaz mnohokrát zmení aj psa s mierumilovnou povahou na agresívne zviera, nebezpečné pre svoje okolie alebo naopak, na ustráchaného jedinca so sebadeštrukčným správaním (ohrýzanie si chvosta či labiek). Okrem psychickej pohody prichádzajú psy na reťazi aj o zdravie a fyzickú kondíciu – biedna výživa, zlá hygiena, reťaz vrastená bolestivo do krku, neliečené zranenia a choroby.

Každý pes potrebuje neustály prístup k čerstvej vode a dostatok vhodnej potravy, miesto na odpočinok, kde je chránený pred nepriaznivým počasím ako mráz, dážď či priame slnečné žiarenie (to znamená – v zime zateplenú búdu s podlahou, v lete možnosť kvalitného tieňa), pravidelný a aktívny pohyb, dostatok psychických a fyzických podnetov a pevnú, ale láskavú ruku svojho majiteľa.

Prečo hovoríme NIE držaniu psov na reťaziach?

 • držanie psa na reťazi spôsobuje zvieraťu utrpenie, môže mať negatívny vplyv na jeho zdravie a môže spôsobiť trvalú poruchu jeho správania,
 • držanie na reťazi potláča prirodzené potreby spoločenského a svorkovitého zvieraťa, akým pes je, a vedie k frustrácií zvieraťa; dôsledkom je agresívne správanie a sebapoškodzovanie (napr. hryzenie si vlastných častí tela),
 • držanie psa na reťazi potláča etologické potreby zvieraťa.

Všetko toto je v rozpore s §22, odst. (1), zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, a v rozpore s dohovormi EÚ, ktoré definujú zviera ako cítiacu bytosť.

Držanie psa na reťazi je negatívnym prežitým zvykom, ktorý nepatrí do vyspelej krajiny, a v mnohých krajinách EÚ je zákonom zakázané.

Požadujeme zrušenie bodu 3 v § 4. Vyhlášky 123/2008 Z.z. MP SR o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkach na karanténne stanice a útulky pre zvieratá a o jeho nahradenie následovným znením:

Držanie psa na reťazi je zakázané.

 

Zákaz reťazí je v parlamente.
Teraz potrebujeme vašu pomoc!

Návrh zákona pripravila Sloboda zvierat spolu s poslankyňou Evou Antošovou, ktorá ho predloží na októbrovej schôdzi Národnej rady.

 

 

Pošlite náš list poslancom NRSR a vyzvite ich, aby zákaz reťazí podporili. Len tak máme šancu reťaze zakázať.

 

 

Celé znenie listu poslancom:

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

Ako iste viete, Slovensko už pred niekoľkými rokmi uznalo, že zvieratá sú cítiace tvory a zaviazali sme sa, že pri formulovaní a realizovaní svojich politík budeme brať maximálny ohľad na požiadavky ich blaha (Občiansky zákonník, Lisabonská zmluva).

Je pre nás preto ťažko akceptovateľné, že problém utrpenia psov na reťaziach ostáva v našej krajine neriešený a za súčasného právneho stavu aj neriešiteľný.

Zákon o veterinárnej starostlivosti a Vyhláška o ochrane spoločenských zvierat ukladajú majiteľom psov povinnosť denného púšťania psa z reťaze. Aj majitelia, ktorí svoje zvieratá nepúšťajú, kontrole tvrdia, že tak robia („pes behá v noci a stráži“, „je uviazaný na chvíľu“) a nie je v možnostiach štátnych orgánov dokázať porušovanie zákona a zjednať nápravu.

Tisíce slovenských psov tak prežijú celý svoj život na reťazi a v zmysle platnej legislatívy nie je možné zabezpečiť im účinnú ochranu zdravia a pohody.

Držanie psov na reťazi:

 • obmedzuje voľnosť pohybu a napĺňanie fyzických a fyziologických potrieb (hygiena) a možnosť úniku pred ohrozením;
 • negatívne ovplyvňuje celkové zdravie a pohodu psa a môže spôsobiť vážne alebo trvalé poškodenie zdravia (svalová atrofia, poškodenie kĺbov, degeneratívne ochorenia, zranenia a vrastanie reťaze do krku);
 • potláča etologické a sociálne potreby spoločenského zvieraťa; dôsledkami izolácie a nedostatku podnetov sú poruchy správania, sebapoškodzovanie (hryzenie si častí tela) a/alebo agresívne správanie a ohrozenie zdravia a bezpečnosti obyvateľstva;

Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec,

podporte prosím návrh poslankyne Evy Antošovej, ktorý žiada DRŽANIE PSOV NA REŤAZI ZAKÁZAŤ.

Len zmena zákona umožní predchádzať utrpeniu spôsobenému reťazami a zabezpečí psom na Slovensku ochranu, aká im prináleží.

Ďakujem, Váš volič/ Vaša volička

 

Ďakujeme, že v rozhodujúcej chvíli ste tu a bojujete s nami. Tisíce psíkov na reťaziach nás potrebujú.

 

Čo hovorí legislatíva

Držanie psa na reťazi NIE JE na Slovensku zakázané. Platia však isté obmedzenia, ktoré určuje zákon 39/2007 o veterinárnej starostlivosti a ďalej upravuje vyhláška 123/ 2008 o ochrane spoločenských zvierat.

Zákon o veterinárnej starostlivosti v §22 o ochrane zvierat:

„Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný … zabezpečiť ich ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým individuálnym zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručí jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické a etologické potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania.“

 

 

Vyhláška 123/2008 hovorí, že vlastník zvieraťa musí “umožniť zvieraťu prejavovať prirodzené správanie a vytvoriť možnosti na uspokojenie jeho požiadaviek na pohyb…“ , že reťaz nesmie byť kratšia ako 2,5 m, musí mať otočnú karabinku, aby sa nezamotávala a neskracovala. Pes musí mať riadny a akurát upevnený obojok (nesmie škrtiť a reťaz nesmie byť upevnená priamo na krku) a že pes držaný na reťazi (v koterci), musí byť denne púšťaný.

Aká je realita?

Vyhláška 123/2008 o ochrane spoločenských zvierat hovorí aj, že „Pes držaný na reťazi musí mať DENNE umožnený voľný pohyb bez uviazania„.

Ako to funguje?

Hlásite nám psíkov, ktorí trávia celý svoj život na reťazi. Naši inšpektori z Linky proti krutosti alebo štátny orgán (RVPS) idú na kotrolu. Majiteľ povie: Veď ja ho púšťam každý deň, len teraz je uviazaný na chvíľu, lebo sa ho bojí vnučka, púšťame ho v noci, vtedy stráži, atď…

 

 

Nik nedokáže majiteľovi, že psa nepúšťa, pretože aj keď susedia často vedia pravdu, a dokonca prípad nahlásili, svedčiť zväčša odmietajú. A tak kontrola odíde a psík ostáva uväznený na reťazi bez nádeje na pomoc… často celý svoj život.

Kontrola, náprava, ochrana a záchrana psa sú tak podľa jestvujúcej legislatívy nevykonateľné.

Preto je nevyhnutné vo vyhláške zakotviť, že DRŽANIE PSA NA REŤAZI JE ZAKÁZANÉ.

7 zásad spokojného psa

Predstava, že pes na reťazi stráži, je mylná. Pes na reťazi nemá možnosť strážiť. Naopak, následkom psychickej deprivácie sa ochranca môže stať nebezpečným pre dieťa či poštára. Odviažte svojho psa z reťaze, vyvenčite ho a naučte základnej poslušnosti.

Ako predísť útekom psa?

Urobte si dobrý plot. Oplotenie pozemku má viacero výhod. Jasne vymedzená hranica chráni okolie aj psa.

Zabezpečte psovi dennú aktivitu a základný výcvik. Výcvik, aktivita a prechádzky sú pre psa najkrajšie a najzaujímavejšie chvíle dňa, prospejú jeho fyzickému aj psychickému zdraviu a znižujú potrebu utekať. Utekajú najmä zvieratá, ktorým sa nik nevenuje.

Zvážte kastráciu. Kastrácia je humánna metóda na regulovanie populácie spoločenských zvierat. Zároveň významne eliminuje úteky a túlanie psov počas hárania sučiek. Kastrácia chráni psa pred dôsledkami túlania – zrazenie autom, útok iných psov či ľudí, strata… a je zodpovedným rozhodnutím pre vaše okolie – nechcených šteniat sú plné útulky.

 

 

Sedem zásad spokojného psa

 1. čerstvá voda stále
 2. vhodná strava denne
 3. riadna búda s podlahou na odpočinok a ochranu pred nepriazňou počasia (mráz, dážď, slnko)/ prístup do domu – pes je spoločenské zviera a chce byť pri svojom pánovi
 4. denný voľný pohyb a aktivita
 5. očkovania a pravidelná veterinárna starostlivosť
 6. základný výcvik
 7. pevná a láskavá ruka majiteľa

Kedy zavolať pomoc?

Pri podozrení, že je zviera týrané – nachádza sa v zlom zdravotnom stave, má poranenia, reťaz vrastenú do podkožia krku, viditeľne trpí podvýživou, nemá prístup k vode ani úkrytu pred nepriazňou počasia alebo je na veľmi krátkej reťazi, bez váhania kontaktujte našich inšpektorov z Linky proti krutosti alebo príslušnú regionálnu veterinárnu správu.

 

 

Podpíš petíciu za zákaz reťazí

ĎAKUJEME za 50 648 vašich hlasov za zákaz reťazí!

PETÍCIA JE UKONČENÁ a 12. júla sme hárky s vašimi podpismi odovzdali Ministerstvu pôdohospodárstva SR.

 

 

Sloboda zvierat je presvedčená, že pes na reťazi nemá možnosť napĺňať svoje prirodzené potreby pohybu, zamestnania, sociálnej interakcie s okolím, a že držanie na reťazi spôsobuje psovi utrpenie. Ročne zachránia inšpektori našej Linky proti krutosti viac ako 500 zvierat z reťaze z priameho ohrozenia života. Preto presadzujeme zákaz držania psov na reťazi.

Podpíšte petíciu a vyzbierajte podpisy vo svojom okolí!

Tlačivo si stiahnite tu a vyplnené pošlite na našu adresu – Sloboda zvierat, Pod Brehmi 1/A, 841 01 Bratislava.

Zbierať podpisy pod petíciu môžu na verejných priestranstvách osoby staršie ako 16 rokov. Podpisovať petíciu môžu aj ľudia mladší ako 18 rokov. Podmienkou je, aby rozumeli textu petície. Ďakujeme!

Prečo vás zaťažujeme papierovými hárkami?
Petičný zákon na Slovensku je natoľko zložitý, že je veľmi náročné splniť podmienky online petície. Výsledkom je, že SK e-petície, ktoré nájdete v éteri, nespĺňajú zákonné podmienky a môžu byť zamietnuté z formálnych dôvodov. Stalo sa to v minulosti i nám a prišli sme o tisíce podpisov. Vážime si vaše hlasy a chceme, aby bol každý jeden zarátaný pre zvieratá! Preto hárky. ĎAKUJEME.

Rozdávaj letáky a nálepky

Rozprávajte sa s majiteľmi psíkov na reťazi, ponúknite im informácie, alternatívy a našu nálepku. Nálepky a infoletáky vám radi zašleme. Napíšte nám, prosím, mail na kampane.sz@gmail.com, nezabudnite uviesť celé meno a poštovú adresu.

 

 

 

Ako môžete pomôcť?

Stiahnute si naše materiály, dajte Vášmu okoliu podpísať petície, zaveste si do školy plagát ku kampani - a pošlite nám fotku! :)