Podporte nás

2 % z dane

Ako poskytnete 2 % z daní Slobode zvierat, o.z. ako zamestnanec?

Najneskôr 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (potvrdí výšku zaplatenej dane a že nemáte nedoplatok na dani za rok 2018),

– vypočítajte si 2 % (3 %) zo zaplatenej dane, suma min. 3 €,

– vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy: 2 % dane, alebo 3 % z dane, ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu. Viac informácii o darovaní 3% nájdete tu. V prípade, že ste dobrovoľnícku činnosťvykonávali v našom útulku, vyplníte a zašlete nám na overenie tlačivo “ príjmateľ pomoci“

– najneskôr 1.5.2019 doručte vyplnené Vyhlásenie a Potvrdenie daňovému úradu v mieste trvalého bydliska. Zoznam miestnej príslušnosti k miestnemu úradu nájdete tu.

Ako poskytnete 2 % z daní Slobode zvierat, o.z. ako fyzická osoba?

– skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % (3 %) z Vašej dane za rok 2018 nie je nižšia ako 3  €,

– vyplňte údaje v daňovom priznaní, vyrátajte a vpíšte sumu zodpovedajúcu 2 % z vami odvedenej dane, alebo 3 % z dane, v prípade, že ste v r. 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k daňovému priznaniu,

– najneskôr 31.3.2019 zaplaťte daň za r. 2018 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Ako poskytnete 2 % z daní Slobode zvierat, o.z. ako právnická osoba?

 skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % (1 %) z Vašej dane za rok 2018 nie je nižšia ako 8 €,

– vyplňte v daňovom priznaní údaje a sumu zodpovedajúcu 2 % z dane POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, môže v roku 2018 poukázať iba 1,0 % z dane.

– najneskôr 31.3.2019 zaplaťte daň za r. 2018 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Viac informácií nájdete tu.

 

Rok 2018: útulok poskytol útočisko 2070 psom a mačkám v ohrození života

  • Postavili sme multifunkčný výbeh, ktorý využívame ako útočisko pre menšie hospodárske zvieratá v núdzi
  • Náklady na nevyhnutné operácie, očkovania, lieky, dezinfekčné prostriedky a ďalšie prevádzkové náklady na chod veterinárnej ambulancie dosiahli 108 209 eur.
  • Začipovali sme 1329 a vykastrovali 1875 zvierat
  • Vo vonkajších výbehoch máme 9 nových zateplených búd, nové odvodňovacie systémy a vylepšené spevnené plochy, vďaka ktorým sú naše psy lepšie chránené pred nepriaznivým počasím
  • Zakúpili sme 8 vykurovacích panelov do izolačných miestností pre zvieracích pacientov
  • Podarilo sa nám zakúpiť prístroj SAFETY +, prístroj inhalačnej anestézie v hodnote 5000 eur, ktorý umožňuje veľmi šetrné uspanie zvierat na operačný zákrok
  • Naši inšpektori na základe hlásení z celého územia Slovenska zachránili zo zlých chovných podmienok viac ako 500 zvierat. Chorým, zraneným a podvyživeným zvieratám sme zabezpečili potrebnú liečbu a našli bezpečný domov
  • Regionálnym útulkom sme finančne prispeli sumou 49 000 eur v priamych nákladoch, sumou 18000 eur sme pokryli veterinárne úkony