Podporte nás

2% z dane

Ako poskytnete 2% z daní Slobode zvierat, o.z. ako zamestnanec?

najneskôr 15.2. 2018 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (potvrdí výšku zaplatenej dane a že nemáte nedoplatok na dani za r. 2017),

– vypočítajte si 2% (3%) zo zaplatenej dane, suma min. 3€,

– vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy: 2% dane, alebo 3% z dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu,

– najneskôr 1.5. 2018 doručte vyplnené Vyhlásenie a Potvrdenie daňovému úradu v mieste trvalého bydliska.

 

Ako poskytnete 2% z daní Slobode zvierat, o.z. ako fyzická osoba?

– skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (3%) z Vašej dane za rok 2017 nie je nižšia ako 3 €,

– vyplňte údaje v daňovom priznaní, vyrátajte a vpíšte sumu zodpovedajúcu 2% z vami odvedenej dane, alebo 3% z dane, v prípade, že ste v r. 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k daňovému priznaniu,

– najneskôr 31.3. 2018 zaplaťte daň za r. 2017 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

 

Ako poskytnete 2% z daní Slobode zvierat, o.z. ako právnická osoba?

 skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (1%) z Vašej dane za rok 2017 nie je nižšia ako 8 €,

– vyplňte v daňovom priznaní údaje a sumu zodpovedajúcu 2% z dane POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, môže v roku 2018 poukázať iba 1,0% z dane.

– najneskôr 31.3. 2018 zaplaťte daň za r. 2017 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Viac informácií nájdete tu.

 

V r. 2017 prijal útulok Bratislava 2108 psíkov a mačiek v núdzi.

– Dokončili sme novú operačnú miestnosť a mohli prevádzkovať vlastnú veterinárnu ambulanciu (operácie, nákup vakcín, liekov a dezinfekčných prostriedkov, energie, odvoz odpadu). Celkové veterinárne náklady za r. 2017 dosiahli 109 tisíc Eur;

– Pokračovali sme v čipovaní a kastráciách zvierat (1100 zvierat označených mikročipom, 900 kastrácií psov a mačiek);

– Manažovali sme stavy pouličných mačiek v hlavnom meste, v rámci Bratislavy sme odchytili a vykastrovali 196 pouličných mačiek);

– Vybudovali sme murované domčeky v areáli útulku, v ktorých majú psíci pohodlie a teplo aj počas zimy;

– Kúpili sme vykurovacie panely do vnútorných priestorov útulku;

– Prevádzkovali sme Linku proti krutosti a riešili 940 prípadov zlých podmienok a týrania zvierat nahlásených verejnosťou z celého Slovenska, vážne choré a zranené zvieratá dostali potrebnú liečbu a operácie na záchranu života.

– Finančne sme podporili regionálne útulky sumou vo výške 30 tisíc Eur.