Výchovné centrum

Slobodka Bodka

Našou dôležitou súčasťou je výchovné centrum pre deti a mládež, prostredníctvom ktorého sme zorganizovali už veľké množstvo prednášok, exkurzií a projektov o ochrane zvierat a prírody. Okrem výučby našich aktuálnych výchovno-vzdelávacich programov, tiež vydávame a distribuujeme metodické materiály. Našim najmladším projektom je krúžok pre deti, ktorý organizujeme priamo v útulku Slobody zvierat.

Výchovno-vzdelávacie programy

Slobodka Bodka

Slobodka Bodka je záujmový krúžok pre deti a mládež, ktorý pôsobí priamo u nás v bratislavskom útulku a koná sa každý štvrtok medzi 15.30 a 17.30 hod. Začíname venčením, po prechádzke psíkov nakŕmime. Zvieratká si užijú škrabkanie, túlenie, česanie, či behanie za loptičkou…Väčšinu času trávime na čerstvom vzduchu. Psíkov fotografujeme a tak im pomáhame hľadať nové domovy. Deti majú možnosť spoznať „chod útulku“, prácu našej veterinárnej lekárky, výjazdárov, ošetrovateľov, či dispečerov.

Na krátkych prednáškach sa dozvedia niečo o trvalo udržateľnom rozvoji, o divožijúcich zvieratách, o chove hospodárskych zvierat, o nekontrolovanom množení psov a mačiek – o potrebe kastrácií, o zlých podmienkach pre zvieratá v neregistrovaných chovoch. Naši mládežníci sami vytvárajú projekty a organizujú materiálne zbierky. 

Slobodka Bodka vedie deti k sebareflexii a zdravému súcitu so slabšími. Cvičíme si zodpovednosť, pretože priamo na vlastné oči vidíme a zažívame, čo všetko obnáša starostlivosť o domáce zvieratká. Naši slo(bodkári) úprimne ľúbia naše útulkové zvieratká a tento vzťah funguje aj opačne.

Ak máte aj vy dieťa ktoré túži po zvieracom kamarátovi, alebo tínedžera ktorý sa chce stať súčasťou tímu mladých ochranárov, príďte sa pozrieť ako to na krúžku prebieha. Vaše dieťa bude tráviť voľný čas zmysluplne. Krúžok je vhodný pre deti od 9 rokov, poplatok za krúžok je 20 EUR na 3 mesiace.

Prihlášky a bližšie informácie na adopciesz@gmail.com.