Kampane

Divožijúce zvieratá

Pre nízky stupeň prispôsobenia sa, znášajú divožijúce zvieratá život v zajatí najťažšie. Veľmi trpia vytrhnutím z prirodzeného prostredia divočiny a stiesnenými, na podnety chudobnými životnými podmienkami v zajatí. Napriek tomu, stále ostávajú tisíce divožijúcich zvierat v cirkusoch, zooparkoch či v rukách súkromných chovateľov. Obchod s ohrozenými druhmi prekvitá, nie je zabezpečená dostatočná regulácia poľovníctva a rybárstva. Našim cieľom je zakázať cirkusy s divožijúcimi zvieratami a sprísniť podmienky súkromným chovateľom exotických zvierat. Vzdelávame verejnosť o problematike kožušinových fariem a petíciou žiadame zakázať chov zvierat na kožušiny na území Slovenska.