Ukončime utrpenie prasiatok/End Pig pain

Prasiatkam strihajú a opaľujú chvostíky, obrusujú zuby

Milióny európskych prasiatok podstupujú rutinné skracovanie chvostov a zubov. Ide o bolestivú procedúru, ktorá sa vykonáva pri plnom vedomí a bez použitia analgetík. Rutinné skracovanie zubov a chvostíkov je pritom v EÚ zakázané už od roku 2003.

Prečo farmári mrzačia zvieratá?

Tieto zákroky majú zamedziť vzájomného okusovaniu chvostíkov a uší medzi prasiatkami.

Prečo si prasiatka navzájom okusujú chvostíky?

Prasiatka sú veľmi inteligentné a zvedavé tvory. Chovné systémy im však často neposkytujú žiadne podnety. Z nudy a frustrácie dochádza k vzájomnému okusovaniu a žuvaniu chvostov, ktoré sú pre zvieratá bolestivé. Pridanie slamy alebo sena vo forme podstielky a kusov koreňovej zeleniny umožní prasiatkam skúmať, rýpať a žuť a výrazne znižuje neželané správanie. Obohatiť chovné priestory takýmto manipulačným materiálom prikazuje chovateľom legislatíva, mnohí to však ignorujú a radšej zvieratá mrzačia.

Kančekov bolestivo kastrujú!

Každý rok podstúpi v EÚ bolestivú kastráciu 77 miliónov kančekov, väčšina bez anestézie, dokonca bez liekov proti bolesti. Kastrácie majú zabrániť kančiemu pachu, ktorý prekáža spotrebiteľom mäsa. Napriek tomu, že chirurgická kastrácia je veľmi bolestivý zákrok a že jestvujú humánne alternatívy – očkovanie proti kančiemu pachu, tzv. imunokastrácia, popr. chov zvierat do nižších hmotností, väčšina krajín EÚ kastrácie prasiatok bez akéhokoľvek tlmenia bolesti umožňuje.

Alternatívy k chirurgickej kastrácií prasiatok

Chirurgickú kastráciu prasiatok je možné nahradiť humánnejšími alternatívami:

  • očkovaním proti kančiemu pachu
  • chovom kancov do nižších hmotnostných kategórií; pri chove zvierat do nižších hmotnosti sa riziko výskytu kančieho pachu významne znižuje.

Ak je kastrácia nevyhnutná, mala by byť vykonaná len s využitím anestézie (znecitlivením) a pooperačnej analgézie (liekov na tlmenie bolesti).
Viac sa dozviete TU.

Ukončime mrzačenie prasiatok! Pridajte sa k petícii žiadajúcej zákaz kastrácií v EÚ.

Chcem ukončiť utrpenie prasiatok!

V roku 2003 vstúpila do platnosti EÚ legislatíva na ochranu prasiat, ktorá zakazuje rutinne skracovať prasiatkam chvostíky a zuby. Napriek tomu bolo dodnes takto zmrzačených okolo 2.8 miliardy prasiatok v EÚ. Bolestivé chirurgické kastrácie malých kančekov bez umŕtvenia, dokonca bez liekov proti bolesti, sa vykonávajú vo väčšine krajín EÚ, aj na Slovensku.

Chcem ukončiť utrpenie prasiatok!

Pomôžte nám to zmeniť. Pošlite list ministerke a ukončime utrpenie prasiatok!

Ako na to?

Do okienka vpíšte svoju emailovú adresu a potvrďte klikom na „ÁNO“. Vzápätí budete presmerovaný/á na originál e-petíciu, kde prosím vyplňte „krajinu, meno, priezvisko, emailovú adresu“ a odošlite tlačidlom „SUBMIT“. Až vtedy ste podpísali petíciu. Ďakujeme!

Celé znenie listu ministerke:

Vážená pani ministerka,

Obraciam sa na Vás, aby som vyjadril/a hlboké znepokojenie nad vážnou situáciou európskych prasiat.

Prasiatka chované v holých, často preplnených chovných priestoroch podstupujú rutinné skracovanie chvostíkov v rozpore s EÚ legislatívou. Okrem toho je väčšina samcov naďalej bolestivo chirurgicky kastrovaná, napriek tomu, že jestvujú humánne metódy.

Mnoho chovateľov tiež, opäť v rozpore s EÚ legislatívou, prasiatkam naďalej rutinne skracuje zuby. Tomuto bolestivému zákroku sa dá vyhnúť šľachtením a zmenou kŕmenia prasnice v období dojčenia.

Rutinné skracovanie chvostov a zubov prasatám je v EÚ nelegálne viac ako 20 rokov. Legislatíva nariaďuje farmárom zlepšiť chovné podmienky a manažment chovu predtým, ako pristúpia ku skráteniu chvostíka či zubov – mrzačení, ktoré sú potrebné iba v systémoch chovu s nízkou úrovňou welfare.

Je zodpovednosťou členských štátov zabezpečiť implementáciu EÚ nariadení. Zdvorilo Vás preto žiadam o okamžité kroky na zabezpečenie manipulačného materiálu pre všetky prasatá a o vypracovanie plánu na postupné ukončenie rutinného skracovania chvostov a zubov.

Kančekovia sú stále bolestivo kastrovaní z dôvodu predchádzania riziku výskytu kančieho pachu – nepríjemnému zápachu, ktorý prekáža pri úprave a kozumácii mäsa. Federácia európskych veterinárov (FVE) a Európska deklarácia o alternatívach k chirurgickej kastrácii prasiat však jednoznačne uvádzajú, že chirurgická kastrácia je veľmi bolestivá aj pre veľmi mladé jedince, pokiaľ sa vykonáva bez anestézie a analgetík. Pritom jestvujú humánnejšie a udržateľné alternatívy – chov kancov do nižších hmotnostných kategórií alebo vakcinácia proti kančiemu pachu (imunokastrácia) – a mali by byť používané.

Vážená pani ministerka, prijmite prosím záväzok zakázať bolestivé chirurgické kastrácie prasiat na národnej úrovni do roku 2020, a na celoeurópskej úrovni do konca roka 2024. Zdvorilo Vás žiadam, aby ste podnikli urýchlené kroky na ukončenie bolestivého a zbytočného mrzačenia prasiat.

S úctou,

/Meno signatára/

Viac informácií nájdete TU.

 

Ako môžete pomôcť?

  1. Podpíšte petíciu.
  2. Zdieľajte informácie.
  3. Zmeňte stravovanie. Dopyt po mäse je zdrojom utrpenia zvierat.