Zastavme transporty! / Stop the trucks!

Každý rok sa prepraví 1 miliarda kurčiat a 37 miliónov živých prasiat, oviec, kôz, koní a hovädzieho dobytka v EÚ a za jej hranice. Zvieratá prepravujú často tisíce kilometrov, často niekoľko týždňov… Trpia vysilením, smädom, zraneniami a na konci často brutálnym usmrtením v krajinách, kde zákony na ochranu zvierat nejestvujú.

14. JÚN 2022: MEDZINÁRODNÝ DEŇ PROTI ŽIVÝM TRANSPORTOM

PREČO 14. JÚN?

V tento deň pred siedmymi rokmi, došlo k námornej tragédii, pri ktorej prišlo o život 13 000 oviec naložených na nákladnej lodi TRUST1 v Rumunsku. Pôvodne mali byť prevezené do prístavu v Jordánsku, v tomto čase už bolo hlásených viac ako 5 000 mŕtvych zvierat v dôsledku dehydratácie, hladu a vyčerpania.

Prístavné úrady nariadili posádke, aby pred vylodením, vyhodili bezvládne telá zvierat do mora a zvyšné nakŕmili. TRUST1 vyplával opäť na more. Neúspešne sa pokúsil zakotviť v mnohých prístavoch, v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov. 14. júna 2015 napokon ukončil plavbu v Somálsku. ANI JEDNO ZO ZVIERAT NEZOSTALO NAŽIVE.

NASLEDOVALI ĎALŠIE TRAGÉDIE. Začiatkom roku 2021, strávilo na palubách lodí Karim Allah a Elbeik, kvôli podozreniu z katarálnej horúčky 2 500 kusov teliat takmer tri mesiace. Na smrť vyhladované mláďatá boli napokon utratené v španielskom prístave Cartagena. PODOZRENIE Z TOHTO OCHORENIA SA NIKDY OFICIÁLNE NEPOTVRDILO. ÚRADY ZLYHALI NA PLNEJ ČIARE.

V tom istom roku, obrovská loď zakliesnená v Suezskom prieplave , spôsobila týždňovú blokádu lodí, vezúcich na palube až 130 000 oviec smerujúcich na porážku z Rumunska na Blízky východ!

PODOBNÉ TRAGÉDIE SA DEJÚ NA CESTÁCH AJ V TEJTO CHVÍLI. Aj v tomto momente putujú dojnicke z veľkochovov s podlomeným zdravím a skrehnutými kosťami na porážku za hranice EÚ. Na palubách vozidiel a lodí cestujú zvieratá vo vysokom štádiu gravidity či neodstavené mláďatá.

ZAPOJ SA DO MEDZINÁRODNÉHO DŇA PROTI ŽIVÝM TRANSPORTOM. POŠLI ODKAZ CEZ SOCIÁLNE SIETE ALEBO VYZVI MINISTRA PRIAMO CEZ E-MAIL.

AKO NA TO?

  1. Stiahni si jeden z našich bannerov a prezdieľaj ho na svojich sociálnych sieťach s výzvou nižšie. Text môžeš skopírovať priamo z našej stránky alebo si vymyslieť vlastný, nezabudni však označiť komu je smerovaný a použiť hashtagy #BanLiveExports #StopŽivýmTransportom. Naša výzva TU:

NESÚHLASÍM SO ŽIVÝMI TRANSPORTAMI, PRETOŽE SÚ KRUTÉ A ZBYTOČNÉ.  Žiadam obmedziť prevoz živých hospodárskych zvierat za účelom ich porážky v maximálnej možnej miere. Prajem si, aby bol Váš postoj voči diaľkovými transportom rovnako rázny a ambiciózny aj na najbližšom zasadaní Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo AGRIFISH @Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.#BanLiveExports  #StopŽivýmTransportom

 

Pošli e-mail ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka: minister@land.gov.sk. Náš návrh na text je nižšie:

Predmet: Živé transporty sú kruté a zbytočné!

Vážený pán minister,

vzhľadom na blížiace sa zasadnutie Rady pre poľnohospodárstvo a rybárstvo AGRIFISH, Vás ako občan/občianka Slovenskej republiky, vyzývam, aby ste upriamili Vašu pozornosť na pálčivý problém v oblasti prepravy živých hospodárskych zvierat v rámci Európskej Únie a do tretích krajín. Aj odporúčania a výsledná správa Vyšetrovacieho výboru pre ochranu zvierat počas prepravy (ANIT) a Európskeho parlamentu, o ktorých sa hlasovalo 17. januára 2022, jasne poukazujú na to, že legislatíva, ktorá má zvieratá počas ich prepravy chrániť pred utrpením, zlýháva a bezodkladne vyžaduje mnohé zlepšenia.

V januári bola poslancom Európskeho parlamentu pred plenárnym zasadnutím odovzdaná petícia s takmer miliónom podpisov od znepokojených občanov, v ktorej sme žiadali v čo najväčšej miere eliminovať utrpenie zvierat. Obavy zdieľa aj samotná Európska únia v dvoch prehľadových správach FVO uverejnených Komisiou v roku 2020 o vývoze živých zvierat do krajín mimo EÚ, cestnou a lodnou dopravou. Obe správy odhaľujú vážne a regulérne porušovania Nariadenia (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností.

EÚ by mala nasledovať celosvetový trend, smerujúci k zrušeniu vývozu zvierat za účelom ich porážky, ako je to v prípade Nového Zélandu, či Spojeného kráľovstva. Berúc do úvahy klimatickú krízu a európske iniciatívy na prehodnotenie stavu poľnohospodárstva, je potrebné transport za účelom porážky zakázať a nahradiť ho  v čo najväčšej miere obchodom so živočíšnymi produktami. Po týchto zmenách volajú európski občania už desiatky rokov:

  • okamžitý zákaz vývozu živých hospodárskych zvierat na výkrm a porážku do tretích krajín;
  • obmedzenie dĺžky trvania prepravy na maximálne osem hodín, štyri hodiny pre vyslúžilé zvieratá, hydinu a králiky, berúc do úvahy investície do miestnych a mobilných bitúnkov, s cieľom maximálne skrátiť čas presunu zvierat na porážku;
  • zákaz prepravy neodstavených a zraniteľných zvierat;
  • zvýšenie počtu neohlásených kontrol a sprísnenie sankcií za porušenie nariadení;
  • zákaz prepravy živých zvierat, ak sú očakávané vonkajšie teploty nižšie ako 5˚C alebo vyššie ako 25˚C;
  • prísne presadzovanie Nariadenia (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností.

S pozdravom, …

 

Ďakujeme, že si súčasťou nášho boja za lepšie podmienky pre milióny hospodárskych zvierat!

 

Európsky parlament hlasuje o budúcnosti prepravy živých zvierat: Vyzvi europoslancov, aby hlasovali za koniec krutých transportov!

 

Za zákaz živých transportov bojujeme v Európe dekády! Dôkazy z ciest, hraničných priechodov, prístavov, morí aj bitúnkov opätovne potvrdzujú, transporty sú zdrojom obrovského utrpenia miliónov zvierat.

Vyšetrovací výbor EP pre transporty zvierat (ANIT) dva roky mapoval transporty v Únii aj za jej hranicami.

Výsledkom je návrh odporúčaní na zmeny legislatívy o ochrane zvierat počas prepravy. O návrhu hlasuje 20. januára 2022 plénum Európskeho parlamentu.

VYZVI POSLANCOV A POSLANKYNE EP, aby hlasovali za návrh odporúčaní a koniec krutých transportov!

Po vyplnení formuláru sa list vo Vašom mene automaticky odošle slovenským europoslancom a europoslankyniam:

Michal Wiezik
Michal Šimečka
Vladimír Bilčík
Martin Hojsík
Monika Beňová
Robert Hajšel
Eugen Jurzyca
Lucia Ďuriš Nicholsonová
Ivan Štefanec
Miriam Lexman
Miroslav Číž
Peter Pollák
Miroslav Radačovský
Milan Uhrík

Prečo sú živé transporty problém?

Dlhé transporty – dni plné utrpenia. Niekoľko dní na cestách v preplnených vozidlách zvyšujú riziko prepuknutia chorôb a predstavujú obrovské vyčerpanie, dehydratáciu, zranenia… a nezriedka smrť.

Staré, choré zvieratá aj mláďatá. Ušetrené nie sú ani staré a choré zvieratá a novorodené mláďatá: opotrebované zvieratá, často oslabené rokmi produkcie (mlieka, vajec) v zajatí, s krehkými kosťami a zlomeninami; ešte neodstavené teliatka a jahňatá, nútené stáť celé hodiny a dni v preplnených nákladných vozidlách, hladné a bez odpočinku.

Nehumánna porážka. Väčšinu zvierat čaká na konci strastiplnej cesty kruté zaobchádzanie a nehumánne usmrtenie (bez predošlého zbavenia vedomia -t.j. zvieratá pociťujú stres, strach a bolesť pri porážke), pretože tieto krajiny nie sú členmi EÚ a nedodržiavajú legislatívu EÚ ani štandardy OIE o ochrane zvierat počas transportu a počas usmrcovania.

EÚ legislatíva o preprave nefunguje. Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy je príliš všeobecné, chýba jasné stanovenie maximálnej dĺžky prepravy, minimálneho prepravného priestoru pre zviera, minimálnej výšky stropu v priestore vozidla, prestávok na napájanie a kŕmenie atď. Navyše sa vykonáva nedostatok kontrol dodržiavania legislatívy, pričom iba 1% týchto kontrol je realizovaných na cestách, počas transportu. Práve vtedy však dochádza k najčastejším a najzávažnejším porušeniam (vozidlá bez funkčných napájacích či ventilačných systémov – výsledkom sú dehydratácia a prehriatie, nedodržiavanie prestávok na odpočinok a vykládku zvierat, zranené zvieratá či pôrody počas cesty).

Výsledok? Zvieratá cestujú častokrát celé dni bez povinných prestávok, absolvujú úmorné čakania na hraniciach, sú natlačené tak, že si nemôžu ani ľahnúť, vysmädnuté, hladné, mnohé cestu od vysilenia alebo na následky zranení neprežijú.

Čo žiadame?

  • Ukončenie dlhých transportov živých zvierat a ich nahradenie obchodom s hotovým mäsom.
  • Maximálny čas prepravy živých zvierat na porážku/ďalší výkrm v EÚ stanoviť na 8 hodín
  • Revíziu súčasnej legislatívy a jej presadovanie tak, aby bola zvýšená ochrana zdravia a pohody zvierat.

Verejnosť obmedzenie dlhých transportov živých zvierat už roky žiada. Transporty živých zvierat musia byť lepšie regulované a nakoniec úplne zastavené.

V rámci spoločnej európskej kampane STOP THE TRUCKS zaslali Euroobčania svojim ministrom pôdohospodárstva viac ako 1 milión e-mailov.
PETÍCIA BOLA UKONČENÁ a v roku 2017 sme ju odovzdali Európskej komisii. Ďakujeme za vaše hlasy!

Obsah výzvy:

Vážená pani ministerka,

Každý rok je na komerčné účely prevážané naprieč EÚ do tretích krajín obrovské množstvo živých zvierat: 1 miliarda kurčiat a hydiny a 37 miliónov prasiat, oviec, kôz a hovädzieho dobytka. Transport na dlhé vzdialenosti spôsobuje zvieratám extrémne vyčerpanie, dehydratáciu, zranenia a smrť a zvyšuje riziko prepuknutia chorôb.

Vzhľadom na známe skutočnosti, Vás žiadam podpísať žiadosť Nemecka, Holandska a Dánska o revíziu Nariadenia Rady (ES) č. 1/2005 o ochrane zvierat počas prepravy a verejne túto revíziu podporiť.

Napriek silnej podpore požiadavky obmedziť dlhé transporty zvierat zo strany verejnosti, čísla ukazujú, že odkedy je Nariadenie v platnosti (2007), počet dlhých transportov živých zvierat stúpol. Navyše sa rozširuje priepasť medzi požiadavkami tohto právneho predpisu a v súčasnosti dostupnými vedeckými dôkazmi.

Pretrvávajúce problémy týkajúce sa maximálnej dĺžky prepravy, prepravných podmienok a dodržiavania nariadenia možno vyriešiť len ak budú súčasné normy aktualizované a prepracované a ak podporu získajú potravinové reťazce, ktoré uprednostňujú mäso zo zvierat usmrtených čo najbližšie miestu narodenia a vykŕmu. Preprava živých zvierat musí byť nahradená prepravou mäsa a v prípade, že živé zvieratá musia byť prepravované, dĺžka transportu by nemala presiahnuť 8 hodín.

Vopred ďakujem za Vašu odpoveď,

Prieskum Focus: Slováci živé transporty nepodporujú.

Prieskum FOCUS: Slováci a Slovenky súhlasia, že humánnejšie je prevážať mäso ako zvieratá.

 

 

V reprezentatívnom prieskume agentúry Focus z novembra 2020 s výrokom „Prevážať živočíšne produkty je humánnejšie ako prevážať živé hospodárske zvieratá.“ rozhodne alebo skôr súhlasilo až 71,8 % respondentov. Toto vysoké číslo potvrdzuje, že spotrebiteľom na Slovensku na blahu zvierat záleží a politici by to mali zohľadniť pri vytváraní národných politík a zároveň podporiť zákaz exportov živých hospodárskych zvierat na úrovni EÚ.

14. jún: medzinárodný deň za KONIEC ŽIVÝCH TRANSPORTOV

V roku 2020 sa do online Medzinárodného akčného dňa zapojilo viac ako 30 miliónov ľudí, ktorí poslali viac ako 100 000 tweetov, pridalo sa 100 organizácií na 6 kontinentoch. Rok predtým povedali NIE TRANSPORTOM ľudia na 180 eventoch v 43 krajinách 6 kontinentov sveta.

A je potrebné pokračovať, aby sme kruté transporty hospodárskych zvierat navždy ukončili!


AKO SA ZAPOJIŤ?

ZDIEĽAJ na sociálnych sieťach čokoľvek k téme A OZNAČ týmito hashtagmi: #BanLiveExports #StopZivymTransportom alebo nám fotky pošli, radi zverejníme!

Naše tipy:

 

– STIAHNI SI BANNER DO MOBILU – ODFOŤ SA – UKÁŽ SVOJ POSTOJ

Banner na použitie tu:

 

– VYTLAČ SI POSTER – DOPÍŠ SVOJ NÁZOR – ZVEREJNI

A4 poster na vytlačenie tu:

 

– VYTLAČ SI MASKU – ODFOŤ SA – ZDIEĽAJ

 

Masky zvierat na vytlačenie tu:

 

 

 

 

 

 

– STIAHNI SI BANNER – ZVEREJNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pošli výzvu komisárovi EÚ.

Petícia bola ukončená. Ďakujeme za vaše hlasy pre zvieratá!

O výsledkoch vás budeme informovať prostredníctvom nášho facebooku.

Vážený komisár,

vývozy živých zvierat v rámci EÚ spôsobujú zbytočné utrpenie. Prosím, zakážte tieto kruté praktiky.

Európska únia vyvezie ročne viac ako dva milióny kráv a oviec na Stredný Východ, do Južnej Afriky a do Turecka. Dlhé cesty znamenajú pravidelné porušovanie niekoľkých európskych regulácií na ochranu zvierat pri preprave.

Kamióny prevážajúce zvieratá do Turecka alebo do prístavov v Južnej Európe sú preplnené, zle odvetrané a špinavé. Zvieratá sú počas celej cesty stále viac vyčerpané, hladné a smädné. Niektoré skolabujú, iné sa zrania. V najhorších prípadoch mnohé uhynú. Uprostred tohto utrpenia sa Komisia, ani exportujúce krajiny nepokúšajú dodržiavať existujúce zákony na ochranu zvierat.

V apríli 2015 Európsky súdny dvor rozhodol, že pri transportoch živých zvierat sa európska legislatíva na ochranu zvierat počas prepravy má uplatňovať aj po tom, ako prevážané zvieratá opustia EÚ, až do cieľovej destinácie. Komisia, exportujúce krajiny aj väčšina prepravcov toto rozhodnutie ignorujú.

Podmienky porážky v cieľových krajinách sú často extrémne kruté a v rozpore s medzinárodnými štandardmi pre welfare zvierat počas usmrcovania (podľa OIE – World Organisation for Animal Health). Mnohokrát ste boli informovaný, ako hrubo sú zvieratá pochádzajúce z EÚ v krajinách Stredného Východu usmrcované – priamo na chodníkoch pred mäsiarstvami. Bol Vám zaslaný aj film dokumentujúci bitúnky, kde bol dobytok usmrcovaný opakovaným bodaním do krku a ponechaný na smrť vykrvácaním v bolestiach a agónii. Napriek tomu Komisia ani exportujúce krajiny nepodnikli efektívne kroky, ktoré by zabezpečili, aby boli zvieratá pochádzajúce z EÚ usmrcované podľa predpisov platných na našom území.

Tieto brutálne metódy sú nekompatibilné s EÚ dohovormi, podľa ktorých je zviera chápané ako cítiaca bytosť a vyžaduje sa, aby bol pri formovaní a implementácií poľnohospodárskej politiky na toto kladený dostatočný dôraz.

Obchod so živými zvieratami pravidelne porušuje zákony EÚ na ochranu zvierat pri preprave aj OIE welfare štandardy počas usmrcovania, ignoruje rozhodnutie Európskeho súdneho dvora a bagatelizuje EÚ dohovory. Napriek tomu Komisia neurobila nič, čo by v tejto veci prinieslo zmenu.

Prosím, zakážte tieto nehumánne praktiky. Kým sa tak stane, je nevyhnutné, aby ste zaručili, že zákony EÚ na ochranu zvierat počas prepravy a OIE welfare štandardy na usmrcovanie zvierat, budú svedomito dodržiavané.