Kampane

Spoločenské zvieratá

Denne vyhadzované na ulicu, zomierajú na reťaziach, v množiarňach, utýrané hladom, zimou alebo priamo ľudskou rukou. Napriek narastajúcemu počtu útulkov, je zvierat v núdzi stále veľa. Na zlepšenie stavu požadujeme systémové zmeny: povinné čipovanie spoločenských zvierat a ich riadnu evidenciu v obciach, povinnú registráciu všetkých chovov, aby bolo možné mapovať a kontrolovať množiarne, riadne plnenie zákonných povinností obcí: odchyt zabehnutých zvierat, ich umiestňovanie do útulkov a spoluprácu pri manažmente populácií premnožených psov a mačiek formou kastrácií.