PREČO ČIPOVAŤ PSY A MAČKY?

foto Peter Korček
 1. Povinnosť označiť svojho psa mikočipom ukladá všetkým vlastníkom Zákon o veterinárnej starostlivosti.
  • V § 19, ods. 9 uvádza: „Vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom, ktorý spĺňa technické požiadavky podľa osobitného predpisu,102) pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat“
  • Keďže šteniatko musí mať čip už pred prvou zmenou majiteľa, pri kúpe či darovaní trvajte na začipovanom zvieratku. Inak porušujete zákon a s veľkou pravdepodobnosťou kryjete množiara!
  • Myslite na to, že údaje musia byť vložené do Centrálneho registra spoločenských zvierat. Skontrolujte na www.crsz.sk či sú všetky údaje, najmä kontakt na vás, aktuálne. Len tak vieme zvieratko v prípade nálezu vrátiť domov.
  • Čipovať odporúčame aj mačky, pretože sa rady túlajú. Rovnako cestovať do zahraničia môžu pes, mačka a fretka len s čipom a pasom spoločenského zvieraťa. Túto povinnosť ukladá Nariadenie (ES) 998/2003 všetkým členským krajinám EÚ. Čip sa zavedie pod kožu zvieraťa, preto ho zvieratko nemôže stratiť a údaje svojho majiteľa nosí stále so sebou. Aplikácia mikročipu je jednorazová, bezbolestná, trvá okamih a vydrží celý život.
 2. Stratilo sa vám zvieratko? S čipom má väčšiu šancu na bezpečný návrat domov! Mikročip označí vaše zviera nezameniteľne – priradí mu jedinečné číslo, pod ktorým sa údaje o zvieratku zavedú do Centrálneho registra spoločenských zvierat. Pri nájdení vášho zatúlanca možno čítačkou čipov okamžite zistiť, že zvieratko patrí vám a nikomu inému! Stačí ju priblížiť k šiji zvieraťa a potrebné informácie sa zobrazia na displeji. Čítačku mávajú veterinári, útulky, mestská polícia. Pomáha aj známka s telefónnym číslom na obojku! Zviera ju však často stratí, preto takéto označenie nestačí.
 3. Našlo sa zviera? Ak má čip, nálezcovia isto nájdu majiteľa. Ak je zviera označené čipom, vedia nálezcovia bez pochybností zistiť majiteľa a zvieratko vrátiť domov. Stačí ak pri náleze skontaktujete útulok alebo ktoréhokoľvek veterinára – čítačkou zistí majiteľa za pár sekúnd!
 4. Ide o zdravie a o život. Keď zviera bez dozoru pohryzie človeka alebo iné zviera, umožní čip rýchlo a jednoznačne nájsť jeho majiteľa a okamžite overiť, či zviera bolo očkované proti besnote!
 5. Prehľadná evidencia v obci a spravodlivé platenie daní za psa. Pri kontrole vie obec identifikovať majiteľa, evidenciu zvieraťa, preveriť očkovanie a poplatky za psa. Pýtajte sa svojho starostu, na čo vaša obec používa dane za psov.
 6. Usvedčenie nezodpovedných majiteľov zvierat! Vyhodenie, zbavenie sa a opustenie zvieraťa je trestné. Ako však dokázať nezodpovedným majiteľom, že zviera patrilo im? Bez označenia mikročipom je to takmer nemožné!
 7. Usvedčenie tyranov zvierat! Čip jasne ukáže, kto je majiteľom zvieraťa. Pre tyranov a krutých majiteľov bude ťažšie svoje zviera zaprieť, naopak uľahčí sa dokazovanie a vyvodzovanie zodpovednosti.
 8. Pomáhate útulkom!Označením zvieraťa znižujete jeho pobyt v útulku na minimum, pretože v prípade straty vám ho môžu rýchlejšie vrátiť. Ostáva tak viac priestoru pre psíkov, ktorí pomoc útulkov naozaj potrebujú. Ďakujeme Vám!

Viac info získate v Slobode zvierat na 02- 16 187 alebo u svojho veterinára.

PREČO KASTROVAŤ SPOLOČENSKÉ ZVIERATÁ?

Premnožené psy a mačky trpia nezáujmom, biednou starostlivosťou, týraním alebo končia na ulici či v preplnených útulkoch. Kastrácia je jediný humánny a účinný nástroj na znižovanie počtu nechcených zvierat.

Vlastníkom spoločenských zvierat ukladá veterinárny zákon povinnosť zamedziť nežiadúcemu a neplánovanému rozmnožovaniu svojich zvierat. Kastrácia je bezpečné a zodpovedné riešenie voči zvieraťu aj okoliu.

Obce by mali realizovať plošné kastračné programy. Len tak zvládnu populácie pouličných zvierat manažovať a neprerastú im cez hlavu.

 

SLOVÁCI A SLOVENKY KASTRÁCIE PODPORUJÚ

foto Peter Korček

Reprezentatívny prieskum agentúry FOCUS ukázal, že kastrácie spoločenských zvierat verejnosť významne podporuje.

Až 73,2 % opýtaných súhlasilo s výrokom, že: „Štát a samosprávy by mali finančne podporovať kastračné programy pouličných psov a mačiek“. A až 75,3 % respondetov súhlasilo, že: „Aby sa predchádzalo premnoženiu psov a mačiek, mali by svoje zvieratá majitelia kastrovať“.

Celý PRIESKUM TU.

POVEDZ TO ĎALEJ!

Vzdelávať verejnosť a majiteľov zvierat je veľmi dôležité. Len tak dosiahneme zmenu myslenia a lepší život pre zvieratá.

Zdieľaj informácie!

 

Rozdaj letáky vo svojom okolí!

Napíš na kampane.sz@gmail.com a materiály ti bezplatne pošleme. Nezabudni uviesť meno a poštovú adresu.