KOTEREC NIE JE DOMOV

 

Koterce, voliéry a klietky pre psy sú na Slovensku legálne a veľmi populárne. Obmedzujú však prirodzené správanie psa a neposkytujú dostatok možností na pohyb, hru, skúmanie prostredia, hygienu, ochranu pred nepriazňou počasia a sociálny kontakt.

 

PREČO JE KOTEREC PROBLÉM?

 

❌ Limituje priestor na pohyb, hru a skúmanie prostredia. Ani pri dodržaní predpísaných rozmerov – neposkytuje koterec dostatočný priestor pre život a aktivitu zvieraťa a mal by slúžiť len na krátkodobé, núdzové ustajnenie psa. Prax ukazuje, že väčšina kotercov nespĺňa predpisy – sú primalé, a zviera v nich nemá žiadne podnety ani základné pohodlie.

❌ Obmedzuje hygienické návyky. Aj zvieratá potrebujú oddelený priestor na kŕmenie, odpočinok a hygienu. V prírode psy nikdy nešpinia pod seba, v koterci sú však nútené tak robiť. Mnohé psy žijú v kotercoch plných výkalov a okrem toho, že sú nahromadené exkrementy dôkazom zanedbanej starostlivosti a dlhodobého nepúšťania psa, môžu byť zdrojom ochorení pre zviera aj človeka.

❌ Nedostatočne chráni pred nepriazňou počasia. Mnohé koterce sú klietky umiestnené na slnku a v lete do nich praží alebo sú na nechránenom mieste, kam v zime fúka a šľahá dážď a sneh. Aj keď súčasťou voliéry má byť izolovaný úkryt, často chýba!

 

 

❌ Sociálne izoluje. Pes patrí medzi spoločenské zvieratá s vysokými nárokmi na sociálny život. Chce a má žiť s človekom a rád sa stretáva s iným psami. Koterec ho však izoluje od sveta: mnohé koterce sú bez priezorov, oplechované, obmurované alebo na konci záhrady. Pes tak nevidí (často žije v tme) a nepočuje, čo sa deje v jeho bezprostrednom okolí a okrem osamelosti pociťuje strach. Takéto ustajnenie legislatíva zakazuje, realita je však iná.

❌ Povinné denné púšťanie je často len na papieri. Vyhláška síce prikazuje psa z koterca denne púšťať podľa jeho potrieb a temperamentu, ustanovenie je však vágne a neurčuje napr. minimálny čas mimo koterca. Navyše držiteľom zvierat ťažko dokázať, že svojho psa nepúšťajú. Výsledkom sú tisíce psov, ktoré strávia celý život na niekoľkých metroch štvorcových.

AKO POMÔCŤ?

 

Foto Peter Korček

 

✅ Pred kotercom vždy uprednostnite riadne oplotený pozemok s kvalitnou búdou či prístreškom, ktorý chráni pred vlhkom a dažďom, mrazom či priamym slnkom. Ak má pes možnosť žiť ako člen rodiny v dome s výbehom von a pravidelným venčením, je najspokojnejší.

✅ Koterec musí spĺňať predpisy. Minimálne rozmery podľa veľkosti a počtu psov, musí byť odvodený a s prístupnou búdou. Povinné je denné púšťanie. Podrobnosti nájdete vo Vyhláške 283/2020 o ochrane spoločenských zvierat a v Zákone 39/2007 o veterinárnej starostlivosti.

✅ Zlé podmienky a porušovanie legislatívy hláste RVPS a žiadajte nápravu! Pri ohrození života zvieraťa volajte políciu a žiadajte, aby prizvali aj RVPS. Úradní veterinári majú právomoc vstúpiť na pozemok aj do obydlia a povinnosť poskytnúť zvieraťu pomoc. Správny postup a kontakty tu.

Zdieľajte informácie, rozdajte naše letáky držiteľom zvierat vo svojom okolí i samospráve.