S nástupom letných horúčav prichádzajú aj strasti, najmä pre zvieratá, KTORÉ SA NEMAJÚ KAM PRED HORÚČAVOU UKRYŤ.

PAMÄTAJTE, že zvieratá potrebujú v horúcich mesiacoch nepretržitý PRÍSTUP K VODE, TIEŇ A ČERSTVÝ VZDUCH.

KTO JE POČAS LETA V NAJVÄČŠOM OHROZENÍ?
NÁCHYLNÉ SÚ NAJMÄ MLÁĎATÁ, CHORÉ ALEBO STARŠIE ZVIERATÁ.

V lete trpia najmä psy uviazané na reťaziach, bez možnosti úkrytu. Ohrozené sú zvieratá v dopravných prostriedkoch a v rôznych provizórnych úkrytoch, ktoré sa rýchlo prehrievajú alebo v nich nedochádza k dostatočnej cirkulácii vzduchu.

AKO VIEM, ŽE JE ZVIERA V NÚDZI?

Prehriatie alebo hypertermia sa u zvieraťa prejavuje sťaženým dýchaním a zvýšenou srdcovou frekvenciou. Trpiace zviera reaguje na akékoľvek podnety veľmi slabo alebo takmer vôbec, môže upadnúť do bezvedomia (kolapsu), pôsobiť strnulo až dezorientovane a nadmerne sliniť. Ďalšími, veľmi vážnymi príznakmi, sú tráviace problémy a nechutenstvo.

AKO POMÔCŤ?

  • Ponúknite mu čerstvú vodu IZBOVEJ TEPLOTY! Namočte okolie úst.
  • Vyhľadajte vhodný úkryt pred slnkom.
  • Zviera schlaďte namočením brucha, končatín a slabín. V ŽIADNOM PRÍPADE NEOBLIEVAJTE CELÉ TELO STUDENOU VODOU. POUŽITE NAVLHČENÝ UTERÁK.
  • Vyhľadajte pomoc veterinárneho lekára.
  • Bezodkladne nahláste prípad nevhodného zaobchádzania so zvieraťom polícii, príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe alebo Linke proti krutosti SZ.

AKO ZABEZPEČÍŤ POHODU DOMÁCIM MILÁČIKOM A ZVIERATÁM VO SVOJOM OKOLÍ?

  • Neustálym prístupom k čerstvej vode. Za misku s vodou, ktorú necháte pri dome, sa Vám poďakujú vtáčiky, ježkovia aj mačky. Z misky s vodou môžete vytvoriť „jazierko“ pre užitočný hmyz. Stačí, ak do neho pridáte niekoľko kamienkov.
  • Psíky nevenčite počas horúčav. Asfaltové plochy vedia byť počas dňa natoľko horúce, že si na nich môžu popáliť labky.
  • Nenechávajte za žiadnych okolností psa v aute. Prepravu zvierat počas horúčav je nutné v čo najväčšej miere obmedziť.

Ďakujeme za Vašu obozretnosť!