Registrovať venčiarsky preukaz

Predtým, ako sa zaregistrujete, prečítajte si podmienky venčenia!Adresa trvalého bydliska


dd.mm.rrrr


Viac o ochrane osobných údajov
Ak máte možnosť, prineste si, prosím, so sebou riadne vyplnený Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov. Tlačivo nájdete tu.
Ak ste nedovŕšili vek 18 rokov, je potrebné priniesť podpísaný súhlas rodiča. Bez súhlasu Vám venčiarsky preukaz nebude vydaný. Tlačivo nájdete tu.