Registrovať venčiarsky preukaz


Adresa trvalého bydliska

Viac o ochrane osobných údajov
Ak máte možnosť, prineste si, prosím, so sebou riadne vyplnený Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov. Tlačivo nájdete tu.
Ak ste nedovŕšili vek 18 rokov, je potrebné priniesť podpísaný súhlas rodiča. Bez súhlasu Vám venčiarsky preukaz nebude vydaný. Tlačivo nájdete tu.