Výchovné centrum

Našou dôležitou súčasťou je výchovné centrum pre deti a mládež, prostredníctvom ktorého organizujeme veľké množstvo prednášok, exkurzií a projektov o ochrane zvierat a činnosti útulku. Okrem výučby našich aktuálnych výchovno-vzdelávacích programov, ktoré prispôsobujeme veku detí, tiež vydávame a distribuujeme metodické materiály. Prednášky, exkurzie a prezentácie z ponuky výchovno-vzdelávacích programov môžete zažiť aj priamo v prostredí útulku. Našim najmladším projektom je krúžok pre deti, ktorý taktiež prebieha v útulku Slobody zvierat.

Výchovno-vzdelávacie programy

Výchovné centrum