Výchovné centrum

Slobodka Bodka

Našou dôležitou súčasťou je výchovné centrum pre deti a mládež, prostredníctvom ktorého sme zorganizovali už veľké množstvo prednášok, exkurzií a projektov o ochrane zvierat a prírody. Okrem výučby našich aktuálnych výchovno-vzdelávacich programov, tiež vydávame a distribuujeme metodické materiály. Našim najmladším projektom je krúžok pre deti, ktorý organizujeme priamo v útulku Slobody zvierat.

Výchovno-vzdelávacie programy

Slobodka Bodka

Slobodka Bodka je záujmový krúžok pre deti a mládež, ktorý pôsobí priamo u nás v bratislavskom útulku a koná sa každý štvrtok medzi 15.30 a 17.30 hod.

Krúžok je vhodný pre deti od 10 rokov.

V školskom roku 2019/2020 už z kapacitných dôvodov nové deti nemôžeme prijať.

Začíname venčením, po prechádzke psíkov nakŕmime. Zvieratká si užijú škrabkanie, túlenie, česanie, či behanie za loptičkou…Väčšinu času trávime na čerstvom vzduchu. Psíkov fotografujeme a tak im pomáhame hľadať nové domovy. Deti majú možnosť spoznať „chod útulku“, prácu našej veterinárnej lekárky, výjazdárov, ošetrovateľov, či dispečerov.

Na krátkych prednáškach sa dozvedia niečo o trvalo udržateľnom rozvoji, o divožijúcich zvieratách, o chove hospodárskych zvierat, o nekontrolovanom množení psov a mačiek – o potrebe kastrácií, o zlých podmienkach pre zvieratá v neregistrovaných chovoch. Naši mládežníci sami vytvárajú projekty a organizujú materiálne zbierky. 

Slobodka Bodka vedie deti k sebareflexii a zdravému súcitu so slabšími. Cvičíme si zodpovednosť, pretože priamo na vlastné oči vidíme a zažívame, čo všetko obnáša starostlivosť o domáce zvieratká. Naši slo(bodkári) úprimne ľúbia naše útulkové zvieratká a tento vzťah funguje aj opačne.

Prihlášky a bližšie informácie na adopciesz@gmail.com.