Zbohom kožušinám!

Líšky, norky, fretky, králiky, činčily… Len v Európskej únii sa každý rok usmrtí takmer 30 miliónov zvierat na kožušiny. Žijú biedny život v holých klietkach bez možnosti napĺňať svoje prirodzené potreby a končia krutou a nezmyselnou smrťou – len pre rozmar človeka. Nastal čas poslať kožušinový priemysel do minulosti, nastal čas na Európu bez kožušín. Pridaj sa!

JE ČAS NA EURÓPU BEZ KOŽUŠÍN!

 

Pridali sme sa k európskej občianskej iniciatíve Fur Free Europe / Európa bez kožušín, ktorou vyzývame EÚ, aby:

  • zakázala kožušinové farmy
  • zakázala predaj výrobkov z kožušinových fariem

 

Pripoj svoj podpis za koniec kožušinového priemyslu v Európe!

Toto nie je obyčajná petícia. Keď dosiahneme 1 milión overených podpisov, Európska komisia je povinná reagovať a konať.

 

 

Zber podpisov sa skončil 1. marca 2023, vaše podpisy sme odovzdali Európskej komisii!

Rekordných 1 701 892 podpisov občanov a občianok Únie sa podarilo vyzbierať za menej ako 10 mesiacov. Podpisy následne overili jednotlivé členské štáty a výsledkom je 1 502 319 platných podpisov, ktoré vyzývajú Európsku úniu, aby na svojom území raz a navždy zakázala kožušinové chovy a kožušinové výrobky. Ďakujeme za každý hlas pre zvieratá!

Naša práca sa však nekončí. Čaká nás stretnutie s Európskou komisiou (EK) a vypočutie v Európskom parlamente. EK musí potom pripraviť oficiálnu odpoveď na požiadavky našej petície. Veríme, že výsledkom bude Európa bez kožušín!

Prečo zakázať kožušinový chov a predaj kožušinových výrobkov?

Zvieratá na kožušinových farmách žijú vo väzení – v radoch tesných holých klietok trpia infikovanými ranami, chýbajúcimi končatinami, sebapoškodzovaním aj kanibalizmom. Kožušinový chov je v rozpore aj s tým najzákladnejším konceptom dobrých životných podmienok zvierat.

NEETICKÝ

Komplexné behaviorálne potreby voľne žijúcich druhov zvierat, ako sú líšky a norky, nemožno uspokojiť na kožušinových farmách. Chov zvierat v malých klietkach a ich zabíjanie výlučne alebo hlavne pre kožušiny nemôže byť legitimizované ani pri domácich druhoch, ako sú králiky a činčily. Chov zvierat na získavanie kožušín je neetický bez ohľadu na to, kde sa vyskytuje, a preto žiadame aj o zákaz predaja kožušín pochádzajúcich z intenzívnej kožušinovej výroby.

NEBEZPEČNÝ

Kožušinové farmy predstavujú riziko pre zdravie zvierat a ľudí. Počas pandémie COVID-19 boli stovky norkových fariem zasiahnuté epidémiou koronavírusu a zistilo sa, že nové varianty vírusu SARS-CoV-2 vznikali na týchto farmách a prenášali sa aj zo zvierat na ľudí.

NEUDRŽATEĽNÝ

Chov zvierat na získavanie kožušín má významný vplyv na životné prostredie a predstavuje vážnu hrozbu pre prirodzenú biodiverzitu. Norok americký, ktorý ušiel z kožušinových fariem, je teraz rozšírený v celej EÚ a veľmi nepriaznivo ovplyvňuje pôvodnú európsku divočinu. Úprava a farbenie kožušín zahŕňa použitie toxických chemikálií. Pokiaľ ide o znečistenie pôdy toxickými kovmi, úprava kožušín a ich farbenie patrí do prvej päťky priemyselných odvetví s najvyššou intenzitou znečisťovania.

 

 

Prečo práve teraz?

Kožušinový chov a jeho produkty by sa mali stať iba temnou spomienkou na minulosť: teraz je čas na Európu bez kožušín. V Európskej únii máme jedinečnú príležitosť to dosiahnuť:

  • Kožušinový priemysel čelí v dôsledku COVID-19 hospodárskej kríze a kríze zdravia zvierat.
  • 12 krajín EÚ nedávno vyzvalo Európsku komisiu, aby preskúmala možnosti trvalého zákazu chovu zvierat na získavanie kožušín v EÚ a predložila legislatívny návrh na dosiahnutie tohto cieľa.
  • Európska komisia v súčasnosti preskúmava právne predpisy EÚ v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. Táto revízia predstavuje príležitosť zaviesť zákaz výroby a obchodu s kožušinami z kožušinových fariem.
  • Stovky značiek sa zbavili kožušín a reagovali na etické požiadavky svojich zákazníkov.

Máme jedinečnú príležitosť skončiť s utrpením. Zapoj sa teraz, aby sme spoločne dosiahli Európu bez kožušín.

 

Čo je európska občianska iniciatíva?

Európska občianska iniciatíva je jedinečný a efektívny nástroj, ktorým môžu občania EÚ ovplyvňovať politiky Únie. Tento špeciálny druh petície vyzýva Európsku komisiu, aby navrhla nové zákony. Keď iniciatíva dosiahne 1 milión overených podpisov, Európska komisia je povinná reagovať a konať.

Zákon však vyžaduje, aby občania poskytli osobné údaje na potvrdenie svojej podpory. Uisťujeme vás, že vaše údaje možno použiť iba na podporu tejto iniciatívy a nie na iné účely. ECI Európa bez kožušín dodržiava všetky zákonné požiadavky, GDPR a pravidlá ochrany údajov.

Viac v našej tlačovej správe.

Prečo sme proti kožušinám?

Zvieratá chované na kožušinových farmách majú nevyhovujúce životné podmienky. Takmer všetky druhy tzv. kožušinových zvierat považujeme za divožijúce, preto je veľmi obtiažne vytvoriť im v zajatí vhodné podmienky pre plnohodnotný život. Líšky si vo voľnej prírode vyhrabávajú hlboké nory, norky zas žijú vždy v tesnej blízkosti vody. Pozorovaním sa zistilo, že líšky a norky chované v zajatí potrebujú na uspokojenie aspoň niektorých svojich prirodzených potrieb dostatočný priestor na lezenie a predmety na hranie. Hniezdne boxy sú dobrým obohatením, avšak k dispozícií ich majú len chovné samice. Ostatné zvieratá ostávajú bez možnosti úkrytu.

Na kožušinových farmách sú zvieratá chované v malých batériových klietkach, kde spodná časť pozostáva iba z tenkého pletiva. Majú nedostatok priestoru a podmienky sú veľmi strohé. Aj keď pre norky je voda v ich prirodzenom prostredí nevyhnutnosťou, na farmách majú prístup len k malej miske s vodou na pitie.

Zvieratám nie je umožnené formovať adekvátne sociálne väzby. Druhy, ktoré sú v prírode samotárske, sú síce chované v samostatných klietkach, ale v tesnej blízkosti ostatných jedincov. U líšok vedie táto blízkosť medzi dominantnými a submisívnymi jedincami ku zraňovaniu, usmrcovaniu, či dokonca požieraniu mláďat ich vlastnými matkami. Vo Fínsku a Švédsku takto zomrie až 30% líščích mláďat ešte pred odstavením.

Okrem chorôb, poranení a fyzických abnormalít spôsobených neadekvátnym spôsobom chovu trpia tzv. kožušinové zvieratá aj poruchami správania. Patrí medzi ne stereotypné opakovanie nezmyslených pohybov (chodenie do kruhu, skákanie oproti pletivu), sebapoškodzovanie (obhrýzanie chvostov u norkov), či kanibalizmus (u líšok).

Zvieratá na kožušinových farmách zažívajú veľa stresujúcich zážitkov. Patrí medzi ne vyberanie z klietok za pomoci dlhých kliešťov, alebo umelé oplodňovanie líšok, ktoré často vedie k bolestivým zraneniam.

Spôsoby usmrcovania sa líšia podľa krajiny aj konkrétneho druhu. Norky sa najčastejšie usmrcujú v plynových komorách otravou oxidom uhličitým, alebo oxidom uhoľnatým. Líšky zas elektrickým prúdom, pričom jedna elektróda ja zavedená do konečníka a druhá do úst. Zvieratá do 5kg sa smú usmrcovať ranou do hlavy, bežne sa tiež využíva otrava chloroformom či podanie vysokej dávky anestetík. Pri usmrcovaní je povolené znehybnenie zvieraťa, čo je takisto veľmi stresujúce.

V minulosti bola väčšina zvierat určená na produkciu kožušín lovená do pascí vo voľnej prírode. Táto praktika je stále bežná v Amerike, hlavne na lov šeliem. Zviera v pasci umiera pomaly, hladom či vyčerpaním, až kým po neho lovec nepríde. Viac ako 75% všetkých tzv. kožušinových zvierat je dnes odchovaných na farmách.

Bilde fra en norsk pelsfarm (2010).
Foto: Nettverk for dyrs frihet & Dyrebeskyttelsen Norge

 

Ako je to vo svete?

Európska Únia

Európska Únia je najväčším producentom kožušín zo zvierat pochádzajúcich z fariem. Ročne sa tu zabije 30 miliónov norkov, 2 milióny líšok a 100 000 medvedíkov čistotných. O počte činčíl chovaných a usmrtených kvôli kožušine dokonca neexistujú presné a spoľahlivé záznamy. Podľa štatistík sa najviac zvierat chová v Dánsku, Fínsku, Holandsku a Pobaltských štátoch, kým trh s kožušinami sa koncentruje v Taliansku.

V EÚ nie sú stanovené špecifické požiadavky na podmienky chovu kožušinových zvierat (veľkosti klietok a pod.), ale vo všetkých dokumentoch sa píše o tom, že kožušinové zvieratá by mali byť chované v podmienkach, ktoré im zaručujú zdravie, spokojnosť a bezpečie. Metódy usmrcovania by mali byť bezbolestné a rýchle, nemali by spôsobovať zvieraťu zbytočné vzrušenie. Realita je však iná. Zvieratám chovaným na kožušinových farmách v batériových klietkach sa zdravie, spokojnosť a bezpečie zabezpečiť nedá, a pri usmrcovaní dochádza vždy k veľkému stresu, strachu a často aj k fyzickej bolesti.

Svet

Najväčšími producentmi mimo EÚ je USA, Kanada, Rusko a Čína. Signifikantná je aj produkcia na Islande a v Argentíne.

Chov zvierat na kožušiny už zakázali desiatky krajín.

Slovenska platí zákaz v Česku, Rakúsku, Nemecku, Belgicku, Holandsku, Nórsku, Dánsku či Spojenom kráľovstve.

Zakázali chov všetkých tzv. kožušinových zvierat

Veľká Británie – od roku 2003
Rakúsko – od roku 2005
Chorvátsko – v roku 2007 s 10 ročným prechodným obdobím (od roku 2017 bez fariem)
Bosna a Hercegovina – v roku 2008 s 10 ročným prechodným obdobím (od roku 2018 bez fariem)
Holandsko – v roku 2012 s 12 ročným prechodným obdobím (od roku 2024)
Slovinsko – od roku 2013
Srbsko
Macedónsko
Česká republika – od roku 2017
Nemecko – od roku 2017
Nórsko – od roku 2018
Belgicko – od roku 2018 s 5 ročným prechodným obdobím

Zakázali chov niektorých druhov

Dánsko – od roku 2009 zákaz chovu líšok s prechodným obdobím 8-15 rokov
Bulharsko – od roku 2006 bez fariem, platí zákaz chovu divožijúcich zvierat zo zoznamu CITES
Maďarsko – od roku 2011 zákaz chovu norkov, líšok a medvedíkov čistotných

Sprísnili podmienky chovu tak, že farmy miznú

Švajčiarsko – od roku 1981 sú podmienky pre chov divožijúcich zvierat na produkciu kožušín tak prísne, že nie prakticky možné ich dodržať, preto sa tu farmy nenachádzajú
Švédsko – od roku 2001 sprísnené podmienky pre chov líšok prakticky znemožnili ich chov, v roku 2014 bola za rovnakých okolností zrušená posledná farma s činčilami
Taliansko – od roku 2008 sa podmienky chovu veľmi sprísnili
Zákaz obchodu so psími a mačacími kožušinami platí od roku 2008 v celej EÚ.
Zákaz obchodu s výrobkami z tuleňov platí od roku 2010.

Ako je to u nás?

Vďaka kampaniam a petíciám Slobody zvierat a Humánneho pokroku sa na Slovensku podarilo chov a usmrcovanie zvierat výlučne alebo prevažne na kožušiny zakázať.

Nové kožušinové farmy už nie je možné otvárať od roku 2021 a posledná farma v Príbovciach pri Martine s kapacitou 5000 norkov musí svoje brány zatvoriť najneskôr 1. januára 2025. Detaily nájdete v zákone o veterinárnej starostlivosti.

Naše ambície však siahajú ďalej – ukončiť nezmyselné utrpenie zvierat v priemyselných kožušinových chovoch v celej Európe. Preto sme sa pridali k európskej občianskej iniciatíve Fur Free Europe. Podpor Európu bez kožušín teraz!