Eurovoľby: Voľte za zvieratá 2024!

 

 

Dnes máme jedinečnú šancu dosiahnuť pre európske zvieratá lepšie zákony. Zákony, ktoré zakážu kruté klietky, dlhé transporty, nezmyselné utrpenie v laboratóriách či na kožušinových farmách! 8. júna totiž volíme poslancov a poslankyne do Európskeho parlamentu a po dlhých päť rokov budú formovať legislatívu pre milióny zvierat v EÚ. Po lepšej ochrane zvierat voláme už roky my i vedci a nastal čas, aby sme zmenu dosiahli.

 

 

Pošlite kandidátom a kandidátkam našu výzvu, aby prijali sľub pre zvieratá a dokázali, že v prípade zvolenia myslia zmenu vážne!

Podpisom záväzku „Voľte za zvieratá“ sľúbia, že v nasledujúcom legislatívnom období budú presadzovať 10 kľúčových záväzkov v prospech zvierat a urobia všetko pre prijatie pokrokových právnych predpisov pre zvieratá v budúcom Európskom parlamente.

POŠLITE KANDIDÁTOM A KANDIDÁTKAM ODKAZ EŠTE DNES!

Stačí vyplniť pripravený e-formulár a zvoliť, či list vo svojom mene pošlete jednotlivým kandidátom (vyberiete v ponuke podľa abecedy), všetkým kandidátom z vami vybranej strany alebo úplne všetkým kandidátom a kandidátkam:

 

 

Zoznam kandidátov a kandidátok, ktorí/-é záväzok pre zvieratá už prijali, nájdete tu.

 

 

Zdieľajte, sledujte naše správy a v EÚ voľbách 8.6. príďte dať svoj hlas kandidátom a kandidátkam, ktorí/é vypočuli volanie verejnosti a rozhodli sa byť hlasom tých, ktorí žiaden hlas nemajú. VOĽTE ZA ZV!ERATÁ 2024!


Článok 2 Zmluvy o Európskej únii: „Únia je založená na hodnotách slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám a úcty k ľudskej dôstojnosti. Tieto hodnoty sú spoločné pre členské štáty v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť žien a mužov.“ Vyhradzujeme si právo zrušiť profil uchádzača, ak budeme informovaní o akomkoľvek minulom alebo súčasnom diskriminačnom vyhlásení.