Reťaz je väzenie

ZÁKAZ REŤAZÍ je v druhom čítaní.
VYZVI NR SR, aby zákon prijali.

Foto Peter Korček

 

Návrh zákona je už v parlamente a v máji úspešne prešiel prvým čítaním.

Prichádza rozhodujúca chvíľa!

O pár dní v ďalších čítaniach parlament rozhodne o konečnej podobe zákona i o tom, či zákon prijmú ako celok.

VYZVI poslancov NR SR, aby zákon prijali a REŤAZE ZAKÁZALI!

 

 

Po vyplnení e-formuláru a odoslaní, sa list vo vašom mene odošle všetkým 150 poslancom a poslankyniam NR SR.

 

Za zákaz reťazí bojujeme ďalej. Podpíš novú e-petíciu!

 

Prečo hovoríme NIE REŤAZIAM!

Reťaz je väzenie. Nemožno z nej uniknúť pred hladom, smädom, páľavou či mrazom, ohrozením, bolesťou a osamelosťou. Tisíce psov na Slovensku strávia celý svoj život na reťazi. Aby sme im dokázali pomôcť, je potrebná zmena myslenia aj zákona.

E-PETÍCIOU NIE REŤAZIAM spolu žiadame prijať zákon, ktorý zakáže držanie psov na reťazi na Slovensku.

Petícia je uzavretá. ĎAKUJEME, VAŠICH 97-TISÍC PODPISOV SME ODOVZDALI MINISTROVI PÔDOHOSPODÁRSTVA SR.

Prečo hovoríme NIE držaniu psov na reťaziach?

  • držanie psa na reťazi spôsobuje zvieraťu utrpenie, môže mať negatívny vplyv na jeho zdravie a môže spôsobiť trvalú poruchu jeho správania,
  • držanie na reťazi potláča prirodzené potreby spoločenského a svorkovitého zvieraťa, akým pes je, a vedie k frustrácií zvieraťa; dôsledkom je agresívne správanie a sebapoškodzovanie (napr. hryzenie si vlastných častí tela),
  • držanie psa na reťazi potláča etologické potreby zvieraťa.

Všetko toto je v rozpore s §22, odst. (1), zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, a v rozpore s dohovormi EÚ, ktoré definujú zviera ako cítiacu bytosť.

Držanie psa na reťazi je negatívnym prežitým zvykom, ktorý nepatrí do vyspelej krajiny, a v mnohých krajinách EÚ je zákonom zakázané.

Požadujeme zrušenie bodu 3 v § 4. Vyhlášky 123/2008 Z.z. MP SR o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkach na karanténne stanice a útulky pre zvieratá a o jeho nahradenie následovným znením:

Držanie psa na reťazi je zakázané.

Proti držaniu psov na reťazi hovorí aj odborné stanovisko Ing. Mileny Santariovej, Ph.D. z Katedry etológie a záujmových chovov, Fakulty agrobiológie potravinových a prírodných zdrojov, Českej poľnohospodárskej univerzity Praha. Celé stanovisko tu.

Prečo sú reťaze škodlivé?

Reťaz je symbolom väzenia. A oprávnene – nemožno z nej uniknúť pred hladom, smädom, páľavou či mrazom, ohrozením, bolesťou a osamelosťou.

Tisíce psov na Slovensku strávia celý svoj život na reťazi. Aby sme im dokázali pomôcť, je potrebná zmena myslenia aj zákona.

Psy sú od prírody sociálne tvory, pre ktoré je prirodzený život v svorke. Ak nie sú v kruhu svojich psích priateľov, hlavné miesto v ich živote zaujme človek.

Celý život psa na reťazi predstavuje niekoľko metrov. Často nemá ani len búdu, žiadne mentálne a fyzické podnety ani sociálny kontakt. Trpí nudou, strachom, osamelosťou… Reťaz mnohokrát zmení aj psa s mierumilovnou povahou na agresívne zviera, nebezpečné pre svoje okolie alebo naopak, na ustráchaného jedinca so sebadeštrukčným správaním (ohrýzanie si chvosta či labiek). Okrem psychickej pohody prichádzajú psy na reťazi aj o zdravie a fyzickú kondíciu – biedna výživa, zlá hygiena, reťaz vrastená bolestivo do krku, neliečené zranenia a choroby.

Každý pes potrebuje neustály prístup k čerstvej vode a dostatok vhodnej potravy, miesto na odpočinok, kde je chránený pred nepriaznivým počasím ako mráz, dážď či priame slnečné žiarenie (to znamená – v zime zateplenú búdu s podlahou, v lete možnosť kvalitného tieňa), pravidelný a aktívny pohyb, dostatok psychických a fyzických podnetov a pevnú, ale láskavú ruku svojho majiteľa.

Čo hovorí legislatíva

Držanie psa na reťazi NIE JE na Slovensku zakázané. Platia však isté obmedzenia, ktoré určuje zákon 39/2007 o veterinárnej starostlivosti a ďalej upravuje vyhláška 283/2020 o ochrane spoločenských zvierat.

Zákon o veterinárnej starostlivosti v §22 o ochrane zvierat:

„Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný … zabezpečiť ich ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým individuálnym zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručí jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické a etologické potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania.“

 

 

Vyhláška 283/2020 hovorí, že vlastník zvieraťa musí “umožniť zvieraťu prejavovať prirodzené správanie a vytvoriť možnosti na uspokojenie jeho požiadaviek na pohyb“ a ďalej, že reťaz musí mať dĺžku najmenej štvornásobku dĺžky tela psa meranej od hrotu nosa po sedací hrboľ, najmenej však 2,5 m, byť vybavená dvoma otáčavými kolíkmi zabraňujúcimi skráteniu reťaze v dôsledku zauzlenia.“ Pes musí mať riadny a akurát upevnený obojok (nesmie škrtiť a reťaz nesmie byť upevnená priamo na krku) a že pes držaný na reťazi (v koterci), musí byť denne púšťaný..

Aká je realita?

Vyhláška 283/2020 o ochrane spoločenských zvierat hovorí aj, že „Pes držaný na reťazi musí mať DENNE umožnený voľný pohyb bez uviazania„.

Ako to funguje?

Hlásite nám psíkov, ktorí trávia celý svoj život na reťazi. Naši inšpektori z Linky proti krutosti alebo štátny orgán (RVPS) idú na kotrolu. Majiteľ povie: Veď ja ho púšťam každý deň, len teraz je uviazaný na chvíľu, lebo sa ho bojí vnučka, púšťame ho v noci, vtedy stráži, atď…

 

 

Nik nedokáže majiteľovi, že psa nepúšťa, pretože aj keď susedia často vedia pravdu, a dokonca prípad nahlásili, svedčiť zväčša odmietajú. A tak kontrola odíde a psík ostáva uväznený na reťazi bez nádeje na pomoc… často celý svoj život.

Kontrola, náprava, ochrana a záchrana psa sú tak podľa jestvujúcej legislatívy nevykonateľné.

Preto je nevyhnutné vo vyhláške zakotviť, že DRŽANIE PSA NA REŤAZI JE ZAKÁZANÉ.

Čo sa nám podarilo a čo nás ešte čaká?

 

 

V lete 2019 sme Ministerstvu pôdohospodárstva SR odovzdali petíciu s vyše 50-tisíc vašimi podpismi

Pripravili sme návrh zákona, ktorý do parlamentu predložila poslankyňa Eva Antošová.

V októbri prešiel návrh zákona prvým čítaním, podporilo ho 79 zo 136 prítomných poslancov poslancov. Pozrite sa, ako hlasovali.

Do druhého čítania zákon už nešiel a nebol prijatý.

Návrh zákona preto musíme predložiť odznova novému parlamentu, ktorý bude o ňom bude nanovo rozhodovať.

Preto v kampani pokračujeme!

Ako pomôcť?

7 zásad spokojného psa

Predstava, že pes na reťazi stráži, je mylná. Pes na reťazi nemá možnosť strážiť. Naopak, následkom psychickej deprivácie sa ochranca môže stať nebezpečným pre dieťa či poštára. Odviažte svojho psa z reťaze, vyvenčite ho a naučte základnej poslušnosti.

Ako predísť útekom psa?

Urobte si dobrý plot. Oplotenie pozemku má viacero výhod. Jasne vymedzená hranica chráni okolie aj psa.

Zabezpečte psovi dennú aktivitu a základný výcvik. Výcvik, aktivita a prechádzky sú pre psa najkrajšie a najzaujímavejšie chvíle dňa, prospejú jeho fyzickému aj psychickému zdraviu a znižujú potrebu utekať. Utekajú najmä zvieratá, ktorým sa nik nevenuje.

Zvážte kastráciu. Kastrácia je humánna metóda na regulovanie populácie spoločenských zvierat. Zároveň významne eliminuje úteky a túlanie psov počas hárania sučiek. Kastrácia chráni psa pred dôsledkami túlania – zrazenie autom, útok iných psov či ľudí, strata… a je zodpovedným rozhodnutím pre vaše okolie – nechcených šteniat sú plné útulky.

 

 

Sedem zásad spokojného psa

  1. čerstvá voda stále
  2. vhodná strava denne
  3. riadna búda s podlahou na odpočinok a ochranu pred nepriazňou počasia (mráz, dážď, slnko)/ prístup do domu – pes je spoločenské zviera a chce byť pri svojom pánovi
  4. denný voľný pohyb a aktivita
  5. očkovania a pravidelná veterinárna starostlivosť
  6. základný výcvik
  7. pevná a láskavá ruka majiteľa

Kedy zavolať pomoc?

Pri podozrení, že je zviera týrané – nachádza sa v zlom zdravotnom stave, má poranenia, reťaz vrastenú do podkožia krku, viditeľne trpí podvýživou, nemá prístup k vode ani úkrytu pred nepriazňou počasia alebo je na veľmi krátkej reťazi, bez váhania kontaktujte našich inšpektorov z Linky proti krutosti alebo príslušnú regionálnu veterinárnu správu.

 

 

Prieskum FOCUS: 62% obyvateľov je ZA zákaz reťazí

Zákaz držania psov na reťazi si praje 61,8% občanov Slovenska. Pozrite si aktuálny reprezentatívny prieskum agentúry FOCUS (realizovaný 2.-9.12.2019 na vzorke 1008 respondentov).

Petíciu za zákaz reťazí podpísalo 50-tisíc ľudí

ĎAKUJEME za 50 648 vašich hlasov za zákaz reťazí!

PETÍCIA JE UKONČENÁ a 12. júla sme hárky s vašimi podpismi odovzdali Ministerstvu pôdohospodárstva SR.

 

 

Sloboda zvierat je presvedčená, že pes na reťazi nemá možnosť napĺňať svoje prirodzené potreby pohybu, zamestnania, sociálnej interakcie s okolím, a že držanie na reťazi spôsobuje psovi utrpenie. Ročne zachránia inšpektori našej Linky proti krutosti viac ako 500 zvierat z reťaze z priameho ohrozenia života. Preto presadzujeme zákaz držania psov na reťazi.

Podpíšte petíciu a vyzbierajte podpisy vo svojom okolí!

Tlačivo si stiahnite tu a vyplnené pošlite na našu adresu – Sloboda zvierat, Pod Brehmi 1/A, 841 01 Bratislava.

Zbierať podpisy pod petíciu môžu na verejných priestranstvách osoby staršie ako 16 rokov. Podpisovať petíciu môžu aj ľudia mladší ako 18 rokov. Podmienkou je, aby rozumeli textu petície. Ďakujeme!

Prečo vás zaťažujeme papierovými hárkami?
Petičný zákon na Slovensku je natoľko zložitý, že je veľmi náročné splniť podmienky online petície. Výsledkom je, že SK e-petície, ktoré nájdete v éteri, nespĺňajú zákonné podmienky a môžu byť zamietnuté z formálnych dôvodov. Stalo sa to v minulosti i nám a prišli sme o tisíce podpisov. Vážime si vaše hlasy a chceme, aby bol každý jeden zarátaný pre zvieratá! Preto hárky. ĎAKUJEME.

Rozdávaj letáky a nálepky

Rozprávajte sa s majiteľmi psíkov na reťazi, ponúknite im informácie, alternatívy a našu nálepku. Nálepky a infoletáky vám radi zašleme. Napíšte nám, prosím, mail na kampane.sz@gmail.com, nezabudnite uviesť celé meno a poštovú adresu.

 

 

 

Ako môžete pomôcť?

Stiahnute si naše materiály, dajte Vášmu okoliu podpísať petície, zaveste si do školy plagát ku kampani - a pošlite nám fotku! :)