Výchovné centrum

Pes na ulici, v útulku, v rodine

Našou dôležitou súčasťou je výchovné centrum pre deti a mládež, prostredníctvom ktorého sme zorganizovali už veľké množstvo prednášok, exkurzií a projektov o ochrane zvierat a prírody. Okrem výučby našich aktuálnych výchovno-vzdelávacich programov, tiež vydávame a distribuujeme metodické materiály. Našim najmladším projektom je krúžok pre deti, ktorý organizujeme priamo v útulku Slobody zvierat.

Výchovno-vzdelávacie programy

PES – Pes na ulici, v útulku, v rodine

Program „Pes na ulici, v útulku, v rodine“ komplexne rieši problematiku opustených psov. Prebieha formou prednášok a je určený pre 9 – 15 ročné deti.

· je určený pre deti od tretieho ročníka
· zaoberá sa problematikou starostlivosti o spoločenské zvieratá  a spolužitie s nimi
· učí deti o potrebách spoločenských zvierat
· venuje sa bezpečnosti detí pri stretnutí s neznámym psom
· názornými pomôckami zoznamuje deti s útulkami pre opustené zvieratá

Na program nadväzujú informácie v príručke Pes. Ide o pracovný zošit, kde deti doplňujú údaje, informácie a vedomosti, ktoré na prednáškach získali.

Program si môžete zajednať na telefónom čísle 0903 245 474 alebo na e-mailovej adrese jlzahradnik@gmail.com.