Útulok

Venčenie

Naše psíky sú vďačné za každú prechádzku a pohladenie. Sú však aj zraniteľné, preto je k ich venčeniu potrebné pristupovať zodpovedne a rešpektovať pravidlá a pokyny ošetrovateľov. V útulku máme zväčša stredne veľké až veľké psy. Na to aby ste mohli u nás venčiť, je potrebné zriadiť si venčiarsky preukaz. Pred prvou návštevou útulku je nutná registrácia. Prosím, vyplňte vopred náš online registračný formulár. Následne obdržíte potvrdzovací e-mail. Jednorázový administratvny poplatok za vystavenie preukazu je 5 eur, uhrádza sa na recepcii nášho útulku. Vodítka máme k dispozícií. Príďte oblečení pohodlne, skôr športovo a vo veciach, ktoré znesú trochu špiny, pretože psíky môžu byť od blata z výbehov alebo z prechádzky v lese. Ak nemáte 18 rokov, je potrebné, priniesť písomný súhlas od rodiča, aj s jeho podpisom. Psa na vôdzke môže viesť výlučne dieťa staršie ako 13 rokov. 

PÍSOMNÝ SÚHLAS KU STIAHNUTIU

Venčiť môžete prísť v ktorýkoľvek deň .Venčíme denne od 12:00 do 16:00. Mimo týchto hodín sa v útulku čistia jeho priestory a kŕmia zvieratá. Záujem o venčenie psíkov býva  cez víkendy veľký, v tomto čase máme dostatok venčiarov. Preto, ak máte možnosť, navštívte nás radšej počas týždňa. Náš útulok sa nachádza v Bratislave na Poliankach, Pod brehmi 1/A.

Pravidlá venčenia psov v našom útulku sú tieto:

1, Venčiť sa smie len vyhradenom čase od 12:00 do 16:00 hod.  Psa treba vrátiť do útulku včas. Je to pre jeho dobro. 

2, Noste si so sebou svoj venčiarsky preukaz a pred venčením ho odovzdajte ošetrovateľom.

3, informujte sa u ošetrovateľa o povahe psa. Nechajte psa, aby si Vás oňuchal a zoznámil sa s Vami. Berte do úvahy, že môže ísť o týrané zviera. Môže byť plaché a na základe zlých skúseností s ľuďmi nedôverčivé. O vhodnom psovi na venčenie, rozhoduje výlučne ošetrovateľ. 

4, Psa treba mať pod kontrolou, nemôžete ho púšťať na voľno. Treba zabrániť tomu, aby sa psy z iných výbehov k sebe priblížili, mohli by sa nepekne pohrýzť. Ak venčíte ako skupinka, treba si vziať psov z toho istého výbehu.

5, Psa smie vyberať a vrátiť späť do koterca jedine ošetrovateľ.

6, Akékoľvek zmeny v správaní, v zdravotnom stave zvieraťa alebo vzniknutom zranení, bezodkladne hláste ošetrovateľovi.

7, Zbierajte po psoch výkaly. Vrecká sú vám k dispozícii v areáli útulku.

8, Berte ohľad na ľudí pohybujúcich sa v lese (turistov, bežcov)

9, Nekŕmte a nehladkajte psy vo výbehoch a kotercoch. Môže dôjsť k poraneniu.

1O, Prehnaný výcvik a trestanie je absolútne neprípustné. Prispôsobte sa  individuálnym potrebám psa, jeho tempu a chuti skúmať svoje okolie.

11, Psa nesmie za žiadnych okolností viesť osoba mladšia ako 13 rokov.

Maškrtenie je počas venčenia povolené. Ďakujeme!