Linka proti krutosti

Kontaktujte Linku proti krutosti

Linka proti krutosti slúži na pomoc týraným, zraneným, zanedbaným a na živote ohrozeným zvieratám. Koná na základe Vášho podnetu. Kontaktovať môžete priamo kompetentné orgány alebo nás prostredníctvom:

E-mailovej adresy: linkaprotikrutosti@gmail.com

Poštou:
SLOBODA ZVIERAT
Linka proti krutosti
Pod Brehmi 1/a
SK – 841 03 Bratislava IV – Polianky

Telefonicky: 0917 662 030
PO – PI: 10:00 – 12:00 hod. a 15:00 – 17:00 hod.
SO: 10:00 – 12:00 hod.

Garantujeme anonymitu ohlasovateľov prípadov.

O linke

Linka sídli v Bratislave, no prípady rieši po celom Slovensku vďaka sieti inšpektorov.

Inšpektori sú naši dobrovoľníci, ktorí svoju prácu vykonávajú vo svojom voľnom čase. Vo väčšine prípadov náš inšpektor cestuje na miesto nahláseného zneužitia.

Ak majiteľ zvieraťa nespolupracuje alebo sa prípad nepodarí vyriešiť v rámci možností linky, hlavný inšpektor podá podnet na príslušný regionálny úrad veterinárnej a potravinovej správy (RVPS). Štátni veterinárni inšpektori pokračujú vo vyšetrovaní prípadu s našou (a vašou) pomocou.

Fyzickej osobe môžete uložiť pokutu od 0 do 1 000 eur; Pri opakovanom porušení môžu uložiť zákaz chovu maximálne na 2 roky. Právnickej alebo fyzickej osobe – podnikateľovi možno uložiť pokutu 400 – 20 000 eur; Pri opakovanom porušení môže byť vydaný zákaz chovu maximálne na 2 roky.

Nahlasovanie prípadu

Ak nahlasujete prípad týrania inšpektorovi Slobody zvierat alebo priamo povolaným orgánom:

1. Presne opíšte situáciu a okolností, za ktorých k týraniu zvieraťa dochádza. Ak máte možnosť (nie je to nevyhnutnosťou), zdokumentujte väčšmi jeho stav. Tým sa rozumie odfotografujte alebo natočte na video jeho zranenia, viditeľné zanedbanie starostlivosti, podmienky v ktorých žije, celkový/detailný pohľad ai.

2. Uveďte meno a adresu páchateľa – či už majiteľa zvieraťa, alebo dotknutej osoby

3. Uveďte presne kedy a kde došlo alebo dochádza k týraniu

4. V rámci vašich možností popíšte, či zviera prejavuje známky fyzického alebo psychického týrania, napríklad poranenia, známky podvýživy, poruchy správania. 

Pozor! Za týranie zvieraťa sa považuje aj samotná propagácia týrania, vzájomné štvanie zvieraťa proti zvieraťu, jeho opustenie s úmyslom zbaviť sa ho a. i. Prečítajte si znenie veterinárneho zákona.

5. Uveďte na seba kontakt – ak o to požiadate, vaše osobné údaje musia zostať utajené.

6. Ak sa rozhodnete konať sami a kontaktujete priamo povolané orgány, zašlite nám, prosím, kópiu Vášho podnetu na email linkaprotikrutosti@gmail.com. V prospech zvierat je pre nás dôležité mať prehľad o množstve a charaktere prípadov týrania.

Ak máte záujem, stať sa dobrovoľným záchrancom zvierat aj vy, dajte nám o sebe vedieť. Napíšte nám e-mail na linkaprotikrutosti@gmail.com

Čítajte pred tým, ako nás kontaktujete

Našli ste stratené alebo opustené zviera?

Volajte najbližší útulok, mestskú políciu alebo Miestny úrad. Obec a polícia sú povinné zabezpečiť odchyt zvieraťa a jeho umiestnenie do karantény/útulku. V prípade ak starosta obce, MP alebo miestny úrad nechcú byť nápomocní alebo nie ste spokojný s ich riešením, ozvite sa nám.

Našli ste mačiatka bez matky alebo dospelú mačku, ktorá je zranená a potrebuje vašu/našu pomoc?

Môžeme ju prijať, poskytnúť jej veterinárne ošetrenie a starostlivosť v rámci útulku Bratislava – Polianky (všeobecné kontakty). Vzhľadom na obmedzené kapacitné možnosti našich výjazdových vozidiel, je potrebné zvieratá z iných regiónov (okrem Bratislavy) do útulku priviezť. Vašu/našu pomoc potrebujú aj mačky opustené/stratené, jedná sa výsostne o zvieratá chované v domácom prostredí, ktoré nie sú prispôsobené životu vonku.

Čo treba vedieť o pouličných mačkách?

Čítajte prosím pozorne dôležité informácie o problematike pouličných mačiek.

Ruší vás susedov pes?

Ak vo vašom dome neustále šteká susedov pes, nemusí ísť vždy o týranie. Pes väčšinou nie je zvyknutý byť sám doma a je mu smutno. Požiadajte suseda, aby dal svojho psíka vycvičiť, nech sa skrátka pokúsi privyknúť ho na to, že je sám doma. Ak sa prípad nedá vyriešiť podajte sťažnosť na miestny úrad – ten je kompetentný riešiť narušovanie pokojného bývania.
Ak máte podozrenie, že pes žije v nevyhovujúcich podmienkach, kontaktujte príslušné orgány alebo Linku proti krutosti.

Mimoriadne dôležité!

Ste svedkom usmrtenia zvieraťa streľbou (poľovníci, polícia, šarhovská služba, SBS, občan s legálne aj nelegálne držanou zbraňou)?

Neváhajte a zavolajte na miesto činu políciu a žiadajte, aby bol prípad zdokumentovaný (aj pri usmrtení policajtmi). Zviera totiž môže byť usmrtené iba veterinárom s výnimkou napadnutia a ohrozenia človeka.

Telo mŕtveho zvieraťa zaneste k veterinárovi, ktorý vám vystaví potvrdenie o príčine smrti a o spôsobe zabitia (projektil môže pomôcť usvedčiť páchateľa podľa nezameniteľných stôp – niečo ako odtlačok prsta). Ako vždy je veľmi vhodná fotodokumentácia. Tento postup je dôležitý aj pri utýraní zvieraťa na smrť.

Každý takýto prípad nám prosím oznámte na email linkaprotikrutosti@gmail.com, skúsime vám poradiť ako riešiť a zabezpečiť postih voči páchateľovi. Ak páchateľ nie je známy, podajte trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.