O nás

Ich život je v našich rukách

Nadšenie a láska v srdciach skupiny ľudí stáli na začiatku rozhodnutia založiť organizáciu Sloboda zvierat. Po 25 rokoch práce pre zvieratá sa počet takýchto ľudí rozrástol na niekoľko tisíc. Našim cieľom je zastaviť krutosti páchané na zvieratách a presadzovať zdravé spolunažívanie ľudí a zvierat.

Priama záchrana zvierat

Denne zachraňujeme zvieratá v uliciach, kanáloch, vyhodené, stratené, týrané. V útulku im poskytujeme strechu nad hlavou, liečime ich, kŕmime. Dávame im lásku, starostlivosť a cieľom je nájsť im pôvodný, alebo nový domov. Prešetrujeme prípady týraní, prevádzkujeme linku tiesňového volania 16 187.

Odborná činnosť

Za dverami kancelárií sa odohráva každodenný maratón - oslovujeme kompetentných, riešime právne kauzy, dokumentujeme týrania. Spolupracujeme s odborníkmi, vedcami, spolupracujeme so zahraničnými organizáciami. Aktívne lobujeme, komunikujeme so samosprávami a štátnou správou. Sme členmi viacerých európskych koalícií.

Kampane a osveta

Naším cieľom nie je iba zvieratám pomáhať, ale aj týraniu predchádzať. Preto organizujeme množstvo kampaní, ktorých cieľom je upozorniť verejnosť na utrpenie zvierat. Rovnako sa snažíme vplývať na kompetentných. Pripravujeme akcie, pochody, demonštrácie, informačné stánky. Spolupracujeme s masmédiami, vydávame tlačové materiály a komunikujeme s verejnosťou. Vzdelávame deti a mládež. Organizujeme prednášky, exkurzie a projekty zamerané na ochranu zvierat a prírody.

Inšpekcie

Aj keď je týranie na dennom poriadku, verejnosť nevie, že z našich daní máme platených štátnych inšpektorov ochrany zvierat. Zákon na ochranu zvierat tak platí len na papieri. Páchatelia krutostí nie sú dostatočne postihovaní.  Preto je tu linka proti krutosti, ktorá slúži na pomoc týraným, zraneným, zanedbaným a na živote ohrozeným zvieratám.