Reťaz je väzenie

DOKÁZALI SME TO: REŤAZE SÚ ZAKÁZANÉ!

 

foto Danuta Liberda

 

Kampaň Nie reťaziam bola úspešná – parlament schválil zákaz reťazí!

22. júna 2021 prijala Národná rada SR zákon, ktorým sa na Slovensku zakazuje držanie psov na reťazi. Návrh podporilo 96 zo 117 prítomných poslancov a poslankýň.

Ďakujeme za 97-tisíc podpisov pod petíciou, za tisíce rozdaných letákov vo všetkých kútoch Slovenska, za zasielanie výzvy poslancom a poslankyniam NR SR.

 

Čo prináša nový zákon?

✅ ZAKÁZANÉ JE v chovnom zariadení (byt, dom, dvor alebo akékoľvek miesto/ priestor, kde je zviera dočasne alebo trvalo chované/ držané) chovať a držať psa uviazaného prostriedkom na uväzovanie,

❎ OKREM:
🐩  krátkodobého uviazania psa pod dohľadom počas čistenia chovného priestoru, kŕmenia a ošetrovania,
🐕  chovu/držby nebezpečného psa (pes, ktorý v minulosti napadol/pohrýzol človeka podľa zákona 282/2002), nie však gravidnej/dojčiacej suky, chorého psa a šteňa do 6 mesiacov.
🦮🐕‍🦺  uviazania služobného psa (v službách polície, vojakov, colníkov, justičnej stráže) a psa na osobitný účel (záchranársky, pastiersky, poľovný, v horskej službe a SBS) počas stráženia či pracovnej činnosti, na ktorú je pes určený, a počas výcviku.

✅ Zákaz platí od 1.1. 2022 pre psy narodené po tomto dátume a od 1.1. 2024 pre všetky skôr narodené psy. Prechodné obdobie je potrebné na to, aby sa všetci držitelia zvierat stihli na zmenu adaptovať, napr. postaviť plot.

🤝  Sloboda zvierat na príprave textu spolupracovala a podarilo sa jej presadiť, že psy môžu byť na uviazané len na čas nevyhnutný na ošetrenie, kŕmenie a čistenie priestoru, inak musia byť na voľno.

✌️ Dlhodobé držanie, často celý život na krátkej reťazi, tak končí pre tisíce slovenských psíkov!

Detaily zákona TU.

 

Prečo hovoríme NIE REŤAZIAM!

 

Foto Peter Korček

 

Reťaz je väzenie. Nemožno z nej uniknúť pred hladom, smädom, páľavou či mrazom, ohrozením, bolesťou a osamelosťou. Tisíce psov na Slovensku strávia celý svoj život na reťazi. Aby sme im dokázali pomôcť, je potrebná zmena myslenia aj zákona.

Držanie psov na reťazi

  • obmedzuje voľnosť pohybu, napĺňanie fyzických a fyziologických potrieb (prístup k hygiene, potrave a vode) a možnosť úniku pred ohrozením;
  • negatívne ovplyvňuje celkové zdravie a pohodu psa a môže spôsobiť vážne alebo trvalé poškodenie zdravia (svalová atrofia, poškodenie kĺbov, degeneratívne ochorenia, zranenia a vrastanie reťaze do krku);
  • potláča etologické a sociálne potreby spoločenského zvieraťa; dôsledkami izolácie a nedostatku podnetov sú poruchy správania, sebapoškodzovanie (hryzenie si častí tela) a/alebo agresívne správanie a riziko pre zdravie a bezpečnosť obyvateľstva.

Všetko toto je v rozpore s § 22, odst. (1), zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a v rozpore s dohovormi EÚ, ktoré definujú zviera ako cítiacu bytosť. Držanie psa na reťazi je negatívnym prežitým zvykom, ktorý nepatrí do vyspelej krajiny a vo viacerých krajinách EÚ je zákonom zakázané.

Proti držaniu psov na reťazi hovorí aj odborné stanovisko Ing. Mileny Santariovej, Ph.D. z Katedry etológie a záujmových chovov, Fakulty agrobiológie potravinových a prírodných zdrojov, Českej poľnohospodárskej univerzity Praha. Celé stanovisko tu.

 

Informuj o zákaze reťazí svoju obec

Vie vaša obec, že zákaz reťazí už platí? Väčšina starostov to nevie a nevedia to ani obyvatelia a samotní držitelia zvierat. Pripravili sme pre vašu starostku/starostu list, ktorý môžete ihneď poslať a vyzvať svoju obec, aby informácie zverejnila!

 

 

AKO NA TO?

1. Skopíruj tento text

“Vážená pani starostka/ Vážený pán starosta,

od januára tohto roka je účinný zákon 272/2021 Z.z., ktorý zakazuje držanie psov na reťazi a akomkoľvek uväzovacom prostriedku (okrem vôdzky počas venčenia). Znamená to, že v chovnom zariadení, ktorým sa myslí akékoľvek miesto alebo priestor, v ktorom je psík dočasne alebo trvalo chovaný, nemožno držať zviera na reťazi. Pre psy narodené po 1.1. 2022 už zákaz platí, staršie psy musia byť natrvalo pustené najneskôr 1.1. 2024. Dovtedy musia držitelia zvierat vybudovať vhodné a bezpečné prostredie na chov psa bez reťaze, napr. riadne oplotenie, a už dnes svoje zvieratá denne z reťaze púšťať, aby uspokojili svoju potrebu pohybu.

Moje skúsenosti ukazujú, že mnoho držiteľov zvierat o novom zákone nevie, preto si vás dovoľujem požiadať o zverejnenie tejto informácie všetkými dostupnými informačnými prostriedkami: miestnym rozhlasom, na oficiálnych webstránkach obce a sociálnych sieťach, v tlačených obecných novinách a na verejných priestranstvách.

Tu nájdete viac informácií a letáky na použitie v elektronickej podobe a na tlač.

Ďakujem, že pomáhate dodržiavať zákony a chrániť zvieratá pred utrpením.

S úctou, obyvateľ/ka obce …”

 

2. Pošli text vedeniu svojej obce. Adresy nájdeš tu.

Napíš nám, pošleme ti letáky na rozdaj

O zákaze reťazí sa musia dozvedieť nie len držitelia psov, aby pripravili svojim zvieratám lepšie podmienky a pustili ich z reťaze, ale i široká verejnosť, aby všetci vedeli, na čo majú psíky nárok a mohli sme ich lepšie chrániť.

Rozdaj letáky vo svojom okolí! Napíš na kampane.sz@gmail.com, nezabudni uviesť meno a poštovú adresu a letáky ti bezplatne pošleme.

Novinka: Letáky už máme aj v maďarčine!

 

 

 

 

 

 

 

Letáky na tlač a elektronické použitie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letáky na tlač:

sk_01

sk_02

hu_01

hu_02

Prečo sú reťaze škodlivé?

 

Psy sú od prírody sociálne tvory, prirodzený je pre ne život v svorke. Ak nie sú v kruhu svojich psích druhov, hlavné miesto v ich živote zaujme človek.

Život psa na reťazi predstavuje niekoľko metrov. Reťaz limituje jeho prístup k potrave, vode či prístrešku, chýbajú mentálne a fyzické podnety a sociálny kontakt. Pes na reťazi trpí nudou, strachom, osamelosťou a i psa s mierumilovnou povahou môže reťaz zmeniť na agresívne zviera, nebezpečné pre svoje okolie alebo naopak, na ustráchaného jedinca so sebadeštrukčným správaním (ohrýzanie si chvosta či labiek). Okrem psychickej pohody prichádzajú psy na reťazi aj o zdravie a fyzickú kondíciu – biedna výživa, zlá hygiena, reťaz vrastená bolestivo do krku, neliečené zranenia a choroby.

Čo hovorí legislatíva

Držanie psa na reťazi NIE JE na Slovensku zakázané. Platia však isté obmedzenia, ktoré určuje zákon 39/2007 o veterinárnej starostlivosti a ďalej upravuje vyhláška 283/2020 o ochrane spoločenských zvierat.

Zákon o veterinárnej starostlivosti v §22 o ochrane zvierat:

„Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný … zabezpečiť ich ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým individuálnym zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručí jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické a etologické potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania.“

 

 

Vyhláška 283/2020 hovorí, že vlastník zvieraťa musí “umožniť zvieraťu prejavovať prirodzené správanie a vytvoriť možnosti na uspokojenie jeho požiadaviek na pohyb“ a ďalej, že reťaz musí mať dĺžku najmenej štvornásobku dĺžky tela psa meranej od hrotu nosa po sedací hrboľ, najmenej však 2,5 m, byť vybavená dvoma otáčavými kolíkmi zabraňujúcimi skráteniu reťaze v dôsledku zauzlenia.” Pes musí mať riadny a akurát upevnený obojok (nesmie škrtiť a reťaz nesmie byť upevnená priamo na krku) a že pes držaný na reťazi (v koterci), musí byť denne púšťaný..

Aká je realita?

Vyhláška 283/2020 o ochrane spoločenských zvierat hovorí aj, že “Pes držaný na reťazi musí mať DENNE umožnený voľný pohyb bez uviazania“.

Ako to funguje?

Hlásite nám psíkov, ktorí trávia celý svoj život na reťazi. Naši inšpektori z Linky proti krutosti alebo štátny orgán (RVPS) idú na kotrolu. Majiteľ povie: Veď ja ho púšťam každý deň, len teraz je uviazaný na chvíľu, lebo sa ho bojí vnučka, púšťame ho v noci, vtedy stráži, atď…

 

 

Nik nedokáže majiteľovi, že psa nepúšťa, pretože aj keď susedia často vedia pravdu, a dokonca prípad nahlásili, svedčiť zväčša odmietajú. A tak kontrola odíde a psík ostáva uväznený na reťazi bez nádeje na pomoc… často celý svoj život.

Kontrola, náprava, ochrana a záchrana psa sú tak podľa jestvujúcej legislatívy nevykonateľné.

Preto je nevyhnutné vo vyhláške zakotviť, že DRŽANIE PSA NA REŤAZI JE ZAKÁZANÉ.

Čo sa nám podarilo a čo nás ešte čaká?

 

 

V lete 2019 sme Ministerstvu pôdohospodárstva SR odovzdali petíciu s vyše 50-tisíc vašimi podpismi

Pripravili sme návrh zákona, ktorý do parlamentu predložila poslankyňa Eva Antošová.

V októbri prešiel návrh zákona prvým čítaním, podporilo ho 79 zo 136 prítomných poslancov poslancov. Pozrite sa, ako hlasovali.

Do druhého čítania zákon už nešiel a nebol prijatý.

Návrh zákona preto musíme predložiť odznova novému parlamentu, ktorý bude o ňom bude nanovo rozhodovať.

Preto v kampani pokračujeme!

Ako pomôcť?

7 zásad spokojného psa

Predstava, že pes na reťazi stráži, je mylná. Pes na reťazi nemá možnosť strážiť. Naopak, následkom psychickej deprivácie sa ochranca môže stať nebezpečným pre dieťa či poštára. Odviažte svojho psa z reťaze, vyvenčite ho a naučte základnej poslušnosti.

Ako predísť útekom psa?

Urobte si dobrý plot. Oplotenie pozemku má viacero výhod. Jasne vymedzená hranica chráni okolie aj psa.

Zabezpečte psovi dennú aktivitu a základný výcvik. Výcvik, aktivita a prechádzky sú pre psa najkrajšie a najzaujímavejšie chvíle dňa, prospejú jeho fyzickému aj psychickému zdraviu a znižujú potrebu utekať. Utekajú najmä zvieratá, ktorým sa nik nevenuje.

Zvážte kastráciu. Kastrácia je humánna metóda na regulovanie populácie spoločenských zvierat. Zároveň významne eliminuje úteky a túlanie psov počas hárania sučiek. Kastrácia chráni psa pred dôsledkami túlania – zrazenie autom, útok iných psov či ľudí, strata… a je zodpovedným rozhodnutím pre vaše okolie – nechcených šteniat sú plné útulky.

 

 

Sedem zásad spokojného psa

  1. čerstvá voda stále
  2. vhodná strava denne
  3. riadna búda s podlahou na odpočinok a ochranu pred nepriazňou počasia (mráz, dážď, slnko)/ prístup do domu – pes je spoločenské zviera a chce byť pri svojom pánovi
  4. denný voľný pohyb a aktivita
  5. očkovania a pravidelná veterinárna starostlivosť
  6. základný výcvik
  7. pevná a láskavá ruka majiteľa

Kedy zavolať pomoc?

Pri podozrení, že je zviera týrané – nachádza sa v zlom zdravotnom stave, má poranenia, reťaz vrastenú do podkožia krku, viditeľne trpí podvýživou, nemá prístup k vode ani úkrytu pred nepriazňou počasia alebo je na veľmi krátkej reťazi, bez váhania kontaktujte našich inšpektorov z Linky proti krutosti alebo príslušnú regionálnu veterinárnu správu.

 

 

Prieskum FOCUS: 62% obyvateľov je ZA zákaz reťazí

Zákaz držania psov na reťazi si praje 61,8% občanov Slovenska. Pozrite si aktuálny reprezentatívny prieskum agentúry FOCUS (realizovaný 2.-9.12.2019 na vzorke 1008 respondentov).

Petíciu za zákaz reťazí podpísalo 50-tisíc ľudí

ĎAKUJEME za 50 648 vašich hlasov za zákaz reťazí!

PETÍCIA JE UKONČENÁ a 12. júla sme hárky s vašimi podpismi odovzdali Ministerstvu pôdohospodárstva SR.

 

 

Sloboda zvierat je presvedčená, že pes na reťazi nemá možnosť napĺňať svoje prirodzené potreby pohybu, zamestnania, sociálnej interakcie s okolím, a že držanie na reťazi spôsobuje psovi utrpenie. Ročne zachránia inšpektori našej Linky proti krutosti viac ako 500 zvierat z reťaze z priameho ohrozenia života. Preto presadzujeme zákaz držania psov na reťazi.

Podpíšte petíciu a vyzbierajte podpisy vo svojom okolí!

Tlačivo si stiahnite tu a vyplnené pošlite na našu adresu – Sloboda zvierat, Pod Brehmi 1/A, 841 01 Bratislava.

Zbierať podpisy pod petíciu môžu na verejných priestranstvách osoby staršie ako 16 rokov. Podpisovať petíciu môžu aj ľudia mladší ako 18 rokov. Podmienkou je, aby rozumeli textu petície. Ďakujeme!

Prečo vás zaťažujeme papierovými hárkami?
Petičný zákon na Slovensku je natoľko zložitý, že je veľmi náročné splniť podmienky online petície. Výsledkom je, že SK e-petície, ktoré nájdete v éteri, nespĺňajú zákonné podmienky a môžu byť zamietnuté z formálnych dôvodov. Stalo sa to v minulosti i nám a prišli sme o tisíce podpisov. Vážime si vaše hlasy a chceme, aby bol každý jeden zarátaný pre zvieratá! Preto hárky. ĎAKUJEME.

Ako môžete pomôcť?

Stiahnute si naše materiály, dajte Vášmu okoliu podpísať petície, zaveste si do školy plagát ku kampani - a pošlite nám fotku! :)