O nás

Naša minulosť

1993

1993

Založenie organizácie Sloboda zvierat

 

Kampaň proti býčim zápasom

Kampaň bola úspešná, český podnikateľ v roku 1993 od svojho zámeru odstúpil a býčie zápasy sa na Slovensku nikdy neuskutočnili.

 

Založenie časopisu PreCit informujúcom o právach zvierat, činnosti organizácie a konkrétnych možnostiach pomoci zvieratám.

 

Výstavy Dni otvorených očí

Umelecko – dokumentačné svedectvá o zaobchádzaní človeka so zvieratami. Tieto šokujúce putovné výstavy navštívilo viac ako 50 000 ľudí.

 

 

Read more

1994

1994

Učiť k súcitu

Kampaň za zastavenie pokusov na zvieratách na stredných a základných školách. Výsledkom bolo 75.000 podpisov na petícii a úspešné zastavenie pokusov na zvieratách na ZŠ a SŠ v roku 1994.

 

 

Read more

1995

1995

Otvorenie útulku v Bratislave
Víťazstvo v konkurze na vykonávanie asanačnej činnosti v Bratislave v roku 1995 bolo skutočným úspechom pre zvieratá. Dovtedy túto prácu vykonávala šarhovská služba.

 

Kampaň za zastavenie testovania kozmetiky na zvieratách
Jedna z najintenzívnejších kampaní: stovky listov, desiatky akcií, nespočetné množstvo rokovaní, petícia s podpismi 97.000 občanov SR. V roku 1999 ministerstvo zdravotníctva požiadavke verejnosti vyhovelo a zakázalo akékoľvek použitie zvierat pri registrovaní domácich a zahraničných výrobkov na Slovensku. Súčasťou kampane bolo pripojenie sa k celosvetovej kampani Bojkot Gillette.

 

Liberty
Súčasť celosvetovej kampane za záchranu medveďov v Číne. Pod petíciu, ktorá bola odovzdaná čínskemu veľvyslanectvu, sa podpísalo vyše 41 000 ľudí z celého Slovenska.

 

Zákon o ochrane zvierat
Kampaň za zákon, ktorý bol po trojročnej kampani a lobovaní u politikov v roku 1995 prijatý. V roku 1998 boli prijaté ďalšie vykonávacie vyhlášky k zákonu. Neskôr bol zákon nahradený novým, bohužiaľ nevyhovujúcim.

 

 

Read more

1996

1996

Zriadenie prvej pohotovostnej telefónnej linky 187 na pomoc zvieratám

Linka bola zriadená v roku 1996 a pri príležitosti jej zavedenia sa uskutočnila veľká kampaň „Potrebuješ priateľa? Volaj 187“. Aj vďaka tejto linke boli zachránené tisícky zvierat. Linka proti krutosti dodnes funguje na bratislavskom čísle 02-16 187 a vďaka nej zachraňujeme spolu s vami každoročne tisíce stratených, zranených a týraných zvierat.

 

Deti opusteným zvieratkám

Rozsiahla akcia s výchovným charakterom pre deti ZŠ. Jej súčasťou bola zbierka na pomoc opusteným a týraným zvieratám a maľovanie autobusu. Vyvrcholením bola veľká výstava s tisíckami detských kresieb zachytávajúcich vzťah detí k zvieratám.

 

Šarhov preč

Kampaň začala v roku 1996 prieskumom šarhovní na Slovensku, kde boli zistené mimoriadne kruté praktiky v nakladaní s túlavými zvieratami. Cieľom kampane bolo poukázať na nehumánnosť takéhoto riešenia problému túlavých zvierat.

 

Kontrola populácie túlavých zvierat

Infoturné o kontrole populácie túlavých zvierat po Slovensku sa uskutočnilo v rámci programu Kontrola populácie túlavých zvierat presadzujúceho účinné a humánne riešenie problematiky premnoženia zvierat v mestách. Naše aktivity v tejto oblasti stále intenzívne pokračujú aj v súčasnosti v podobe kastračných programu. 

Read more

1997

1997

Čas pre zmenu, čas pre súcit

Kampaň za novelizáciu zákona o ochrane zvierat a skončenie zabíjania zvierat na uliciach. Pod petíciu sa v roku 1998 podpísalo viac ako 196.000 občanov. Kampaň bola v roku 2001 obnovená.

 

Zákaz biopsie

Kampaň za zákaz biopsie hospodárskych zvierat a jej nahradenie alternatívami. Biopsia prasiat bola v roku 1997 zastavená.

 

Inšpekcia ZOO záhrad na Slovensku

v spolupráci so špičkovými odborníkmi zo Svetovej spoločnosti na ochranu zvierat WSPA.

 Nenechajte sa chytiť v kožuchu

Infokampaň o krutých praktikách v kožušinovom priemysle, vyzývajúca k nenoseniu kožušín. Prieskumy na kožušinových farmách, zverejňovanie reality cez médiá, letáky, pochody a pravidelné protestné akcie pred kožušníctvami v rokoch 1997-2001 .

Read more

1998

1998

Cirkus áno, ale bez zvierat

V rokoch 1998 – 99 prebehlo množstvo informačných a protestných akcií za zlepšenie životných podmienok pre divožijúce zvieratá v cirkusoch s výzvou nepodporovať svojou návštevou ich utrpenie v cirkusoch.

Read more

1999

1999

Staviame nový útulok

Na jar 1999 sme položili symbolický základný kameň nového útulku. Fyzicky sa začalo stavať v roku 2001. Vďaka pomoci zahraničných partnerov – organizácií na ochranu zvierat a niekoľkým verejným zbierkam sa útulok podarilo postaviť. Nové priestory útulku v Bratislave na Poliankach umožňujú poskytnúť prístrešie a výbehy 250 zvieratám. Súčasťou sú murované priestory karantény, veterinárna ambulancia, operačná sála, izolačky a špeciálne miestnosti pre zvieracie mamičky, šteniatka a mačiatka.

Read more

2000-2001

2000-2001

Výstavba nového útulku 

 

Putovná výstava o hospodárskych zvieratách

v 18-metrovom kamióne putovala v roku 2000 po celom Slovensku a informovala ľudí o zdrvujúcej realite života hospodárskych zvierat.

 

CITES

Sloboda zvierat sa zapojila do kampane za novelizáciu Zákona  o ochrane voľne žijúcich druhov rastlín a živočíchov, ktorá bola koncom roku 2001 schválená.

 

Read more

2002

2002

Svet je pre všetkých

Založenie výchovného centra Slobody zvierat a vypracovanie enviromentálneho výchovno-vzdelávacieho projektu pre deti Svet je pre všetkých. Vypracovanie odbornej príručky pre učiteľov a vyškolenie lektorov. Výučba programu stále úspešne pokračuje a dodnes ho v rámci Slovenska absolvovali tisíce detí základných a materských škôl.

Read more

2005

Linka proti krutosti

Zriaďujeme sieť inšpektorov proti týraniu v rámci Slovenska, ktorých úlohou je prijímanie hlásení prípadov týrania, ich prešetrovanie a zjednávanie nápravy v spolupráci so štátnymi inšpektormi (RVPS) a ostatnými orgánmi štátnej správy. Linka proti krutosti prijíma od vás hlásenia o týraných, stratených či zranených zvieratách po celý rok na tel. 02 – 16 187.

Read more

2007

2007

Pozor na vajcia

Kampaň za zlepšenie životných podmienok nosníc má za úlohu učiť verejnosť rozoznávať na pultoch obchodov vajcia z etických chovov. Súčasťou kampane je aj aktívna spolupráca s médiami, nakrútenie a vysielanie TV spotu a spolupráca s obchodnými reťazcami na rozšírení ponuky alternatívnych vajec.

 

Projekt kastrácie a sterilizácie zvierat

Pilotná spolupráca so zahraničným partnerom Vier Pfoten. V osadách s kritickým stavom voľne sa pohybujúcich zvierat realizujeme v podmienkach modernej mobilnej veterinárnej kliniky kastráciu psov a sterilizáciu sučiek.  Vier Pfoten priniesli na Slovensko celkom novú, u nás dovtedy nepoužívanú sterilizačnú metódu tzv. krátkeho rezu. Spolupráca s Vier Pfoten pokračuje v roku 2011 kastračným projektom v Plaveckom Štvrtku. Projekt humánnou a vo svete najpreferovanejšou formou zabraňuje nekontrolovanému rozmnožovaniu a predchádza tak preplňovaniu útulkov a najmä nehumánnemu zabíjaniu tisícov nechcených zvierat ročne.

Read more

2008

2008

Každý kožuch má dve časti

Kampaň upozorňujúca verejnosť na kruté podmienky kožušinových fariem. Prieskum na farmách, petícia, billboardová kampaň, rozhlasový spot, rozhovory v médiách, lobbying za zmeny v legislatíve, oslovenie módnych tvorcov… Požiadavka na úplný zákaz kožušinových fariem ostáva aktuálnou aj pri príprave nového zákona na ochranu zvierat.

 

Európska demonštrácia za zákaz obchodu s tuleními výrobkami

Celoeurópska demonštrácia v Bruseli, kde sme spolu s ďalšími 1500 ľuďmi žiadali Európsku komisiu o prijatie zákazu dovozu výrobkov z tuleňov do všetkých štátov EÚ. Na podporu požiadaviek vystúpili očití svedkovia lovu v Kanade, poslanci Európskeho parlamentu, belgickí a holandskí herci a bývalý člen Beatles Paul McCartney.   

Read more

2009

2009

Zákaz obchodu s výrobkami z tuleňov v EÚ

5. mája schválil Európsky parlament (550 hlasov k 49) zákaz predaja všetkých výrobkov z tuleňov v EÚ. Ide o významné víťazstvo v kampani za ukončenie komerčného lovu tuleňov v Kanade. Zakázaný je predaj výrobkov z tuleňov za účelom zisku na celom území EÚ, s výnimkou pre pôvodné inuitské obyvateľstvo Kanady. Kanada tak stráca významný trh. Európsky zákaz prichádza iba niekoľko týždňov po ďalšom víťazstve IFAW a Slobody zvierat na zastavenie komerčného lovu tuleňov.

 

Liberty for Dogs

Projekt záchrany zvierat vyradených z chovných staníc realizujeme v spolupráci s nemeckou organizáciou Retriever in Not. Zvieratá bez šancí na umiestnenie u nás, transportujeme a umiestňujeme v zahraničných rodinách. Transport je realizovaný v súlade s pravidlami medzinárodného systému TRACES a Sloboda zvierat sa týmto stala prvou a zatiaľ jedinou organizáciou na Slovensku transportujúcou zvieratá bezodplatne výhradne z dôvodu záchrany ich života, podľa platnej legislatívy EU. Dodnes bolo takto zachránených okolo 1000 zvierat.

Read more

2010

2010

Našli sa

Bigboardová kampaň v uliciach hlavného mesta na podporu adopcií zvierat z útulkov.

Stop reťaziam

Kampaň za zákaz celoročného držania psov na reťazi. Zákaz je jednou z požiadaviek do aktuálne pripravovaného zákona o ochrane zvierat.

Big Move alebo Veľké sťahovanie sliepok

Medzinárodná kampaň na podporu prijatia celoeurópskeho zákazu chovu nosníc v holých batériových klietkach. Desiatky tisíce mailov a pohľadníc zaslaných európskym politikom obyvateľmi EÚ mali dosiahnuť prijatie zákazu načas. Len počas najväčšej demonštrácie v apríli 2011 poslalo v 14 európskych hlavných mestách politikom pohľadnicu/mail s výzvou 30 000 euroobčanov. Zákaz holých klietok a predaj vajec z nich začal platiť pre všetkých členov EÚ 1.1.2012.

 

 

Read more

2011

2011

Kastračný projekt (STRAY DOGS)

V spolupráci s medzinárodnou organizáciou Vier Pfoten bolo v  rámci lokality Plavecký Štvrtok vykastrovaných, vakcínovaných a označených viac ako 200 psíkov.

 

Stop diaľkovým transportov zvierat: 8 hodín a dosť!

Medzinárodná kampaň desiatok európskych mimovládnych organizácií v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Animal Angels. Cieľom kampane je časovo obmedziť diaľkové transporty hospodárskych, jatočných zvierat. Po roku zožala kampaň úspech, petíciu podpísalo 1 098 468 signátorov. Písomné vyhlásenie proti diaľkovému transportu zvierat podpísala aj nadpolovičná väčšina europoslancov (spolu 395, 11/13 slovenských euro poslancov). Momentálne sa uskutočňujú rokovania na úrovni európskej komisie.

Súčasťou bola lokálna kampaň zameraná na zastavanie diaľkových transportov mláďat vyvážaných za účelom porážky. Petíciu za zastavenie transportov jahniatok podporilo viac ako 4000 občanov.

 

Súťaž Agent 012

Kreatívna príprava a realizácia outdoorovej kampane a spotrebiteľskej súťaže na podporu predaja neklietkových vajec.

 

Spolupráca s obchodnými reťazcami – podpora predaja alternatívnych vajec

Individuálna forma podpory jednotlivých reťazcov Jednota, Hypernova, Kaufland, Tesco – rozdávanie infoletákov, umiestnenie zákazníckych materiálov (letáky, plagáty) priamo v predajniach pri pultoch s vajcami, propagácia vybraných tém SZ prostredníctvom zákazníckych letákov a web stránok reťazcov, tlačová konferencia – priebežné vyhodnotenie spolupráce SZ s reťazcami (jún 2011).

 

Som za zákon na ochranu zvierat

Kampaň za prijatie zákona na ochranu zvierat na Slovensku. Prostredníctvom verejnej online petície na podporu zákona dostali politici a poslanci od ľudí viac ako 100 tisíc mailov. Kampaň bude pokračovať, pretože zákon na ochranu zvierat stále nebol prijatý…

 

 

 

Read more

2012

2012

Cirkus bez zvierat

Kampaň za zastavenie cirkusov so zvieratami. Informuje verejnosť o nevhodných životných podmienkach cirkusových zvierat, dlhých transportoch a krutých praktikách drezúry a vyzýva ľudí, aby cirkusy so zvieratami nenavštevovali. Na komunikáciu boli použité billboardy a tlačené infomateriály, sociálne siete, upomienkové predmety. Informovali o nej STV, Slovenský rozhlas a lokálne televízie. Počas jari rozdalo v uliciach slovenských miest 150 dobrovoľníkov takmer 12 000 letákov. Súčasťou je petícia za zákaz cirkusov so zvieratami v SR.

 

Kravy patria na lúku

Európska občianska iniciatíva (ECI), medzinárodná petícia za zmenu európskej legislatívy v oblasti welfare hospodárskych zvierat. Cieľom je zabezpečenie lepších životných podmienok mliečnych kráv v krajinách EÚ. Petícia bude realizovaná najmenej v 7 členských štátoch EÚ, od občanov SR je potrebné získať 9750 platných podpisov.

 

Kastračný projekt

Pokračovanie úspešného projektu kastrácií psov a mačiek v obciach s kritickým stavom zvierat, tento rok na východnom Slovensku.

 

Read more

2013

2013

Pokračovanie úspešnej outdoorovej  kampane NAŠLI SA na podporu adopcií zvierat z útulkov.  

 

Kampaň Cirkus bez zvierat úspešne napreduje

Petíciu podpísalo viac ako 45 000 ľudí. V uliciach sa rozdalo bez mála 25 000 letákov. Demonštrácie proti cirkusom so zvieratami pokračujú. Sloboda zvierat sa zúčastňuje sérii stretnutí pracovnej skupiny (SZ, zástupcovia  ministerstva pôdohospodárstva a ŠVPS) zameranej na sprísnenie kontrol zdravia a pohody zvierat v cirkusoch zo strany inšpektorov RVPS a na vypracovaní ďalších krokov s cieľom dosiahnuť prijatie zákazu používania divožijúcich zvierat v cirkusoch na území SR do legislatívy SR .Príprava podkladov na metodické usmernenie ŠVPS pre štátnych inšpektorov na kontroly zdravia a pohody zvierat v cirkusoch.

 

Mesiac  čipovania zvierat

Darček pre majiteľov zvierat z radov verejnosti pri príležitosti Svetového dňa zvierat- zvýhodnené  čipovanie spoločenských zvierat v bratislavskom útulku počas celého mesiaca október.

 

Sloboda zvierat v tomto roku zachránila a prichýlila v útulku 3 061 zvierat. 

Read more

2014

2014

 

Ako spolunažívať s pouličnými mačkami

Nová osvetová kampaň pre verejnosť o problematike voľne žijúcich mačiek. Sloboda zvierat pokračuje v dlhodobom projekte ich kastrácie na území hlavného mesta v spolupráci s magistrátom hlavného mesta Bratislava. 

 

Foie Gras – luxusná pochúťka plná utrpenia

Informačná online kampaň Slobody zvierat, spojená s celoeurópskou petíciou žiadajúcu zákaz násilného výkrmu hydiny na foie gras (tzv. tučnej pečene). Petíciu podpísalo 320,275 euroobčanov a zástupcovia partnerských ochranárskych organizácií ju v marci 2015 odovzdali predstaviteľom Európskeho komisie.

 

Labelling Matters/Na etikete záleží!

Žiadame Európsku komisiu povinne označovať všetky živočíšne produkty podľa spôsob chovu tak, ako je tomu u vajec.

 

2 786 zachránených zvierat bolo umiestnených do bezpečia útulku, 2 050 zvieratám sme našli nový domov a 648 zvierat sme vrátili pôvodným majiteľom….

Read more

2015

2015

SLOBODKA BODKA

Sloboda zvierat založila netradičný, záujmový krúžok zameraný na pestovanie vzťahu detí k zvieratám, prebiehajúci priamo v útulku Slobody zvierat.

 

ONY BEZ KOŽUCHA NEPREŽIJÚ

Kampaň venujúca sa problematike kožušinových fariem, ktorá prebieha do dnešného dňa. Cieľom je dosiahnuť úplný zákaz chovu tzv. kožušinových zvierat, ktoré živoria v zlých podmienkach a zomierajú extrémne krutou smrťou. 

 

KONIEC DOBY KLIETKOVEJ

Celoeurópska kampaň na zavedenie spoločnej legislatívy, ktorá by zakázala chov hospodárskych zvierat v klietkach. Je načase rozhodnúť sa.

 

PROTECT OUR PETS/ CHRÁŇME NAŠE ZVIERATÁ 

Celoeurópska online kampaň iniciovaná Eurogroup for Animals, ktorej cieľom bolo zosúladenie národných systémov zaoberajúcimi sa identifikáciou a registráciou spoločenských zvierat v každom členskom štáte. Euroobčania zaslali europoslancom celkovo 506 816 mailov (občania SR odoslali 9802 mailov) a iniciatíva (skončila až v marci 2016) pomohla prijať legislatívu, ktorá obmedzí množiarov a predajcov zvierat v EÚ.

 

 2 461 zachránených zvierat umiestnených do útulku

 

 

 

Read more

2016

2016

V roku 2016 zachránili a zo zlej starostlivosti odobrali inšpektori Linky proti krutosti 267 týraných zvierat. Dostali u nás ošetrenie, operácie na záchranu života a dnes majú už takmer všetky nový domov v láskavých rodinách.

 

Kampaň KONIEC DOBY KLIETKOVEJ pokračuje

17. mája 2016 sme odovzdali petíciu so 601 435 podpismi euroobčanov  v Bruseli ministrom pôdohospodárstva krajín EÚ. Hlasovaním Európskeho parlamentu bol drvivou väčšinou europoslancov odhlasovaný návrh poslanca Stefana Ecka, ktorý žiada Komisiu o zavedenie legislatívy, ktorá zakáže klietky a stanoví štandardy chovu.

 

Stop The Trucks/ Zastavme transporty

Celoeurópska kampaň pod záštitou Eurogroup for Animals, ktorej sa zúčastnilo 35 organizácií na ochranu zvierat. Jej cieľom je zastaviť dlhé transporty živých zvierat a nahradiť ich obchodom s mäsom.

 

2  175 zachránených zvierat umiestnených do útulku, 1  396 zvierat, ktorým sme našli nový domov a 710 zvierat, ktoré sme vrátili pôvodným majiteľom.

Read more

2017

2017

Linka proti krutosti

V r. 2017 sme dostali 940 podnetov, zväčša opodstatnené, vyše 700 sa nám podarilo vyriešiť samostatne alebo v spolupráci s Regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami (RVPS).“

Bratislavský útulok Polianky prijal za tento rok 2108 psov a mačiek, 19 regionálnych útulkov Slobody zvierat spolu ďalších 4260 zvierat. 

 

Read more

2018

2018

Milión podpisov od občanov EÚ pod petíciou End Pig Pain. Bojujeme za zastavenie
mrzačenia prasiatok – bolestivého strihania chvostov a kastrácie bez anestetík, ktoré podstúpi ročne až 70 miliónov mláďat. Nepoľavujeme ani v boji za zákaz reťazí, rozbehli sme bilboardovú kampaň Stop reťaziam a naďalej zbierame podpisy pod petíciu. Aktívne lobujeme proti vystupovaniu zvierat v cirkusoch. V tomto roku sme spolu s regionálnymi centrami zachránili 7887 zvierat v núdzi a vykastrovali 184 voľne žijúcich mačiek.

Read more

2019

2019

Kampaň za zákaz reťazí pokračuje. Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka odovzdávame petíciu s 50 580 podpismi občanov SR. Kampaň Cirkus bez zvierat je úspešne v cieli: zákaz výcviku a verejného vystupovania zvierat je v platnosti od 1.11.2019. Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka odovzdávame petíciu za zákaz chovu zvierat určených na produkciu kožušín na území SR, ktorú podpísalo už 25 459 Sloveniek a Slovákov. Aktívne komunikujeme celoeurópsku kampaň Koniec doby klietkovej,  žiadame ukončenie klietkového chovu pre všetky hospodárske zvieratá.
V tomto sme spolu s našimi regionálnymi centrami prijali sme 7711 zvierat v núdzi a vykastrovali sme 161 voľne žijúcich mačiek.  

Read more

2020

2020

Európska komisia prijala podpisy Európskej občianskej iniciatívy Koniec doby klietkovej (EIO). Vďaka našej kampani, sa podarilo na Slovensku vyzbierať až 29 413 ľudí, čo je trikrát viac, ako požaduje zákon. V súvislosti s koronakrízou, žiadame aj v mene regionálnych centier Slobody zvierat, krízový štáb a ministerstvá o pomoc útulkom. Avizované a následne prijaté opatrenia vlády, však s pomocou občianskym združeniam počas krízy, nerátajú. Z Fondu obnovy v celkovej hodnote 750 miliárd EUR sa zvieratám neušiel ani cent. Kampaň za zákaz reťazí pokračuje. Podľa reprezentatívneho prieskumu agentúry Focus, podporuje zákaz až  62 % obyvateľov SR. Spolu s našimi regionálnymi centrami, sme prijali  6856 zvierat v núdzi a vykastrovali 313 voľne žijúcich mačiek.  Ďalších 1158 mačiek sme vykastrovali v spolupráci s občianskymi združeniami Mačky a OZ Pomoc pouličným mačkám.

Read more

2021

Držanie psov na reťazi je zakázané! S podporou 97 tisíc podpisov, hlasovalo za zákaz reťazí
96 zo 117 poslancov. Víťazstvo Koniec doby klietkovej! Európska komisia oznámila, že vyhovie požiadavkám Európskej občianskej iniciatívy, ktorej cieľom je zakázať klietkový chov všetkých hospodárskych zvierat. Rozbiehame kampaň za sprísnenie inzercie spoločenských zvierat – oslovili sme najväčšie mediálne spoločnosti a vyzvali ich k súčinnosti pri etickej inzercii zvierat, ktorá má viesť k zlepšeniu ich chovných podmienok. Viaceré veľké vydavateľstvá podpísali Memorandum o spolupráci. Spolu s ďalšími európskymi organizáciami spúšťame iniciatívu adresovanú Európskej komisii, ktorou žiadame ukončenie vývozu živých zvierat za hranice EÚ a obmedzenie diaľkových transportov zraniteľných a jatočných zvierat na dobu max. 8 hodín. V tomto roku sme prijali spolu s našimi RC, 7571 zvierat v núdzi, ošetrili a  vykastrovali 543 voľne žijúcich mačiek. 

Read more

2022

2022

Vojna na Ukrajine – utečencom so zvieratami pomáhame bezplatnými veterinárnymi úkonmi či materiálnou podporou priamo v našom bratislavskom útulku. Krmivo a liečivá dodávame spolu s našimi českými a rakúskymi partnermi aj za hranice. Ukrajinskej organizácii UAnimals sme jednorázovo sprostredkovali čiastku 16 058 eur na záchranu trpiaciach zvierat. Finančná podpora azylových centier a útulkov pokračuje počas celého roku. Od 1.1.2022 platí zákon Lex reťaze. Končí sa tak éra legálneho utrpenia tisícok slovenských psov. Pre psy narodené pred 1. januárom 2022 začína zákon platiť 1.januára 2024. Dvojročné prechodné obdobie má vlastníkom a držiteľom psov dať dostatok času na zmenu chovných podmienok. Ako dlhoroční členovia koalície Eurogroup for Animals, sa zapájame do kampane za ukončenie používania zvierat na testovanie, ktorú podporilo svojim podpisom vyše 37-tisíc Slovákov a Sloveniek. Pripomienkujeme zákon o poľovníctve – žiadame zákaz lovu líšok počas vyvádzania mláďat, výcviku a skúšania upotrebiteľnosti poľovníckych psov na živých zvieratách. 

Prijali sme 7555 zvierat v núdzi a vykastrovali sme 791 voľne žijúcich mačiek. 

Read more