Edukačné centrum

Svet je pre všetkých

Program “Svet je pre všetkých” prevedie vaše deti naozaj od začiatku až po súčasnosť všetkými skupinami zvierat. Začína sa životom v praveku a posledná téma je venovaná útulkom. Deti tak získajú ucelený pohľad na ochranu živočíchov a získajú v každej téme návod, ako môžu pomôcť.

Výchovno-vzdelávacie programy

Svet je pre všetkých

Tento program sa skladá zo siedmych tém environmentálnej výchovy, ktoré na seba nadväzujú. Je určený pre deti materských škôl a žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl. Stretnutia, ktoré vedú naši vyškolení lektori, neprebiehajú formou tradičného vyučovania, jedná sa skôr o neformálne alternatívne vzdelávanie s veľmi kvalitným obsahom a prepracovanou metodikou.

Cena celého výučbového programu je 14,00 € na jedného žiaka. V cene je započítané lektorné, učebné pomôcky, materiály pre žiakov i metodická príručka pre učiteľa. Hodiny si môžete objednať aj jednotlivo, vtedy je cena 2,50 € na jedného žiaka za jednu vyučovaciu hodinu.

Program je schválený Ministerstvom školstva SR.


ANOTÁCIA TÉM

1. téma: Život v praveku

Zoznámenie sa s programom environmentálnej výchovy
Hravé spoznávanie jednotlivých vývojových etáp vzniku života na Zemi
Zmeny vzťahov človeka a zvierat z hľadiska času
Dramatizácia, riadená relaxácia, pohybové hry

Pomôcky: bábky živočíchov, kulisy, zvuky mora, obrázky a odliatky živočíchov, pracovné listy

2. téma: Zvieratá v lese

Zoznámenie sa s lesnými zvieratami
Vysvetlenie prirodzenej rovnováhy v prírode
Potravový reťazec
Scénka lesného škriatka
Hra: Prispôsobíš sa?
Skladačková pyramída – potravový reťazec

Pomôcky: bábka Lesníčka, kulisy, zvuky lesa, zvieracie puzzle, obrázky zvierat, skladacia pyramída, pracovné listy

3. téma: Zvieratá v jazierku

Pohybovo-diskusná hra spojená s divadielkom
Objasnenie dôsledkov nezodpovedného správania sa v prírode
Nebezpečenstvo odpadu
Dramatizácia, súťaženie v skupinách – Čo je správne?

Pomôcky: kulisy jazierka, zvuky močarín, obrázky zvierat,
rôzne druhy odpadkov, sady kariet, pracovné listy

4. téma: Aj zvieratá majú svoje potreby

Oboznámenie detí s dennými potrebami človeka a zvieraťa a z toho vyplývajúcou zodpovednosťou
Videofilm – Zvieratá a my
Hra s kartičkami – Nájdi dvojice
Príbeh o psovi Bertovi

Pomôcky: videofilm, sada kariet – potreby psa a chlapca, výbava pre psa, pracovné listy

5. téma: Život hospodárskych zvierat

Videofilm a simulačná hra o životných podmienkach zvierat vo veľkochovoch a na gazdovstvách
Základné informácie o hospodárskych zvieratách. Deti by mali pochopiť, že aj hospodárske zvieratá musia mať zabezpečené svoje potreby
O zvieracích rodinkách
Sluchová hra – Zvuky zvierat

Pomôcky: videofilm, fotografie zvierat, zvieracie pexeso, zvuky zvierat – audiokazeta, pracovné listy

6. téma: Cirkus nie je smiešny pre zvieratá

Zoznámenie sa s prirodzeným domovom divožijúcich zvierat
Pohybovo-dramatické hry
Príbeh o sloníkovi Diegovi
Simulačná hra o živote zvierat v cirkuse

Pomôcky: audiokazeta – zvuky džungle, masky zvierat, obrázky zvierat, pracovné listy

7. téma: Ochrana zvierat

Informácie o útulkoch pre zvieratá a ich význame
Fotografie a materiály Slobody zvierat
Zhrnutie programu
Rozdanie diplomov malých ochrancov zvierat
Hra: Na pracovníkov útulku

Pomôcky: fotografie, diplomy, pracovné listy, materiály Slobody zvierat