Cirkusy so zvieratami? Smiech cez slzy

AKTUÁLNE: ZÁKAZ ZVIERAT V CIRKUSOCH MÁME NA DOSAH!

 

 

Kľúčové vyhlášky týkajúce sa cirkusov sú konečne vo verejnom pripomienkovaní.

PODPORTE NAŠE HROMADNÉ PRIPOMIENKY a dajme navždy zbohom divožijúcim zvieratám v cirkusoch, zverincoch a na jarmokoch na Slovensku.

 

AKO NA TO?

1. Vytlačte si obe hromadné pripomienky aj s podpisovými hárkami:

 • PRIPOMIENKA č. 1, k vyhláške, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o použití zvieraťa na účely verejného vystúpenia alebo výcviku za účelom verejného vystúpenia
 • PRIPOMIENKA č. 2, k vyhláške, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 143/2012 Z.z. o chove nebezpečných živočíchov

2. Vyzbierajte čo najviac podpisov pod obe hromadné pripomienky

3. NAJNESKÔR v stredu 17.4. 2019 DORUČTE HÁRKY DO ÚTULKU SLOBODY ZVIERAT Polianky (Pod Brehmi 1/A, 84103 Bratislava)

Hromadnú pripomienku s najmenej 500 podpismi odovzdáme MPRV SR a zaručí nám účasť na rozporovom konaní, kde môžeme presadiť naše požiadavky.

 

Čo vo vyhláškach je a čo chceme doplniť/zmeniť?

 • Zoznam zvierat, ktoré nesmú podstupovať výcvik a verejne vystupovať. Zoznam chceme rozšíriť, náš cieľ je zahrnúť všetky divožijúce druhy!
 • Zakázaný je výcvik. Žiadame zakázať aj vystavovanie a ukazovanie zvierat. Inak k nám cirkusy so slonmi a tigrami jazdiť neprestanú, zvieratá budú „len“ ukazovať a tak budú naďalej trpieť cestovaním 10 mesiacov v roku a stiesneným ustajnením.
 • Stanovené sú osobitné požiadavky na welfare jednotlivých druhov zvierat v zajatí. Oceňujeme, že pribudli podmienky pre primáty, mnohé druhy však úplne chýbajú. Doplnili sme zoznam zvierat a minimálne požiadavky pre držbu v zajatí pre všetky relevantné druhy (slony, hrochy, žirafy, koňovité…). Cirkusy tieto požiadavky splniť nedokážu, preto k nám zvieratá nebudú smieť voziť.

 

Minulý rok sme presadili zákaz výcviku a verejného vystupovania zvierat do zákona o veterinárnej starostlivosti. Vyhlášky teraz uvedú zákon do praxe.

A čo bude výsledkom? Väčšina divožijúcich druhov zvierat u nás nebude smieť podstupovať výcvik ani verejné vystúpenia a prestanú k nám s cirkusmi aj cestovať.

 

ĎAKUJEME!

Návrhy vyhlášok, ktoré hromadne pripomienkujeme nájdete tu: vyhláška „Cirkusy“: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/214, vyhláška „Nebezpečné živočíchy“: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2019/221

PEZINOK POVEDAL NIE CIRKUSOM SO ZVIERATAMI.
Vyzvite svoje mesto urobiť tak tiež!

Vítame rozhodnutie Pezinka a jeho primátora Igora Hianika, neuzatvoriť s cirkusom so zvieratami zmluvu o prenájme verejného priestranstva! Je to dôležitý precedens a veríme, že aj inšpirácia pre ďalšie slovenské mestá.

Chcete vyprevadiť cirkusy so zvieratami z vášho mesta aj vy?

POŠLITE SVOJMU ZASTUPITEĽSTVU NÁŠ LIST!

P.S.: Nenechajte sa zmiasť, zákaz používania zvierat na výcvik a verejné vystúpenia sme presadili do zákona v roku 2018. Keďže však stále čakáme na vyhlášku ministerstva pôdohospodárstva, zákon zatiaľ nie je možné využívať!

Podarilo sa nám zmeniť zákon!

Novela veterinárneho zákona z dielne Ministerstva pôdohospodárstva bola na jeseň 2017 zverejnená na medzirezortné pripomienkovanie. Do 16. októbra 2017 tak mohla verejnosť pripomienkovať text, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.

Sloboda zvierat vzniesla 13 individuálnych pripomienok a 1 hromadnú pripomienku, ku ktorej sa svojimi podpismi pripojila aj verejnosť. Prečítajte si hromadnú pripomienku (HP) a jej zdôvodnenie TU.

Všetkými pripomienkami sa predkladateľ zákona musí zaoberať. Pri HP (je potrebných min. 500 podpisov) musí predkladateľ prizvať rozporujúcu stranu na rozporové konanie, pripomienky nie je povinný prijať.

ZÁKAZ VÝCVIKU A VEREJNÝCH VYSTÚPENÍ ZVIERAT!

18. januára 2018 sa na pôde ministerstva pôdohospodárstva v rámci rozporového konania podarilo Slobode zvierat v plnom rozsahu presadiť náš text a do novely veterinárneho zákona sme sa dohodli na tomto znení

„(4) Ďalej sa zakazuje c) použiť zviera uvedené v zozname ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ministerstvom na verejné vystúpenie a na jeho výcvik za účelom verejného vystúpenia;“ 

A čo to znamená? Žiadna drezúra ani verejné vystúpenia divožijúcich zvierat v cirkusoch, zverincoch či ZOO na Slovensku.

Zoznam zakázaných zvierat teda upresní vyhláška ministerstva pôdohospodárstva, malo by ísť o divožijúce druhy, a Sloboda zvierat je pripravená na tvorbe vyhlášky spolupracovať.

Vyhláška by podľa Slobody zvierat mala obsahovať zoznam zakázaných/ povolených druhov zvierat (tzv. pozitívny zoznam, ktorý jasne vymenuje povolené druhy, pričom všetky ostatné druhy sú zakázané), minimálne štandardy welfare zvierat držaných v cirkusoch (voľný pohyb cirkusov v rámci EÚ umožňuje spoločná EÚ legislatíva), metodiku kontrol zo strany ŠVPS/RVPS a sankcie.

25. mája 2018 odhlasovala prijatie novely veterinárneho zákona aj NR SR. Zákon platí od 1.9. 2018.

 

Cirkusy so zvieratami? Smiech cez slzy

Cirkusy sú aj napriek okolitému vývoju na poli tzv. šoubiznisu ukážkou zábavy, ktorá vzdoruje času. Povrazolezkyňa 15 metrov nad hlavami obecenstva vyvoláva obdiv. Medveď krúžiaci okolo arény na trojkolke či slon balansujúci na lopte vyludzuje na tvárach čoraz väčšieho počtu moderných divákov prinajmenšom rozpaky a otázky. Odhalenie skutočnej reality cirkusov, krutých zákulisných praktík a pribúdajúce iniciatívy ochrancov zvierat na celom svete už prinášajú prvé úspechy a zdá sa, že postupné zákazy cirkusov so zvieratami v jednotlivých krajinách naštartovali ukončenie jednej smutnej éry. Zatiaľ sú však cirkusy so zvieratami ešte stále tu…

Prečo NIE cirkusom

Cirkusové zvieratá žijú v nedôstojných podmienkach. Väčšina zvierat v cirkuse trávi svoj život v stiesnených klietkach. Najviac trpia divožijúce zvieratá, ktorých prírodné podmienky je možné v zajatí aj pri dobrej vôli veľmi ťažko nasimulovať. Prirodzené teritórium tigra má stovky, niekedy dokonca tisícky km². V cirkusoch sú mačkovité šelmy držané v klietkach o niekoľkých m² bez tzv. enrichmentu (obohatenie, slúžiace na zmyslovú, mentálnu či fyzickú stimuláciu zvierat držaných v zajatí) 20 hodín denne. Okrem povinnej prípravy na predstavenia sa von z klietok nedostávajú. Mnohé z nich sú izolované a trávia hodiny a dni osamote, napriek tomu, že v prírode žije väčšina druhov spoločensky, teda v prirodzených skupinách so zvieratami svojho druhu, napr. slony.

Cirkusové zvieratá nemôžu napĺňať prirodzené potreby. Väčšine zvierat v cirkuse je odopretý prirodzený pohyb, hra, lov a možnosť vytvárania sociálnych štruktúr. To vedie k strádaniu a frustrácii, čoho výsledkom je stereotypné správanie (chodenie dookola, nekonečné opakovanie rovnakých pohybov), sebapoškodzovanie alebo agresivita. Pútanie zvierat nie je výnimkou a najmä slony sú často pútané reťazami za viaceré končatiny, ktoré úplne znemožňujú pohyb a spôsobujú poranenia nôh.

Cirkusové zvieratá strávia na cestách 10 mesiacov v roku. Natlačené v kamiónoch, maringotkách, klietkach a prepravkách putujú zvieratá z krajiny do krajiny. Preprava je považovaná za vysoko stresujúcu aktivitu pre všetky druhy zvierat a aj podľa legislatívy by mala byť limitovaná na čo najmenšiu možnú mieru. Pri transporte trpia zvieratá nepohodlím, v lete hrozí prehriatie (v kabínach prívesov sa môže vyšplhať teplota aj na 60 °C), nedostatočnými prestávkami, napájaním, vyčerpanosťou. Zimujú často v nevhodných zimoviskách, trpia najmä teplomilné druhy, a máloktorý cirkus zafinancuje výstavbu adekvátneho zimoviska. Finančné problémy cirkusov sa často odrazia na nedostatočnej starostlivosti o zvieratá.

Cirkusové zvieratá často zakúšajú bolestivú drezúru. Pri drezúre môže byť cirkusové zviera opakovane nútené k výkonom, ktoré prekračujú jeho prirodzené schopnosti a danosti a môžu mu spôsobiť trvalé poškodenie zdravia (napr. poškodenia kĺbov u sloníc, v dôsledku opakovaného sadania na zadné končatiny). Na dosiahnutie výkonu a poslušnosti používajú cvičitelia často metódy (bodanie, bitie) a pomôcky, ktoré spôsobujú strach a bolesť (bodce na bodanie do citlivých častí tela, aby tréner dosiahol podrobenie sa), elektrické tyče a háky, biče, náhubky. Zvieratám sú často odstraňované zuby a pazúry. Pri verejných vystúpeniach prežívajú zvieratá stres z davov ľudí, vysokej hlučnosti a silného osvetlenia. Majitelia, ošetrovatelia a cvičitelia nemávajú (ani to legislatíva nepredpisuje) potrebné vzdelanie či výcvik o správnej starostlivosti o zvieratá.

Príklady drezúry

Tigre – zvieratá sa ohňa prirodzene veľmi boja. Preskakovanie cez horiaci kruh je zdrojom veľkého stresu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slony – stojky, sadanie si na okrúhle podstavce a lopty spôsobujú trvalé poškodenia kĺbov. Dve nápadné škvrny na telách slonov označujú citlivé miesta slonieho tela, do ktorých bodá krotiteľ „sloními hákmi“ Ide o najbežnejší nástroj na ovládanie slonov. Slonia koža je pritom veľmi citlivá na akýkoľvek – aj ľahký dotyk. Výsledkom celoživotného bodania do chobota dochádza k jeho paralýze. Slon pritom používa citlivý chobot na kŕmenie, umývanie či sociálny kontakt.

Pozrite si dokument

Praktiky cirkusových krotiteľov sú pred zrakmi verejnosti často ukryté, dokumentov o zaobchádzaní s cirkusovými zvieratami však pribúda. Pozriete si svedectvo zamestnanca cirkusu vo filmovom dokumente medzinárodnej organizácia Animal Defenders International.

Cirkus deformuje pohľad na zvieratá

Cirkus pestuje v ľuďoch, a najmä v deťoch, nesprávne predstavy o živote a potrebách divožijúcich zvierat a zavádza nebezpečné stereotypy, že zvieratá majú cirkus rady a je pre ne zábavný. Zviera v cirkuse sa stáva nástrojom zábavy a nie živým cítiacim tvorom, ktorý má právo na rešpekt, citlivé zaobchádzanie a ochranu svoju aj svojho prirodzeného prostredia.

Zakázali cirkusy so zvieratami

Utrpenie z bolestivej drezúry, dlhých transportov z krajiny do krajiny a život strávený v stiesnených klietkach už obmedzilo mnoho krajín a úplne zastavilo Grécko!

Od 2012 nesmú v Grécku v cirkusoch vystupovať žiadne zvieratá, a to nie len divožijúce ako slony, opice či tigre, ale ani spoločenské druhy, ako mačky, psy či kone a zákaz platí pre všetky druhy verejných vystúpení v krajine.

Rôzne obmedzenia pri využívaní zvierat v cirkusoch platia dnes už v 20 krajinách EÚ (Nórsko, Švédsko, Poľsko), v ďalších 11 krajinách EÚ platí úplný zákaz používania všetkých/ divožijúcich druhov zvierat (napr. Rakúsko, Holandsko, Belgicko, Lotyšsko, Slovinsko, Cyprus, Malta, Chorvátsko atď).

8. novembra 2017 odhlasoval taliansky parlament zákaz cirkusov so všetkými druhmi zvierat na území Talianska, čo je pre krajinu s dlhou cirkusovou tradíciou a viac ako stovkou domácich cirkusových subjektov so zvieratami obrovský úspech.

V r. 2018 majú okrem Slovenska vstúpiť do platnosti zákazy (prevažne divožijúcich zvierat) aj v Estónsku, Škótsku, Luxembursku, Fínsku.

V Českej republike platí zákaz novonarodených primátov, vybraných druhov morských cicavcov, nosorožcov, hrochov a žiráf, vo svete platia zákazy v Izraeli, Číne či Bolívii, ktorá bola vôbec prvou krajinou na svete, ktorá cirkusy so zvieratami po masívnej kampani organizácie Animal Defenders International mapujúcej otrasné podmienky v bolívijských cirkusoch zakázala. Pozrite si kompletný zoznam miest a krajín, ktoré zvieracie cirkusy obmedzili:

Zákazy a obmedzenia zvierat v cirkusoch vo svete

Zvyšujúce sa pochybnosti o etickosti využívania zvierat v cirkuse, obzvlášť nedomestifikovaných – divožijúcich druhov, viedli mnohé krajiny EÚ a sveta k prijatiu legislatívy, ktorá používanie zvierat na verejné vystúpenia obmedzuje alebo zakazuje.

Európa a Severná Amerika

Fínsko: od r. 1996 zakázalo používanie primátov, slonov, mäsožravých šeliem, tuleňov, nosorožcov, hrochov, prežúvavcov, kopytníkov, vačkovcov, dravých vtákov, pštrosov a krokodílov.
Dánsko: zákaz používania nedomestifikovaných druhov (t.j. všetky divožijúce druhy zvierat), avšak ostali povolené slony indické, ťavy a lamy (ktoré sú v krajine pôvodu doestifikovanými druhmi), výnimky sú tiež povolené udeliť na použitie pytónov, tuleňov a krokodílov.
Švédsko: zakázané sú opice, dravce (s výnimkou domestikovaných psov a mačiek), plutvonožce (s výnimkou mrožov), nosorožce, hrochy, jelene (s výnimkou soba), žirafy, klokany, lovné vtáky, behavé vtáky ako pštrosy a krokodíly – nesmú byť transportované z miesta na miesto a tiež vystavované na verejnosti vo forme predstavení, cirkusov, varieté a podobných zábav.
Rakúsko: zákaz držania voľnežijúcich druhov (definované ako nedomestifikované) v cirkusoch 1. januára 2005.
Bulharsko: zákaz používania voľnežijúcich cicavcov v cirkusoch, s prechodným obdobím do roku 2015
Česká Republika: zakázané je používať novonarodené primáty, mrože, tulene, veľryby a sviňuchy (okrem delfínov), nosorožce, hrochy a žirafy v cirkusoch.
Estónsko: zakazuje používanie divožijúcich druhov zvierat vo verejných vystúpeniach.
Maďarsko: od r. 2010 zákaz používania zvierat odchytených vo voľnej prírode a zákaz obchodu a drezúry nových primátov a slonov a využívanie druhov z prílohy I, CITES
Chorvátsko: zakazuje sa používanie divožijúcich zvierat v cirkusoch.
Poľsko: zakazuje sa používanie divožijúcich zvierat narodených vo voľnej prírode.
Lotyšsko: zakazuje používanie zvierat v putujúcich zariadeniach a zverincoch.
Veľká Británia: orgány miestnej samosprávy majú v kompetencii ne/udeliť cirkusom súhlas pôsobením na verejných priestranstvách. Lokálny zákaz uplatnilo viac ako 200 samospráv.
Írsko: Lokálne zákazy používania zvierat v cirkusoch v mestách Cork a Fingal.
Nemecko: federálny zákon vyžaduje, aby cirkusy preukázali možnosti poskytnúť vhodné zimovisko pre zvieratá pred tým, ako môžu získať licenciu na vykonávanie praxe.
Belgicko: Zákaz divožijúcich druhov
Taliansko: Zákaz všetkých druhov zvierat (2017)
Holandsko: Zákaz divožijích druhov (od 2015)
Grécko: Zákaz všetkých druhov (2012)
Slovinsko: zákaz divožijúcich druhov (2013)
Portugalsko: Zákaz používania ľudoopov v cirkusoch a zákaz obstarávania a chovu druhov uvedených v CITES.
Španielsko: Miestne zákazy používania zvierat v cirkusoch v niekoľkých mestách, vrátane hlavných miest Katalánska (Barcelona, Tarragona, Ileida a Girona) a San Fernando de Henares (autonómne spoločenstvo Madrid).
USA: 35 lokálnych zákazov v 17 štátoch USA
Kanada: lokálne zákazy v 20 samosprávnych krajoch
Bosna a Hercegovina: Zákaz používania všetkých druhov zvierat
Cyprus: Zákaz používania všetkých druhov zvierat

Stredná a južná Amerika

Argentína: Miestne zákazy používania zvierat v cirkusoch vo viac než 20 mestách vr. Buenos Aires.
Bolívia: Zákaz používania všetkých (divožijúcich aj domestifikovaných) druhov zvierat v cirkusoch.
Brazília: Miestne zákazy používania divožijúcich aj domestifikovaných zvierat v cirkusoch v okresoch Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Paraiba, Rio Grande do Sul, Espiritu Santo, Mato Grosso do Sul, Alagos.
Čile: Miestne zákazy divožijúcich aj domestifikovaných zvierat v cirkusoch v meste Santiago
Columbia: Lokálny zákaz používania zvierat v cirkusoch v hlavnom meste Bogota.
Kostarika, Paraguaj: Celoštátne zákazy používania divožijúcich zvierat v cirkusoch.
Mexiko: Zákaz divožijúch druhov (od 2015)
Peru: Zákaz divožijúch druhov

Austrália

Lokálne zákazy na úrovni viacerých miest (napr. Parramata, Lismore).

Ázia

India: Zákaz používania vybraných druhov v cirkusoch.
Izrael: Zákaz využívania divožijúcich zvierat v cirkusoch.
Singapur: Zákaz využívania divožijúcich zvierat v cirkusoch.
Taiwan: Zákaz dovozu a vývozu chránených druhov divožijúcich zvierat pre cirkusy.
Čína: Zákaz všetkých druhov zvierat (od 2011)

Zdroje: www.ad-international.org/animals_in_entertainment/go.php a Eurogroup for Animals

Sme už len krôčik od zákazu cirkusov s divožijúcimi zvieratami na Slovensku. Zatiaľ, prosím, pokračujte s nami v kampani aj naďalej! Pridajte sa k našim dobrovoľníkom, rozdávajte letáky a imformujte svoje okolie o živote zvierat v cirkusoch! Ďakujeme.

Naša kampaň

V máji 2012 sme odštartovali billboardovu kampaň aj v uliciach Bratislavy a okolia.

Naši dobrovoľníci rozdávajú v uliciach slovenských miest infoletáčiky. Chceš sa zapojiť aj ty? Napíš nám na: silviacano635(at)gmail.com. Nezabudni uviesť celé svoje meno a adresu a letáky ti pošleme.

Ďakujeme!

Podporiť kampaň môžeš aj proticirkusovým tričkom a odznakom! Kúpiť sa dajú v našom e-shope.

Médiá o kampani

denník SME, 10.5.:

http://www.sme.sk/c/6371302/sloboda-zvierat-ziada-zakazat-vystupovanie-zvierat-v-cirkuse.html

STV 12.5., večerné správy: 19 h., 29 min.:

http://www.stv.sk/online/archiv/spravy-stv?date=2012-05-12&id=49025#1776

Slovenský rozhlas, Radiožurnál, 14.5., cca 18 h 20 min.:

 

Podduklianske Novinky, str. 7:

www.podduklianskenovinky.sk/pdf%202012/nov21.pdf

Záznam z relácie „Dobrý večer, Slovensko“ (Rádio Slovensko, 3.5. 2013), v ktorej hovoríme o téme cirkusov so zvieratami aj našej kampani

 • Nahrávka č. 1
 • Nahrávka č. 2

Petícia za cirkusy bez zvierat... a ako sme ju odovzdali!

Zákon o petičnom práve č. 85/1990 Zb., § 4 Zhromažďovanie podpisov pod petíciu, hovorí:

 1. Každý má právo spôsobom neodporujúcim zákonu vyzývať iné osoby, aby svojím podpisom petíciu podporili. Fyzická osoba čitateľne uvedie svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu1) a k týmto údajom pripojí svoj podpis. Právnická osoba uvedie svoj názov a sídlo; osoba oprávnená konať v jej mene čitateľne uvedie svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu1) a k týmto údajom pripojí svoj podpis. Ak osobitný predpis1a) ustanovuje najnižší počet osôb podporujúcich petíciu alebo vek osôb podporujúcich petíciu, uvedie sa čitateľne k údajom o osobe podporujúcej petíciu aj dátum jej narodenia. Osobám podporujúcim petíciu sa musí umožniť, aby sa s obsahom petície riadne oboznámili pred jej podpísaním.
 2. Na účel uvedený v odseku 1 možno petíciu a podpisové hárky vystaviť na miestach prístupných verejnosti. Na to nie je potrebné povolenie orgánu verejnej správy, nesmie však nastať obmedzenie cestnej premávky, rušenie verejného poriadku ani iné obmedzenie práv a právom chránených záujmov iných osôb.
 3. Zhromažďovaním podpisov na mieste prístupnom verejnosti možno poveriť osobu, ktorá dovŕšila vek 16 rokov.
 4. Orgán verejnej správy neberie do úvahy podporu petície osobou, ktorá o sebe uviedla údaje nečitateľne alebo nepravdivo.

Vytlačiť petíciu za zákaz cirkusov so živými zvieratami

Odovzdali sme petíciu

Sloboda zvierat odovzdala Ministerstvu pôdohospodárstva petíciu žiadajúcu zákaz používania zvierat v cirkusoch.

Ku dňu 30.1. 2015 sme ministerstvu celkovo odovzali petíciu s 54 057 podpismi občanov Slovenskej republiky.

4.10. 2012 na Svetový deň zvierat sme odovzdali Ministerstvu pôdohospodárstva (MP) Petíciu požadujúcu zákaz používania zvierat v cirkusoch na území SR. Podpísalo ju 27 657 ľudí.

Ministra sme oslovili otvoreným listom a sformulovali sme aj návrh zákona a dôvodovú správu
Odpoveďou MP na našu kampaň a petíciu (elektronickú a papierovú) nebol zatiaľ návrh zákona zakazujúceho cirkusy, iba prísľub sprísnenia kontrol zdravia a pohody zvierat vo všetkých cirkusoch na našom území. Píše o tom Pravda a ďalšie médiá. Sloboda zvierat sa stala členom tímu a na stretnutiach s MP a predstaviteľmi ŠVPS dohodla stratégiu na rok 2013. Úlohou Slobody zvierat bolo pripraviť podklady k vypracovaniu písomného usmernenia pre všetkých štátnych inšpektorov (RVPS) na kontroly cirkusov.

V období 2012-2015 sa uskutočnilo niekoľko stretnutí zástupcov Slobody zvierat a MPRV SR, a v januári 2015 sme sa dohodli na novelizácii Zákona o veterinárnej starostlivosti 39/2007 o zákaz vybraných druhov divožijúcich zvierat v cirkusoch.

Pracovný návrh pripravený MPRV SR dostala Sloboda zvierat na stretnutí k nahliadnutiu a mal byť dopracovaný v blízkom čase. Zo strany SZ bolo navrhnuté aj alternatívne znenie zákona – formulovanie tzv. pozitívneho zoznamu povolených zvierat, ktorý by pomohol ako jednoznačejšiemu výkladu, tak i jednoduchšej implementácii v praxi.

Ako pomôcť?

 • Pridaj sa k našim dobrovoľníkom a rozdávaj infoletáčiky. Stačí nám napísať na kampane.sz@gmail.com, uviesť meno, poštovú adresu a do predmetu správy „Cirkusy“ a my čo najskôr pošleme letáky (leták str. 1, leták str. 2)
 • Nenavštevujte cirkusové predstavenia so zvieratami. Cirkusy so zvieratami prestanú existovať, pokiaľ do nich ľudia prestanú chodiť.
  Nenavštevujte ani otvorené zverince, ktoré sú pri každom cirkuse.
 • Vysvetľujte svojím deťom a okoliu, že zvieratá v cirkuse nežijú v dobrých a prirodzených podmienkach. Vzdelávajte svoje deti o prirodzených potrebách a prostredí zvierat a spôsoboch ich ochrany.
 • Napíšte list svojmu starostovi a obecnému zastupiteľstvu, aby odhlasovali neposkytovanie prenájmov obecných pozemkov cirkusom so zvieratami. V zahraničí je možno nájsť veľa príkladov miest, ktoré takéto uznesenie vydali a cirkusy so zvieratami v ich obci nesmú vystupovať.
 • Upozornite príslušnú veterinárnu správu na prítomnosť cirkusu v meste a (cirkusy sa niekedy ani neprihlásia– pritom je to ich povinnosť) a spýtajte sa na kontrolu a jej písomné výsledky. Veterinárna správa je na podnet povinná reagovať a sprístupniť výsledky kontroly.
 • Vytlačte si našu petíciu za zákaz cirkusov so živými zvieratami na Slovensku a zbierajte podpisy!
 • Objednajte si náš odznačik alebo tričko

Šírte informácie ďalej! Stále veľa ľudí pravdu o cirkusoch nepozná.

Ako pomáhate


V máji a júni 2012 rozdalo viac ako 150 dobrovoľníkov v uliciach slovenských miest vyše 12 000 letákov! Zbierajú aj podpisy pod petíciu proti cirkusom so zvieratami.

Počas troch sezón trvania kampane sa uskutočnilo viac ako 100 protestov v desiatkach slovenských miest, rozdalo sa viac ako 45 tisíc letákov a do júna 2014 sme získali viac ako 45 000 podpisov pod petíciu za zákaz cirkusov so zvieratami v SR.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom – len vďaka VÁM kampaň Cirkus bez zvierat žije a dostala sa do všetkých kútov Slovenska!

Protesty BA 2014:

Protest NZ:

Protest Zvolen:


Sťažnosť na cirkus a podnet na veterinárnu správu pre podozrenie z týrania zvierat podala obyvateľka Petržalky. Zverejňujeme aj odpovede starostu mestskej časti a výsledok šetrenia RVPS.

Naša dobrovoľníčka v Nitre a Zlatých Moravciach:

Na verejných miestach, ako napr. autobusové zastávky, si informácie prečíta veľa ľudí.

Sťažnosť na cirkus a podnet na veterinárnu správu pre podozrenie z týrania zvierat podala obyvateľka Petržalky. Zverejňujeme aj odpovede starostu mestskej časti a výsledok šetrenia RVPS.

Akcia v Nových Zámkoch mala veľký úspech a pod petíciu sa podpisovalo množstvo ľudí. Informovala o nej aj novozámocká televízia 🙂

 

 

Júnový protest pred cirkusom vo Zvolene:

Festival Pohoda

Otvorený list redakcii časopisu Život

O cirkusoch toho bolo už napísaného veľa… 30.10. 2017 vyšiel aj článok redaktora V. Kampfa v časopise Život: „Nech vytiahnu jasné dôkazy, nie obrázky utrápených zvierat z Ázie, tvrdia cirkusanti“, TU. Možno má pán redaktor cirkusy so zvieratami naozaj rád, možno nostalgicky spomína na svoje detstvo… Ani to by mu však nemalo brániť ostať profesionálny. V opačnom prípade neškodí len zvieratám v cirkuse, ale aj sebe a redakcii, pre ktorú píše.
Nech sa páči, prečítajte si náš otvorený list redaktorovi Kampfovi a redakcii časopisu Život.