Koniec doby klietkovej

Prečo ukončiť chov v klietkach?

Každá generácia sa musí rozhodnúť, aké nespravodlivosti a krutosti už nebude viac tolerovať. Táto generácia by mala ukončiť DOBU KLIETKOVÚ! Je čas rozhodnúť sa.

Zo všetkých hrozných pomôcok používaných pre obmedzovanie zvierat, je klietka jednou z najhorších. Odmietame takú častú a chabú výhovorku, že pri výrobe potravín je chov v klietkach nutné zlo. Existujú alternatívy!

Klietky sú skľučujúcim obrazom našej spoločnosti…

Klietky väznia a obmedzujú; zabraňujú mnohým prirodzeným inštinktom a potrebám zvierat, držia zvieratá v izolácii (individuálne klietky) alebo natlačené na malom priestore (skupinové klietky). Prostredie klietok je chudobné, zväčša holé bez akéhokoľvek obohatenia na zamestnanie zvierat či pohodlný odpočinok, poskytujú minimum priestoru a znemožňujú pohyb. Mnohé sú navrhnuté tak, že neumožňujú zvieratám ani len zmeniť polohu či otočiť sa.Pletivové dno (aby mohli prepadať výkaly) spôsobuje zvieratám poranenia nôh. Výsledkom chovu v klietkach sú vážne zdravotné problémy a nepohoda.

Napriek očividným nedostatkom tohto spôsobu chovu je v Európe každoročne v klietkach väznených viac ako 700 miliónov hospodárskych zvierat.

 

Podpíš petíciu End the Cage Age!

145 organizácií na ochranu zvierat sa spojilo, aby sme spoločne formou európskej občianskej iniciatívy navždy zakázali chov v klietkach pre všetky hospodárske zvieratá v EÚ: nosnice, prepeličky, husi a kačice na foie gras, králiky aj prasnice!

Pridaj sa k iniciatíve End the Cage Age, potrebujeme 1 milión podpisov!

PODPÍŠ PETÍCIU TU

Kto všetko trpí v klietkach?

Škála zvierat chovaných v klietkach je širšia, než by sa väčšina z nás nazdala. Nosnice (v súčasnosti už v “obohatených klietkach„), ošípané (v klietkach pre gravidné prasnice a v pôrodných klietkach), kačice a husi (na pečeň foie gras), prepelice, králiky… Všetky tieto zvieratá sú chované v klietkach intenzívnych veľkochovov v EÚ.

Ako sme pomohli králikom?

Prvá vlna našej kampane sa týkala králikov, pretože na farmách v EÚ sa ich každoročne dochová viac než všetkých ošípaných a kráv dohromady – viac ako 300 miliónov! Až 99 % žije v klietkach!

Počas leta 2014 navštívil investigatívny tím Compassion in World Farming 16 veľkochovov králikov v Taliansku , Grécku , Českej republike , Poľsku a na Cypre. Členovia tímu dúfali, že utrpenie, ktoré odhalili na niekoľkých zajačích farmách ešte v roku 2012, bolo skôr výnimkou. Ukázalo sa však, že otrasné podmienky, úplne holé prostredie, v ktorom sa darí chorobám, a následné rutinné podávanie antibiotík, aby zvieratá vôbec prežili, sú bežné, napriek tomu, že to legislatíva EÚ zakazuje!

TU zábery z českých fariem.

V roku 2016 sme preto vyzvali Európsky parlament a všetkých 28 európskych ministrov poľnohospodárstva, aby prijali legislatívu, ktorá ukončí chov králikov v klietkach!

Petíciu za ukončenie klietkových chovov králikov so 601 435 podpismi euroobčanov sme odovzdali odovzdali v Bruseli 17. mája 2016

Európsky parlament následne prijal uznesenie, že králiky dostanú samostatnú legislatívu na ochranu, vrátane zákazu klietok, ktoré by mal nahradiť tzv. parkový systém chovu (foto).

Zakázať klietky však treba pre všetky hospodárske zvieratá… Preto pokračujeme!

PODPÍŠ PETÍCIU TU

Ako pomôcť?

  • zdieľaj kampaň
  • podpíš petíciu
  • stiahni si logo kampane a použi ho kde chceš, aby si upozornil/a na tému
  • napíš nám na kampane.sz@gmail.com a pošleme ti nálepku KONIEC DOBY KLIETKOVEJ