Podporte nás

2 % z dane

Fyzické osoby môžu darovať do konca NOVEMBRA! PODNIKATELIA už len do 2.11. 2020. Darovanie 2%  bude pre našu existenciu tento rok zásadné, prosím, NEPREMEŠKAJTE ŠANCU. Všetky potrebné informácie o darovaní nájdete nižsie.Ďakujeme. 

Ako poskytnete 2 % z daní Slobode zvierat ako zamestnanec?

Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane“ (zamestnávateľ potvrdí výšku zaplatenej dane a to že nemáte nedoplatok na dani za rok 2019),

– vypočítajte si 2 % (3 %) zo zaplatenej dane, suma min. 3 €,

– vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní sumy“: 2 % dane alebo 3 % z dane (ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu- týka sa aj pomoci a venčenia v útulku Slobody zvierat)Viac informácii o darovaní 3% nájdete tu. V prípade, že ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali v našom útulku, vyplníte a zašlete nám na overenie tlačivo “ Príjmateľ pomoci“,

– doručte vyplnené „Vyhlásenie“ a „Potvrdenie“ daňovému úradu v mieste trvalého bydliska. Zoznam miestnej príslušnosti k miestnemu úradu nájdete tu.

Ako poskytnete 2 % z daní Slobode zvierat ako fyzická osoba?

Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % (3 %) z Vašej dane za rok 2019 nie je nižšia ako 3  €,

– vyplňte údaje v daňovom priznaní, vyrátajte a vpíšte sumu zodpovedajúcu 2 % z vami odvedenej dane alebo 3 % z dane (ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu- týka sa aj pomoci a venčenia v útulku Slobody zvierat)Viac informácii o darovaní 3% nájdete tu. V prípade, že ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali v našom útulku, vyplníte a zašlete nám na overenie tlačivo “ Príjmateľ pomoci“,

– zaplaťte daň za r. 2019 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu. Zoznam miestnej príslušnosti k miestnemu úradu nájdete tu.

 

Ako poskytnete 2 % z daní Slobode zvierat ako právnická osoba?

Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % (1 %) z Vašej dane za rok 2019 nie je nižšia ako 8 €,

– vyplňte v daňovom priznaní údaje a sumu zodpovedajúcu 2 % z dane. POZOR, ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, môže v roku 2020 poukázať iba 1,0 % z dane.

–  zaplaťte daň za r. 2019 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Viac informácií nájdete tu.

 

V roku 2019 sme poskytli útočisko 2207 psom a mačkám v ohrození života

  • Vďaka čipovaniu sme vrátili do rúk pôvodnych majiteľov 715 zvierat a natrvalo umiestnili v nových domovoch 1317 zvierat. Denne sme pokystovali v útulku starostlivosť takmer 200 útulkáčom.
  • absolvovali sme viac než 3700 výjazdov za zvieratami v ohrození života.
  • Výdavky na nevyhnutné operácie, očkovania, lieky, dezinfekčné prostriedky a ďalšie prevádzkové náklady na chod veterinárnej ambulancie dosiahli sumu 114 942  eur.
  • Vo vonkajších výbehoch pribudli nové prístrešia, vďaka ktorým sú naše psíky lepšie chránené pred nepriaznivým počasím.
  • Vnútorné priestory prešli čiastočnou renováciou kvôli zvýšeniu hygieny.
  • Podarilo sa nám zakúpiť autokláv, prístroj slúžiaci na sterilizáciu operačných nástrojov v hodnote 2880 eur a výrobník kyslíka pre inhalačnú anestéziu v hodnote 1197 eur. I.A. umožňuje šetrné uspanie zvierat na operačný zákrok.
  • Naši inšpektori z Linky proti krutosti riešili tisícky prípadov z celého územia Slovenska  a odobrali zo zlých chovných podmienok viac ako 200 zvierat. Chorým, zraneným a podvyživeným zvieratám sme zabezpečili potrebnú liečbu a našli bezpečný domov.
  • Regionálnym útulkom sme finančne prispeli sumou 22 613 eur v priamych nákladoch, sumou 17065 eur sme čiastočne pokryli výdaje na veterinárne ošetrenie.