Podporte nás

2 % z dane

Ako poskytnete 2 % z daní Slobode zvierat ako zamestnanec?

Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane“ (zamestnávateľ potvrdí výšku zaplatenej dane a to že nemáte nedoplatok na dani za rok 2021),

– vypočítajte si 2 % (3 %) zo zaplatenej dane, suma min. 3 €,

vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní sumy“: 2 % dane alebo 3 % z dane (ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu- týka sa aj pomoci a venčenia v útulku Slobody zvierat)Viac informácii o darovaní 3% nájdete tu. V prípade, že ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali v našom útulku, vyplnte a zašlite nám na overenie tlačivo s názvom  „Príjmateľ pomoci“.

– doručte vyplnené „Vyhlásenie“ a „Potvrdenie“ daňovému úradu v mieste trvalého bydliska. Zoznam miestnej príslušnosti k miestnemu úradu nájdete tu.

Za rok 2021 je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov do 31. apríla 2022. 

 

 

Ako poskytnete 2 % z daní Slobode zvierat ako fyzická osoba?

Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % (3 %) z Vašej dane za rok 2021 nie je nižšia ako 3  €,

– vyplňte údaje v daňovom priznaní, vyrátajte a vpíšte sumu zodpovedajúcu 2 % z vami odvedenej dane alebo 3 % z dane (ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu- týka sa aj pomoci a venčenia v útulku Slobody zvierat)Viac informácii o darovaní 3% nájdete tu. V prípade, že ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali v našom útulku, vyplníte a zašlete nám na overenie tlačivo “ Príjmateľ pomoci“,

– zaplaťte daň za r. 2021 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu. Zoznam miestnej príslušnosti k miestnemu úradu nájdete tu.

Za rok 2021 je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov podľa poslednej aktualizácie do 31. apríla 2022. Keďže 30. apríl  pripadá na sobotu, vyhlásenie je potrebné podať najneskôr v pondelok 2. mája 2022. Zdroj info: finančná správa 

 

Ako poskytnete 2 % z daní Slobode zvierat ako právnická osoba?

Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % (1 %) z Vašej dane za rok 2021 nie je nižšia ako 8 €,

– vyplňte v daňovom priznaní údaje a sumu zodpovedajúcu 2 % z dane. POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, môže v roku 2022 poukázať iba 1,0 % z dane.

–  zaplaťte daň za r. 2021 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu do 31.marca.

Viac informácií nájdete tu.

 

V ROKU 2021 SME POSKYTLI ÚTOČISKO 2501 ZVIERATÁM V NÚDZI

  • Vďaka čipovaniu sme vrátili do rúk pôvodným majiteľom 612 zvierat a natrvalo umiestnili v nových domovoch 1058 zvierat. Denne sme poskytovali v útulku starostlivosť priemerne 150-tim zvieratám. 
  • Pomoc dostalo 849 mačičiek, z toho 306 opustených, chorých aj zranených sme ošetrili a 543 zdravých pouličných mačičiek sme vykastrovali a vrátili do pôvodného prostredia, kde sú zvyknuté žiť.
  • absolvovali sme viac než 3000 výjazdov za zvieratami v bezprostrednom ohrození života.
  • Linka proti krutosti fungovala v roku 2021 na plné obrátky. Nahlásených sme mali viac ako 1200 prípadov. Pomohli sme v 960 prípadoch, zvyšných 140 prípadov bolo neopodstatnených. 186 psov sme odobrali zo zlých podmienok ich pôvodným majiteľom.
  • Výdavky na nevyhnutné operácie, očkovania, lieky, dezinfekčné prostriedky a ďalšie prevádzkové náklady na chod veterinárnej ambulancie dosiahli sumu 103 727 eur.
  • Regionálne útulky sme podporili sumou 15 000 eur.
  • Do ambulancie, operačných a pooperačných miestností sme zakúpili klimatizačnú jednotku, autokláv na dezinfekciu nástrojov a nový operačný stôl.
  • Zakúpili sme nové výjazdové vozidlo na pomoc zvieratám v núdzi.
  • Strecha hlavnej budovy útulku, prístrešie vo výbehoch a kotercoch prechádzajú naďalej rekonštrukciou, vďaka čomu sú naše zvieratá lepšie chránené pred nepriaznivým počasím.
  • Vnútorné priestory prešli čiastočnou renováciou kvôli zvýšeniu hygieny. V tejto činnosti naďalej pokračujeme aj v tomto roku.