Podporte nás

2 % z dane

Ako poskytnete 2 % z daní Slobode zvierat ako zamestnanec?

Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a vystavenie „Potvrdenia o zaplatení dane“ (zamestnávateľ potvrdí výšku zaplatenej dane a to že nemáte nedoplatok na dani za rok 2020),

– vypočítajte si 2 % (3 %) zo zaplatenej dane, suma min. 3 €,

– vyplňte „Vyhlásenie o poukázaní sumy“: 2 % dane alebo 3 % z dane (ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu- týka sa aj pomoci a venčenia v útulku Slobody zvierat)Viac informácii o darovaní 3% nájdete tu. V prípade, že ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali v našom útulku, vyplníte a zašlite nám na overenie tlačivo s názvom  „Príjmateľ pomoci“.

– doručte vyplnené „Vyhlásenie“ a „Potvrdenie“ daňovému úradu v mieste trvalého bydliska. Zoznam miestnej príslušnosti k miestnemu úradu nájdete tu.

Za rok 2020 je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov do 31. marca 2021. Aj v tomto roku môžete požiadať o odklad daňového priznania po dobu nasledujúcich troch kalendárnych mesiacov, tzn. do 30.6.  V  predĺženej lehote môžete poukázať 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane našej organizácii.

 

Ako poskytnete 2 % z daní Slobode zvierat ako fyzická osoba?

Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % (3 %) z Vašej dane za rok 2020 nie je nižšia ako 3  €,

– vyplňte údaje v daňovom priznaní, vyrátajte a vpíšte sumu zodpovedajúcu 2 % z vami odvedenej dane alebo 3 % z dane (ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu- týka sa aj pomoci a venčenia v útulku Slobody zvierat)Viac informácii o darovaní 3% nájdete tu. V prípade, že ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali v našom útulku, vyplníte a zašlete nám na overenie tlačivo “ Príjmateľ pomoci“,

– zaplaťte daň za r. 2020 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu. Zoznam miestnej príslušnosti k miestnemu úradu nájdete tu.

 Za rok 2020 je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov do 31. marca 2021. Aj v tomto roku môžete požiadať o odklad daňového priznania po dobu nasledujúcich troch kalendárnych mesiacov, tzn. do 30.6.  V  predĺženej lehote môžete poukázať 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane našej organizácii.

 

Ako poskytnete 2 % z daní Slobode zvierat ako právnická osoba?

Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % (1 %) z Vašej dane za rok 2020 nie je nižšia ako 8 €,

– vyplňte v daňovom priznaní údaje a sumu zodpovedajúcu 2 % z dane. POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, môže v roku 2021 poukázať iba 1,0 % z dane.

–  zaplaťte daň za r. 2020 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Viac informácií nájdete tu.

Aj v tomto roku môžete požiadať o odklad daňového priznania po dobu nasledujúcich troch kalendárnych mesiacov, tzn. do 30.6.  V  predĺženej lehote môžete poukázať 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane našej organizácii.

 

V roku 2020 sme poskytli útočisko 2148 psom a mačkám v ohrození života

  • Vďaka čipovaniu sme vrátili do rúk pôvodnych majiteľov 800 zvierat a natrvalo umiestnili v nových domovoch 1250 zvierat. Denne sme pokystovali v útulku starostlivosť priemerne 150 zvieratám. 
  • Pomoc dostalo 650 mačičiek, z toho 337 chorých a zranených jedincov sme ošetrili, 313 ferálnych mačičiek sme vykastrovali a vrátili do pôvodného prostredia
  • absolvovali sme viac než 3700 výjazdov za zvieratami v bezprostrednom ohrození života.
  • Výdavky na nevyhnutné operácie, očkovania, lieky, dezinfekčné prostriedky a ďalšie prevádzkové náklady na chod veterinárnej ambulancie dosiahli sumu 82 000 eur.
  • Do ambulancie sme zakúpili profesionálny mikroskop v hodnote 2000 eur pre rýchlejšiu a presnejšiu diagnostiku.
  • Strecha hlavnej budovy útulku aj prístrešie na vonkajších výbehoch a kotercoch prešli kompletnou rekonštrukciou, vďaka čomu sú naše psíky lepšie chránené pred nepriaznivým počasím.
  • Vnútorné priestory prešli čiastočnou renováciou kvôli zvýšeniu hygieny.
  • Naši inšpektori z Linky proti krutosti vyriešili  930 prípadov týrania z celého územia Slovenska. Chorým, zraneným a podvyživeným zvieratám sme následne zabezpečili potrebnú liečbu a našli bezpečný domov.
  • Regionálnym útulkom sme prispeli na fungovanie sumou 42 226 eur a sumou 17 492 eur sme pokryli ich veterinárne náklady.