Edukačné centrum

 

Ponúkame aj exkurzie spojené s prednáškami a prezentáciami o živote v útulku. Cena pre jedného žiaka sa určuje podľa počtu detí v triede od 2 – 3 €.
Viac info : jlzahradnik@gmail, 0903245474

Našou dôležitou súčasťou je edukačné centrum pre deti a mládež, prostredníctvom ktorého organizujeme veľké množstvo prednášok, exkurzií a projektov o ochrane zvierat a činnosti útulku. Okrem výučby našich aktuálnych výchovno-vzdelávacích programov, ktoré prispôsobujeme veku detí, tiež vydávame a distribuujeme metodické materiály. Prednášky, exkurzie a prezentácie z ponuky výchovno-vzdelávacích programov môžete zažiť aj priamo v prostredí útulku. Našim najmladším projektom je krúžok pre deti, ktorý taktiež prebieha v útulku Slobody zvierat.

Víťazné príbehy o pouličnom psíkovi

Život psa na ulici je ťažký a smutný.
Za to, že sa na ulicu dostal môže človek.
Prečítajte si tri príbehy od našich prispievateľov.

Denný pobyt pre deti v útulku Slobody zvierat

 

 

Výchovno-vzdelávacie programy

Edukačné centrum