Kampane

Hospodárske zvieratá

Na Slovensku žije obrovské množstvo hospodárskych zvierat – kráv, sliepok, prasiat, kurčiat – chovaných pre našu obživu. Drvivá väčšina prežije život v intenzívnych chovoch. Typické sú holé ustajnenia v tesných boxoch, klietkach či preplnených halách, strastiplné transporty, nehumánna porážka… Presadzujeme zmenu k čo najprirodzenejším systémom chovu. Poukazujeme na to, že zmena stravovania má dosah na životy miliónov zvierat.